Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за СОФИЯ - ПАРИЖ намери 2454 резултата / The search СОФИЯ - ПАРИЖ found 2454 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Милев; Никел" Александър Николов Желев

Дата на раждане: 08.02.1937
Място на раждане: гр. София
Александър Николов Желев Дата на раждане 08.02.1937 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Т. Тошев на 08.10.1970 г., регистриран на 14.10.1970 г.; регистриран в ПГУ на 14.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Т. Тошев; о. р. Иван Спасов; лейт. Чавдар Димитров Мирчев; о. р. Стефан Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II; СГУ на МВР-ДС-VI-V; СГУ на МВР-ДС-II-II, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Милев; Никел Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-33515; работно дело IР-15495; лично и работно дело Ф1, а.е. 3453 – 3 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Декан от 01.11.1989 г. до 04.02.1992 г. Ръководител катедра от 1990 г. до 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Петър" Александър Светославов Ников

Дата на раждане: 12.09.1951
Място на раждане: гр. София
Александър Светославов Ников Дата на раждане 12.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Веселин Иванов Велчевски на 17.12.1976 г., регистриран на 23.12.1976 г. Ръководил го служител кап. Веселин Иванов Велчевски; о. р. Иван Мавриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-26818 и в работно дело IР-12141; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Развигор" Борис Петков Цанков

Дата на раждане: 19.07.1943
Място на раждане: гр. София
Борис Петков Цанков Дата на раждане 19.07.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Стоян Димитров Йорданов на 13.07.1976 г., регистриран на 19.10.1976 г. Ръководил го служител подп. Стоян Димитров Йорданов; ст. лейт. Евгени Владимиров Грънчаров; о. р. Иван Чорбаджийски; о. р. Борислав Георгиев; о. р. Кирил Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Развигор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4132; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Информатор; резидент; секретен сътрудник "Карамфил-4; Константинов" Владимир Владимиров Топенчаров

Дата на раждане: 15.07.1933
Място на раждане: гр. София
Владимир Владимиров Топенчаров Дата на раждане 15.07.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Мария Ангелова Стоилова на 10.06.1948 г.; ст. лейт. Илия Недев Василев на 05.01.1966 г.; Ръководил го служител о. р. Мария Ангелова Стоилова; о. р. Крум Рангелов Златев; о. р. Цачко В. Цачков; о. р. Атанас Атанасов; ст. лейт. Илия Недев Василев; подп. К. Михалев; полк. Найден Пешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Столично управление на МВР-ДС; Първо главно управление-ДС, отдел VІІ; на 27.06.1979 г. е възстановен на връзка в Първо главно управление-ДС, отдел ХVІІ; Първо главно управление-ДС, отдел 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Информатор; резидент; секретен сътрудник Псевдоними Карамфил-4; Константинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации; собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник "Карамфил" и "Константинов"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; картони - обр.- 1 – 2 бр. и обр. 3; лично дело ІА-17251; дело ИФ 1-2-1257, 1258; лично и работно дело и дело без пореден номер Ф.1, а. е. 1963. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Информатор "Маяк" Георги Борисов Дамянов

Дата на раждане: 10.04.1927
Място на раждане: гр. София
Георги Борисов Дамянов Дата на раждане 10.04.1927 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван през 1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Маяк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 694/ 1962 г. за унищожаване лично дело IИ-5080. Снемане от действащия оперативен отчет 1953 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Програмист" Румен Кирилов Кунчев

Дата на раждане: 02.06.1943
Място на раждане: гр. София
Румен Кирилов Кунчев Дата на раждане 02.06.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 02.07.1968 г. Ръководил го служител ст. лейт. Божидар Константинов Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Програмист Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2510. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 1992 г. до 1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Херц" Стефан Нанчев Нанчев

Дата на раждане: 20.05.1935
Място на раждане: гр. София
Стефан Нанчев Нанчев Дата на раждане 20.05.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 30.04.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Херц Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6627; рег. дневник; картони – обр. 1 и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стефан Нанчев Нанчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Щатен служител "" София Илиева Господова

Дата на раждане: 08.10.1948
Място на раждане: гр. София
София Илиева Господова Дата на раждане 08.10.1948 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, I отдел; ГСУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 764/ 16.02.1973 г. е назначена за следовател III ст. в I отдел ДС; със заповед № 37/ 04.1976 г. е преназначена за следовател II ст.; със заповед № 92/ 23.12.1977 г. е преназначена за следовател I ст.; със заповед № К-2274/ 12.07.1979 г. е преназначена за следовател в ГСУ; със заповед № 24/ 05.03.1981 г. е преназначена за ст. следовател; със заповед № К-2132/ 01.07.1987 г. е преназначена за гл. следовател. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Секретен сътрудник "Станислава" София Илиева Попова-

