Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Аида намери 3 резултата / The search @pseudo Аида found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 39
от 17.06.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 21.06.2008 г.

Агент "Аида; Катя" Айше Емин Хайрол

Дата на раждане: 20.06.1952
Място на раждане: Гр. Казанлък
Айше Емин Хайрол Дата на раждане 20.06.1952 г. Място на раждане Гр. Казанлък Вербувал я служител Йовчо Киров Димов на 06.06.1980 г., регистрирана на 20.06.1980 г. Ръководил я служител Йовчо Киров Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аида; Катя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 1457/ 21.10.1991 г. с искане "да бъдат унищожени картоните на "Катя"/Аида/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1464/ 13.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Казанлък, издигната от инициативен комитет
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Аида" Румен Монев Петков

Дата на раждане: 22.08.1951
Място на раждане: гр. Харманли
Румен Монев Петков Дата на раждане 22.08.1951 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител Иван Лавчев на 08.06.1985 г., регистриран на 08.07.1985 г. Ръководил го служител Иван Лавчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-08-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Аида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване материалите на "Аида"-дело IЯ-3734; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 17.03.1995 г. до 22.05.1997 г. Обявен с решение № 35/ 27.05.2008 г. - Държавна комисия по сигурността на информацията
Решение N° 35
от 27.05.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира " Аида " Румен Монев Петков

Дата на раждане: 22.08.1951
Място на раждане: Гр. Харманли
Румен Монев Петков Дата на раждане 22.08.1951 г. Място на раждане Гр. Харманли Вербувал го служител Иван Лавчев на 08.06.1985 г., регистриран на 08.07.1985 г. Ръководил го служител Иван Лавчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-08-03 Качеството, в което е осъществявано Съдържател на явочна квартира Решение № 35/ 27.05.2008 г. 3 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Аида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване материалите на "Аида"-дело IЯ-3734; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-818/ 10.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Анализ и сигурност на автоматизирани информационни системи и мрежи" от 01.04.2005г. до днес Държавна агенция за информационни технологии и съобщения Проверени са 114 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Установява и обявява принадлежност за:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More