Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Александър намери 40 резултата / The search @pseudo Александър found 40 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Александър; Джими" Любомир Милчев Тодоров

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Любомир Милчев Тодоров Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър; Джими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 04.10.2001 г. до 03.06.2004 г. и от 04.08.2008 г. до 31.10.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Александър" Христо Христов Гутев

Дата на раждане: 26.05.1957
Място на раждане: Израел
Христо Христов Гутев Дата на раждане 26.05.1957 г. Място на раждане Израел Вербувал го служител о. р. Кондев на 20.10.1987 г., регистриран на 06.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Кондев; ст. лейт. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-12424; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за изключване и унищожаване делата на "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.2000 г. до 24.08.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Александър" Михаил Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 24.02.1952
Място на раждане: с. Брестовица, обл. Пловдив
Михаил Стоянов Стоянов Дата на раждане 24.02.1952 г. Място на раждане с. Брестовица, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димитър Кърпаров на 06.03.1986 г., регистриран на 19.03.1986 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Кърпаров; о. р. Огнян Чалъков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ДС, ВКР-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Александър"; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1843 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от Земеделски съюз "Ал. Стамболийски" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Михаил Стоянов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Александър" Константин Серафимов Тодоров

Дата на раждане: 23.05.1954
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Константин Серафимов Тодоров Дата на раждане 23.05.1954 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител кап. Б. Асенов на 10.03.1979 г., регистриран на 19.03.1979 г.; възстановен на 03.03.1983 г. и регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител кап. Б. Асенов; ст. лейт. Христо Грозев Димитров; о. р. Калин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС; ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-228 (Вр) и в работно дело IР-11052; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1854/ 11.04.1990 г. с решение да бъде унищожено лично дело IА-63 (Вр) (пререгистрирано и налично); протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-713 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“” – Козлодуй“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Александър" Минчо Георгиев Атанасов

Дата на раждане: 28.05.1945
Място на раждане: с. Пиринец, обл. Търговище
Минчо Георгиев Атанасов Дата на раждане 28.05.1945 г. Място на раждане с. Пиринец, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Методи Симеонов на 18.12.1981 г., регистриран на 21.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Методи Симеонов; о. р. Ем. Копанаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29423 и работно дело IР-15143. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“” – гр. Видин Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Александър" Ангел Йорданов Киряков

Дата на раждане: 19.12.1958
Място на раждане: гр. Девня
Ангел Йорданов Киряков Дата на раждане 19.12.1958 г. Място на раждане гр. Девня Вербувал го служител лейт. Светозар Божков на 21.08.1989 г., регистриран на 30.08.1989 г. Ръководил го служител лейт. Светозар Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.10.1991 г. до 31.12.1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии Обявява установената и обявена с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Александър" Ангел Йорданов Киряков

Дата на раждане: 19.12.1958
Място на раждане: Гр. Девня
Ангел Йорданов Киряков Дата на раждане 19.12.1958 г. Място на раждане Гр. Девня Вербувал го служител Лейт. Светозар Божков на 21.08.1989 г., регистриран на 30.08.1989 г. Ръководил го служител Лейт. Светозар Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на РТВЦ-Варна от 20.12.1993 г. до 31.12.1995 г. и от 01.01.1997 г. до 18.03.1998 г.
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Александър" Явор Тодоров Цаков

Дата на раждане: 23.03.1950
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Александър, Емил" Ахмед Хасан Гайтансъз

Дата на раждане: 02.02.1963
Място на раждане: с. Просеник, обл. Бургас
Ахмед Хасан Гайтансъз Дата на раждане 02.02.1963 г. Място на раждане с. Просеник, обл. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов на 06.05.1982 г., регистриран на 20.06.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Кирилов Иванов; о. р. Ив. Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър, Емил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-329 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-140 (Бс); протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2860 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Хасан Гайтансъз към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Александър " Христо Иванов Иванов

Дата на раждане: 21.06.1946
Място на раждане: С. Горско ново село, обл. Велико Търново
Христо Иванов Иванов Дата на раждане 21.06.1946 г. Място на раждане С. Горско ново село, обл. Велико Търново Вербувал го служител О. р. Владилен Ив. Костадинов на 11.11.1980 г., регистриран на 18.11.1980 г. Ръководил го служител О. р. Владилен Ив. Костадинов; лейт. Т. Стоянов; майор Д. Цончев; ст. лейт. П. Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Отдел "Задгранични паспорти"-МВР, І отделение; Второ главно управление; поет на временно ръководство от ОЗП-МВР в Първо главно управление-ДС, НТР на 23.12.1983 г. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация; рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; картони обр. 1 и 3; лично дело ІА-34519; работно дело ІР-17131; дело Ф.1, а. е. 5713. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 70 Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Сътрудник "Данков; Александър" Красимир Личев Данков

Дата на раждане: 06.06.1944
Място на раждане: с. Дебово, обл. Плевен
Красимир Личев Данков Дата на раждане 06.06.1944 г. Място на раждане с. Дебово, обл. Плевен Вербувал го служител полк. Камен Влъчков на 08.06.1977 г. Ръководил го служител полк. Камен Влъчков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Данков; Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 10989; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма – длъжник – "ИВА КОНТАКТ" СД
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Александър " Ангел Иванов Казалиев