Дата на раждане: 23.09.1955
Място на раждане: гр. София
София Илиева Попова- Карапетрова Дата на раждане 23.09.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г. Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) от 01.07.1993 г. до 09.12.2007 г. и от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г. Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.2014 г. до 25.08.2016 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Щатен служител "" Божидар Любомиров Павурджиев

Дата на раждане: 11.12.1955
Място на раждане: гр. София
Божидар Любомиров Павурджиев Дата на раждане 11.12.1955 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил РУ-ГЩ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-07/ 06.06.1983 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за зам. н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за разузнавач VI степен. Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "Техникон" ООД-купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин 46203-килими и мокети ж.к."КРАСНО СЕЛО" ул. Хубча бл.194, обособена част от общ. фирма "НАШ ДОМ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божидар Любомиров Павурджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Сътрудник "Романов (Романски)" Борислав Сарандев Сарандев

Дата на раждане: 14.07.1957
Място на раждане: гр. София
Борислав Сарандев Сарандев Дата на раждане 14.07.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Резашки и ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов на 21.02.1978 г. Ръководил го служител майор Резашки; ст. лейт. Цветко Иванов Стаменов; ст. лейт. Камен Войников; о. р. Огнян Христанков; майор Анко Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Романов (Романски) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 13425; картони – обр. 1 и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на „Българска холдингова компания” АД – купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "ФЕЯ" бул.Цариградско шосе 61, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борислав Сарандев Сарандев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Ани" Валери Георгиев Николов

Дата на раждане: 21.04.1951
Място на раждане: гр. София
Валери Георгиев Николов Дата на раждане 21.04.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Валери Иванов Коев на 09.12.1988 г., регистриран на 14.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Валери Иванов Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ани Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31033 и в работно дело IР-16989; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Едноличен собственик и управител на "Ван холдинг" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Супермаркет, ул. Баба Вида 29, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ"; Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Европа-ВН" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Сладкарница "Красная пресня", ул. Суходолска 2, обособена част от "КРАСНА ПОЛЯНА" ЕООД. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Щатен служител "" Валери Тодоров Димитров

Дата на раждане: 17.10.1962
Място на раждане: гр. София
Валери Тодоров Димитров Дата на раждане 17.10.1962 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, отдел II Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 3392/ 10.10.1989 г. е назначен за разузнавач. Едноличен собственик и управител на "Чочи-95" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Дискотека, ул. Възрожденска до бл. 332, обособена част от "БКС-НАДЕЖДА" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Тодоров Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Арамис" Георги Николаев Личев

Дата на раждане: 13.04.1955
Място на раждане: гр. София
Георги Николаев Личев Дата на раждане 13.04.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Лъчезар Василев Еленков на 10.10.1985 г., регистриран на 15.10.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Лъчезар Василев Еленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС - I РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Арамис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31364; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "Ротенбергер" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 4314 - Търговия на дребно ул. Ситняково 79, обособена част от общ. фирма "НАРМАГ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Съдържател на явочна квартира "Лайка" Георги Николов Николов

Дата на раждане: 19.09.1956
Място на раждане: гр. София
Георги Николов Николов Дата на раждане 19.09.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Пламен Пенов на 18.11.1983 г., регистриран на 26.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХI-IV, управление IV-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лайка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Лайка". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в СД "Евентус-Железаров и сие" - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин, ул. Летоструй 109, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Секретен сътрудник "Апис" Евгений Йорданов Янков

Дата на раждане: 05.05.1958
Място на раждане: гр. София
Евгений Йорданов Янков Дата на раждане 05.05.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Николай Александров Станков на 18.03.1986 г., регистриран на 23.03.1986 г. Ръководил го служител лейт. Николай Александров Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Апис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6705; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "Техникон" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин 46203-килими и мокети ж.к. "КРАСНО СЕЛО" ул. Хубча бл.194, обособена част от общ. фирма "НАШ ДОМ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Евгений Йорданов Янков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Щатен служител "" Евстати Борисов Гюров

