Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Александров намери 18 резултата / The search @pseudo Александров found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Александров" Велин Саркис Елмаян

Дата на раждане: 09.08.1959
Място на раждане: Гр. Левски
Велин Саркис Елмаян Дата на раждане 09.08.1959 г. Място на раждане Гр. Левски Вербувал го служител о. р. Цветан Вутов на 13.05.1982 г., регистриран на 14.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Вутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28162 и работно дело IР-13688. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС Обявен с решение № 65/ 27.05.2009 г. - прокурори
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Агент "Александров" Димитър Алексиев Божилов

Дата на раждане: 12.05.1950
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Алексиев Божилов Дата на раждане 12.05.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Кольо Цеков Съботинов на 20.02.1980 г., регистриран на 11.03.1980 г. Ръководил го служител кап. Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35012; работно дело IР-17219. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрика – външен автор
Решение N° 2-124
от 09.01.2013 г.
община Карнобат

Агент; осведомител "Александров" Димитър Филипов Милев

Дата на раждане: 07.09.1938
Място на раждане: гр. Бургас
Димитър Филипов Милев Дата на раждане 07.09.1938 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Георги Попов на 14.09.1961 г., регистриран на 25.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Георги Попов; о. р. Йордан Атанасов Чушков; о. р. Никола Войнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-VII, ВКР-III армия-6; ОУ на МВР-Бургас по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-664 (Бс); протокол рег. № С 196/ 09.04.1990 г. за унищожаване на дело IО-279 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение 297/ 12.01.2012 г. – Агенция по заетостта - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Александров" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 30.08.1954
Място на раждане: гр. Елхово
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 30.08.1954 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител о. р. Димитър Ников на 30.09.1980 г., регистриран на 14.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Ников; о. р. Михаил Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30881 и работно дело IР-16843. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент; осведомител "Александров" Петко Цветанов Петков

Дата на раждане: 01.03.1942
Място на раждане: с. Брестовица, обл. Русе
Петко Цветанов Петков Дата на раждане 01.03.1942 г. Място на раждане с. Брестовица, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Димитър Миланов Иванов на 25.09.1963 г., регистриран на 27.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Миланов Иванов; о. р. Петър Мънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-94 (Рс); протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-84 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Русе от 01.09.1991г. до 07.08.1997г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Александров" Хюсеин Халил Ахмед

Дата на раждане: 11.11.1955
Място на раждане: гр. Айтос
Хюсеин Халил Ахмед Дата на раждане 11.11.1955 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител майор Желю Димитров Желев на 21.10.1987 г., регистриран на 04.11.1987 г. Ръководил го служител майор Желю Димитров Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-590 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Александров" Георги Димитров Георгиев

Дата на раждане: 30.08.1954
Място на раждане: гр. Елхово
Георги Димитров Георгиев Дата на раждане 30.08.1954 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител о. р. Димитър Ников на 30.09.1980 г., регистриран на 14.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Ников; о. р. Михаил Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30881 и работно дело IР-16843. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Дипломат; Александров " Валентин Георгиев Александров

Дата на раждане: 23.09.1946
Място на раждане: Гр. София
Валентин Георгиев Александров Дата на раждане 23.09.1946 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител З. Зарков на 15.04.1976 г., регистриран на 20.04.1976 г. Ръководил го служител З. Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Дипломат; Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР- 14704-3 тома; писмо вх. № 1184/ 10.09.1990 г. с искане всички налични материали за аг. "Александров" да бъдат унищожени; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 25/ 12.02.2007 г. 8 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на отбраната - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г.
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Александров" Асен Боянов Ушев

Дата на раждане: 10.01.1944
Място на раждане: гр. Благоевград
Асен Боянов Ушев Дата на раждане 10.01.1944 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител лейт. Иван Андонов Андонов на 19.08.1987 г., регистриран на 27.08.1987 г. Ръководил го служител лейт. Иван Андонов Андонов; ст. лейт. Георги Боянов Ризов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1326 (Кн) и в работно дело IР-1113 (Кн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 17.10.1991 г. до 01.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Асен Боянов Ушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Агент "Александров" Иван Тодоров Дапчев