Дата на раждане: 11.06.1959
Място на раждане: гр. София
Евстати Борисов Гюров Дата на раждане 11.06.1959 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил СГУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е назначен за разузнавач. Едноличен собственик и управител на "Интернешънъл Кепитъл Геймс Къмпъни" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "Ропотамо" Цариградско шосе 63, обособена част от "СРЕДЕЦ" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Любо" Емил Стойнев Георгиев

Дата на раждане: 28.06.1957
Място на раждане: гр. София
Емил Стойнев Георгиев Дата на раждане 28.06.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г.; възстановен от о. р. Николай Владов Стоименов на 30.07.1987 г., регистриран на 04.09.1987 г. Ръководил го служител кап. Добромир Цветковски; о. р. Николай Владов Стоименов; о. р. Валентин Д. Вутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Любо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34934 и в работно дело IР-10426 – 2 тома; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма EТ "Лучиано - Емил Стойнев Георгиев” - купувач по договор за приватизационна продажба на Сладкарница "МУСАЛА", бул.Генерал Скобелев 50, обособена част от "КРАСНА ПОЛЯНА" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Стойнев Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Кръстев" Иван Енчев Данаджиев

Дата на раждане: 13.08.1939
Място на раждане: гр. София
Иван Енчев Данаджиев Дата на раждане 13.08.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Лазаров на 24.01.1959 г., регистриран на 03.02.1959 г. Ръководил го служител майор Лазаров; майор Марин Триф. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Кръстев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1314/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-36040. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Техностил" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Строително предприятие 1 ул. "Стара планина" 10, обособена част от общ. фирма "Технострой" Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Хоби" Иван Павлов Стамболийски

Дата на раждане: 04.06.1959
Място на раждане: гр. София
Иван Павлов Стамболийски Дата на раждане 04.06.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Любомир Робев на 25.03.1987 г., регистриран на 01.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Робев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II по линия на ВГУ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хоби Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1725/ 30.03.1990 г. с искане "да бъдат унищожени регистрационните картони на" агент "Хоби". Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на ЧПБ "Тексим" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "Славини" бул. Мария Луиза 107, обособена част от "КУЛИНАР" ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Секретен сътрудник "Строгов" Николай Йорданов Косашки

Дата на раждане: 21.10.1953
Място на раждане: гр. София
Николай Йорданов Косашки Дата на раждане 21.10.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. П. Пенев на 20.02.1979 г., регистриран на 30.05.1979 г. Ръководил го служител кап. П. Пенев; о. р. Александър Маринов; о. р. Любомир Банков; о. р. Валентин Кирилов; о. р. Валери Калафатов; о. р. Румен Трифонов; о. р. Николай Бъчваров; о. р. Огнян Бохоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Строгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6205; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник /като представител на "СТОРМА" ООД/ в "Пан сервиз" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ж.к. "МЛАДОСТ-1", бл.1Г, обособена част на общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Стефан" Радослав Стефанов Радославов

Дата на раждане: 07.03.1953
Място на раждане: гр. София
Радослав Стефанов Радославов Дата на раждане 07.03.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Димитров Цветков на 27.06.1989 г., регистриран на 15.08.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Димитров Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Стефан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35920; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във „Веста - Р" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за облекла и обувки, бул. Княз Александър Дондуков 27, обособена част от общ. фирма "НАРМАГ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Радослав Стефанов Радославов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Иван" Росен Райнов Керемидчиев

Дата на раждане: 28.07.1945
Място на раждане: гр. София
Росен Райнов Керемидчиев Дата на раждане 28.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Йордан Дечков Чавдаров на 16.08.1976 г., регистриран на 19.08.1976 г. Ръководил го служител подп. Йордан Дечков Чавдаров; подп. Огнян Трайков Стоилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31789; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ в ЧПБ "Тексим" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "Славини" бул. Мария Луиза 107, обособена част "КУЛИНАР" ЕООД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-245/ 15.10.2013 г. – "Токуда Банк" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Тони" Росен Стоянов Андреев

Дата на раждане: 05.05.1964
Място на раждане: гр. София
Росен Стоянов Андреев Дата на раждане 05.05.1964 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 04.12.1987 г., регистриран на 20.01.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Недялков; полк. Иван Атанасов Берекон Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тони Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-38035; рег. дневник; архивен картон. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен собственик и управител на "РУСАРО" ЕООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Супермаркет ж.к. "Младост-1" (до бл.43), обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Росен Стоянов Андреев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Съдържател на явочна квартира; Агент "Надежда; Чапай" Румен Цветков Каменов

Дата на раждане: 10.03.1955
Място на раждане: гр. София
Румен Цветков Каменов Дата на раждане 10.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.02.1978 г., регистриран на 22.02.1978 г.; възстановен от о. р. Петър Кръстев Йоловски на 15.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Мицаров; о. р. Петър Кръстев Йоловски; о. р. Лъчезар Раковски; ст. лейт. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-I; ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Надежда; Чапай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34861; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Радоп" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за кожухарски изделия, ул. Славянска 4, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Цветков Каменов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Димитър" Симеон Боянов Нешев

Дата на раждане: 03.09.1956
Място на раждане: гр. София
Симеон Боянов Нешев Дата на раждане 03.09.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Асен Николов Божиков на 06.08.1980 г., регистриран на 15.08.1980 г. Ръководил го служител майор Асен Николов Божиков; о. р. Трайчо Траянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VII-II, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Димитър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36113; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Лице-съдружник в СД "Вики-Вики" - купувач по договор за приватизационна продажба на Обект 17 – Бакалия, ул. Проф. Иван Шишманов 9, обособена част от общ. фирма "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Симеон Боянов Нешев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Секретен сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Драганов; Борил" Христо Христов Друмев

Дата на раждане: 07.08.1932
Място на раждане: гр. София
Христо Христов Друмев Дата на раждане 07.08.1932 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Стоян Василев Плачков на 15.04.1959 г., регистриран на 29.04.1959 г.; подп. Бъчваров на 02.03.1965 г.; полк. Мичо Георгиев Генковски, регистриран на 13.09.1966 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Василев Плачков; полк. Мичо Георгиев Генковски; о. р. Димитър Куцев; о. р. Иван Превалски; о. р. Иван Чолов; о. р. Любен Точев; о. р. Петко Ст. Стефанов; о. р. Герхарт Райчев; о. р. Иван Алексиев; о. р. Божидар Антонов; Михаил Миланов; о. р. Теню Стоянов Караславов; о. р. Андрей Кирилов; кап. майор Никола Николов; о. р. Милуш Манолов; лейт. Минко Минков; о. р. Огнян Езекиев; о. р. Методи Николов; о. р. Димитър Недев; о. р. Петър Тиков; о. р. Атанас Кременлиев; о. р. Методи Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, отдел II, отделение IV; РУ-ГЩ; ДС, ПГУ, отдел IV, отдел ХIII, отдел III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Драганов; Борил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - 2 бр.; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник-4 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-14855; работно дело IР-2722; картони - обр. 1-2 бр., обр. 2, обр. 9; картон обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр 4 – 2 бр.; лично дело № 5392; лично и работно дело Ф1, а. е. 6296-5 тома и приложение; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на "Българска холдингова компания" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на Ресторант "ФЕЯ“, бул. Цариградско шосе 61, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21405/ 30.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-161/ 03.04.2013 г. – Българска бридж федерация Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Руслан" Божидар Георгиев Попов

Дата на раждане: 25.12.1940
Място на раждане: гр. София
Божидар Георгиев Попов Дата на раждане 25.12.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Анастас Хр. Василев на 12.02.1959 г., регистриран на 02.03.1959 г. Ръководил го служител ст. лейт. Анастас Хр. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руслан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-11204; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра по хигиена, мед. екология и хранене до 11.04.2008 г.
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Райков" Николай Георгиев Ламбов

Дата на раждане: 07.05.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Георгиев Ламбов Дата на раждане 07.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Славчо Добрев Протогеров на 22.09.1986 г., регистриран на 03.10.1986 г. Ръководил го служител кап. Славчо Добрев Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Райков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32674; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан УР от 22.12.2006 до 10.02.2008 г. Декан от 11.02.2008 г. Ръководител катедра от 11.02.2008 г.
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Велев" Николай Константинов Цанков

Дата на раждане: 08.02.1942
Място на раждане: гр. София
Николай Константинов Цанков Дата на раждане 08.02.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Методи Кир. Величков на 24.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Методи Кир. Величков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32767. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Декан МФ до 12.02.2008 г. Ръководител катедра по дерматология до 22.04.2008 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Господинов" Радомир Георгиев Радомиров