Дата на раждане: 14.04.1944
Място на раждане: гр. Царево
Иван Тодоров Дапчев Дата на раждане 14.04.1944 г. Място на раждане гр. Царево Вербувал го служител о. р. Дионисий Тодоров Терчев на 10.10.1963 г., регистриран на 28.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Дионисий Тодоров Терчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ВМФ-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Федералната ревизионна комисия на Национална синдикална федерация "Метал-електро" За Иван Тодоров Дапчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Осведомител "Александров" Михаил Димитров Куляшев

Дата на раждане: 23.01.1953
Място на раждане: с. Горна Градешница, обл. Благоевград
Михаил Димитров Куляшев Дата на раждане 23.01.1953 г. Място на раждане с. Горна Градешница, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Васил Георгиев Христов на 16.11.1971 г., регистриран на 25.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Георгиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР)-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите унищожени с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кресна, издигнат от Коалиция "ЗА КРЕСНА" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Александров" Али Касим Сюлейман

Дата на раждане: 22.10.1948
Място на раждане: с. Черник, обл. Силистра
Али Касим Сюлейман Дата на раждане 22.10.1948 г. Място на раждане с. Черник, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Петър Колев Дженков на 25.09.1972 г., регистриран на 30.09.1972 г. Ръководил го служител кап. Петър Колев Дженков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-499 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-406 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Александров" Димитър Алексиев Божилов

Дата на раждане: 12.05.1950
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Алексиев Божилов Дата на раждане 12.05.1950 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Кольо Цеков Съботинов на 20.02.1980 г., регистриран на 11.03.1980 г. Ръководил го служител кап. Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35012; работно дело IР-17219. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Делхи от 28.01.1993 г. до 17.09.1998 г. Обявен с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни издания
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Александров" Христо Илиев Христов

Дата на раждане: 31.08.1947
Място на раждане: с. Ореховица, обл. Плевен
Христо Илиев Христов Дата на раждане 31.08.1947 г. Място на раждане с. Ореховица, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Коста Маринов Костов на 23.12.1966 г., регистриран на 06.01.1967 г. Ръководил го служител о. р. Коста Маринов Костов; о. р. Данко Данов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за кмет на с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" За Христо Илиев Христов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Александров " Михаил Димитров Куляшев

Дата на раждане: 23.01.1953
Място на раждане: с. Долна Градешница, обл. Благоевград
Михаил Димитров Куляшев Дата на раждане 23.01.1953 г. Място на раждане с. Долна Градешница, обл. Благоевград Вербувал го служител Васил Георгиев Христов на 16.11.1971 г. Ръководил го служител Васил Георгиев Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите унищожени с акт 2210/1973 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Д. Градешница, общ. Кресна, обл. Благоевград, издигнат от Атака
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Александров" Красимир Асенов Гигов

Дата на раждане: 20.02.1946
Място на раждане: гр. София
Красимир Асенов Гигов Дата на раждане 20.02.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Янко Янков на 25.09.1973 г., регистриран на 27.10.1973 г. Ръководил го служител о. р. Янко Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26722 и работно дело IР-12013. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Константин Величков" - Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александров" Спас Йорданов Спасов

Дата на раждане: 11.06.1957
Място на раждане: гр. Борово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Александров" Велин Саркис Елмаян

Дата на раждане: 09.08.1959
Място на раждане: Гр. Левски
Велин Саркис Елмаян Дата на раждане 09.08.1959 г. Място на раждане Гр. Левски Вербувал го служител О. р. Цветан Вутов на 13.05.1982 г., регистриран на 14.05.1982 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Вутов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28162 и работно дело IР-13688. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в АП – София от 03.04.2000 г. до 15.01.2007 г. Зам. апелативен прокурор от 15.01.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More