Дата на раждане: 01.04.1942
Място на раждане: гр. София
Радомир Георгиев Радомиров Дата на раждане 01.04.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 12.04.1974 г.; възстановен от о. р. Йордан Колев на 02.10.1980 г., регистриран на 03.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти", отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Господинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28108 и работно дело IР-13620. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Медицински колеж "Й. Филаретова" от 21.04.2008 г. до 01.07.2008 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - Българската академия на науките
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Секретен сътрудник "Вегов" Георги Стефанов Чолаков

Дата на раждане: 23.04.1947
Място на раждане: гр. София
Георги Стефанов Чолаков Дата на раждане 23.04.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 03.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Бойко С. Пешев; лейт. Роден Лазаров; о. р. Сергей Тумбев; майор Николай Димитров Шайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вегов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6322; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 01.12.2004 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Сътрудник; Агент "Виолета" Жанета Маринова Българанова

Дата на раждане: 29.04.1945
Място на раждане: гр. София
Жанета Маринова Българанова Дата на раждане 29.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител майор Иван Димитров Начев на 10.05.1971 г., регистрирана на 15.05.1971 г. Ръководил я служител майор Иван Димитров Начев; о. р. Димитър Енев Атанасов; о. р. Валери Янакиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Виолета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-23059 и в работно дело IР-7734; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 25.05.2009 г. до 01.06.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-673
от 21.06.2016 г.
Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество СОФИЯ-ИНС АД

Агент; секретен сътрудник "Клод; Клодине" Жанина Цачева Гечовска

Дата на раждане: 15.01.1953
Място на раждане: гр. София
Жанина Цачева Гечовска Дата на раждане 15.01.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Валентин Петров Бачев на 16.07.1985 г., регистрирана на 25.07.1985 г.; регистрирана в ПГУ на 31.05.1988 г. Ръководил я служител кап. Валентин Петров Бачев; майор Тодор Петров Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-III; ДС, ПГУ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Клод; Клодине Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6890; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Управителен съвет; Съвет на директорите) от 19.06.1991 г. до 02.06.1998 г. Прокурист от 02.06.1998 г. до 08.07.1999 г. и от 16.08.1999 г. до 05.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жанина Цачева Гечовска към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-642/ 26.04.2016 г. – ЗК "Лев Инс" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Станислава" София Илиева Попова-

Дата на раждане: 23.09.1955
Място на раждане: Гр. София
София Илиева Попова- Карапетрова Дата на раждане 23.09.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г. Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор и водеща на предавания на албански език в БНР Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Секретен сътрудник "Тенев" Александър Борисов Благоев

Дата на раждане: 15.01.1943
Място на раждане: гр. София
Александър Борисов Благоев Дата на раждане 15.01.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 18.10.1978 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Тенев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр.; предложение рег. № 5643/ 12.05.1990 г. за унищожаване дело № 12837 на СС "Тенев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от Българската левица Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - ВАК
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Секретен сътрудник "Кардашев" Атанас Христов Каймакчиев

Дата на раждане: 13.04.1950
Място на раждане: гр. София
Атанас Христов Каймакчиев Дата на раждане 13.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 07.10.1982 г., регистриран на 25.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. К. Трайков; ст. лейт. Лъчезар Кирилов Терзиянов; кап. Орлин Симеонов Попиванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Кардашев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5841; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Секретен сътрудник; Агент "Кирил; Петров" Боян Борисов Киров

Дата на раждане: 03.06.1951
Място на раждане: гр. София
Боян Борисов Киров Дата на раждане 03.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Дочо Христов Цончев на 14.08.1973 г.; о. р. Петър Добрев Буров на 21.10.1982 г., регистриран на 01.11.1982 г. Ръководил го служител Лейт. Дочо Христов Цончев; ст. лейт. В. Коларов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Петър Добрев Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление, отдел VІІ; Второ главно управление-ДС, отдел 10, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник; агент Псевдоними Кирил; Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Написани агентурни сведения от секретния сътрудник; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф.1, а. е. 3232; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-34446. Снемане от действащия оперативен отчет На 23.10.1975 г.; 1992 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от Българската левица Доклад от МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Манчев" Васко Николаев Марков

Дата на раждане: 27.06.1969
Място на раждане: гр. София
Васко Николаев Марков Дата на раждане 27.06.1969 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Иван Николов Баймаков на 25.11.1987 г., регистриран на 08.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Николов Баймаков; о. р. Дафин Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Манчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30866 и работно дело IР-16827. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА ГРАД СОФИЯ (ЛИДЕР - ДПС)
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Тонев" Владимир Андреев Тодоров

Дата на раждане: 07.05.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Андреев Тодоров Дата на раждане 07.05.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Васко Русинов Петров на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г. Ръководил го служител кап. Васко Русинов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-Козлодуй по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тонев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-242 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № 54/ 09.04.1990 г. за решение за унищожаване на лично дело IА-77 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Георги" Добромир Георгиев Кръстев

Дата на раждане: 06.09.1959
Място на раждане: гр. София
Добромир Георгиев Кръстев Дата на раждане 06.09.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Емил Николов Чолаков на 05.07.1985 г., регистриран на 06.08.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Николов Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II; ДС, ВГУ-ХII-VII; СДВР-ГКПП-Калотина-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35768 и в работно дело IР-16599; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Добромир Георгиев Кръстев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Андрей" Илия Янков Илиев

Дата на раждане: 17.01.1948
Място на раждане: гр. София
Илия Янков Илиев Дата на раждане 17.01.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Петко Радев Петков на 22.04.1981 г., регистриран на 06.05.1981 г. Ръководил го служител подп. Петко Радев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-IV, управление II-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-35604; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "НОВА СИЛА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Илия Янков Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Боев" Камен Павлов Райков

Дата на раждане: 19.08.1957
Място на раждане: гр. София
Камен Павлов Райков Дата на раждане 19.08.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Генов на 17.05.1982 г., регистриран на 26.05.1982 г.; възстановен от о. р. Красимир Ненчев Агаин на 06.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г. Ръководил го служител лейт. Генов; о. р. Красимир Ненчев Агаин; о. р. Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VIII; СГУ-03 РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31398 и в работно дело IР-11944; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Секретен сътрудник "Клирин" Климент Иванов Бурин

Дата на раждане: 05.12.1940
Място на раждане: гр. София
Климент Иванов Бурин Дата на раждане 05.12.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Пеню Байчев Костадинов на 06.04.1976 г., регистриран на 14.04.1976 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Пеню Байчев Костадинов; Свилен Н. Стефанов; Николай Андреев; Йордан Ц. Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, НТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Клирин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; дело Ф1, а.е. 4141; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г. Обявен с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Осведомител; Агент "Сокол" Никола Борисов Николов

Дата на раждане: 12.07.1947
Място на раждане: гр. София
Никола Борисов Николов Дата на раждане 12.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Цено Ев. Ценов на 26.07.1972 г., регистриран на 16.08.1972 г. Ръководил го служител ст. лейт. Цено Ев. Ценов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-III РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Сокол Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-22059 и в работно дело IР-5845; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Асен" Николай Илиев Илиев

Дата на раждане: 22.01.1960
Място на раждане: гр. София
Николай Илиев Илиев Дата на раждане 22.01.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Илиев Стоев на 09.06.1987 г., регистриран на 15.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Илиев Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II РУ-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31490; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Съдържател на явочна квартира "Люляк" Росен Малинов Малинов

Дата на раждане: 28.03.1955
Място на раждане: гр. София
Росен Малинов Малинов Дата на раждане 28.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 15.11.1988 г., регистриран на 24.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-06, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Люляк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване на материалите на Я/К "Люляк"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1640/ 24.09.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Клингел" Теодор Христов Гоцев

Дата на раждане: 02.02.1964
Място на раждане: гр. София
Теодор Христов Гоцев Дата на раждане 02.02.1964 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 26.03.1985 г., регистриран на 11.03.1986 г. Ръководил го служител майор Венцислав П. Константинов; полк. Михаил Георгиев Миланов; ст. лейт. Илиан В. Кръстев; подп. Иван Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Клингел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6358; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Щатен служител "" Владимир Костадинов Пулков

Дата на раждане: 16.06.1956
Място на раждане: гр. София
Владимир Костадинов Пулков Дата на раждане 16.06.1956 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ-УНТР Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 148/ 23.02.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 583/ 01.08.1988 г. е преназначен за ст. разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Декан Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Костадинов Пулков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Станислава" София Илиева Попова-

Дата на раждане: 23.09.1955
Място на раждане: Гр. София
София Илиева Попова- Карапетрова Дата на раждане 23.09.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Марин Стоянов Божков на 21.09.1988 г., регистрирана на 12.10.1988 г. Ръководил я служител Подп. Марин Стоянов Божков; лейт. Жеко Матев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Станислава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите я щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7000; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор от 10.12.2007 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2, рег. № RB102101-001-04/12-1721/ 08.09.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More