Дата на раждане: 04.01.1954
Място на раждане: С. Коларово, обл. Благоевград
Ангел Иванов Казалиев Дата на раждане 04.01.1954 г. Място на раждане С. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител Здравко Петров на 27.09.1976 г. Ръководил го служител Здравко Петров; Ангел Д. Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-УГВ-РО-3 ГР.О. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2691; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от "Български земеделски народен съюз"
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Александър" Здравко Василев Василев

Дата на раждане: 09.06.1959
Място на раждане: гр. Добрич
Здравко Василев Василев Дата на раждане 09.06.1959 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 09.11.1984 г., регистриран на 20.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Малко Търново, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ""
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Александър" Мюмюн Мохамедов Юсеинов

Дата на раждане: 20.01.1965
Място на раждане: гр. Ардино
Мюмюн Мохамедов Юсеинов Дата на раждане 20.01.1965 г. Място на раждане гр. Ардино Вербувал го служител о. р. Бойко Пеев на 22.11.1983 г., регистриран на 07.12.1983 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Пеев; лейт. Георги Гайдов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-V-VI; ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-13509; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо рег. № 38/ 03.04.1990 г. за изключване и унищожаване на личното и работното дело на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ДБТ-Ардино от 01.06.1994 г. до 20.12.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мюмюн Мохамедов Юсеинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Александър" Красимир Красимиров Сербезов

Дата на раждане: 18.05.1962
Място на раждане: с. Кременец, обл. Кърджали
Красимир Красимиров Сербезов Дата на раждане 18.05.1962 г. Място на раждане с. Кременец, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Вангел Григоров на 13.04.1988 г., регистриран на 08.06.1988 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Александров". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Кременец, общ. Момчилград, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Александър" Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Рани лист, общ. Кърджали, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 За Файтин Нури Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-430/ 26.11.2014 г. – община Кърджали Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Агент "Александър" Идает Халилов Алиманов

Дата на раждане: 16.05.1954
Място на раждане: с. Борино, обл. Смолян
Идает Халилов Алиманов Дата на раждане 16.05.1954 г. Място на раждане с. Борино, обл. Смолян Вербувал го служител майор Христо Костадинов Драгнев на 15.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител майор Христо Костадинов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.2003 г. до 09.11.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Идает Халилов Алиманов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Идает Халилов Алиманов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Александър " Апик Едуард Гарабедян

Дата на раждане: 12.10.1949
Място на раждане: Гр. София
Апик Едуард Гарабедян Дата на раждане 12.10.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Завен Киркор Задикян на 12.08.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Завен Киркор Задикян; майор Г. Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06, отдел 03, отделение 02; ДС, ВГУ-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-34182; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на транспорта
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Александър" Хасан Ибрям Али

Дата на раждане: 01.10.1949
Място на раждане: с. Дрянова глава, обл. Кърджали
Хасан Ибрям Али Дата на раждане 01.10.1949 г. Място на раждане с. Дрянова глава, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Христо Михайлов Беловски на 13.02.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Михайлов Беловски; о. р. Димитър Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ – V ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35741 и в работно дело IР-17389; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Медевци до 01.01.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хасан Ибрям Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Резидент "Александър" Петър Събев Игнатов

Дата на раждане: 04.04.1955
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Александър" Ангел Йорданов Киряков

Дата на раждане: 19.12.1958
Място на раждане: Гр. Девня
Ангел Йорданов Киряков Дата на раждане 19.12.1958 г. Място на раждане Гр. Девня Вербувал го служител Лейт. Светозар Божков на 21.08.1989 г., регистриран на 30.08.1989 г. Ръководил го служител Лейт. Светозар Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "М.САТ ТВ" ООД Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - БНТ "МАКИ" ООД Проверени са 4 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "МАРГО ТВ" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. СД "МАЯ И КО" Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "МЕГАМИКС" ООД Проверени са 5 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "МЕТРОРАДИО" ЕООД Проверени са 7 лица. Единадесет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "МОЙРА" ООД Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. "МИЛА ФМ" ООД Проверени са 11 лица. Осем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Александър" Огнян Войславов Кусиников

Дата на раждане: 24.08.1952
Място на раждане: гр. Долни Дъбник
Огнян Войславов Кусиников Дата на раждане 24.08.1952 г. Място на раждане гр. Долни Дъбник Вербувал го служител Вербуван на 17.10.1979 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 1 – 2 бр.; рег. дневник; предложение от 01.02.1990 г. за заличаване на дело № 13295/ 79 г. на СС "Александър"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18600/ 22.10.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "САТУРН - КУСИНИКОВ И ИВАНОВ И С-ИЕ" СД СДРУЖЕНИЕ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР"-ГР. СЛИВЕН Проверени са 2 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Александър" Идает Халилов Алиманов

Дата на раждане: 16.05.1954
Място на раждане: С. Борино, обл. Смолян
Идает Халилов Алиманов Дата на раждане 16.05.1954 г. Място на раждане С. Борино, обл. Смолян Вербувал го служител Драгнев на 15.12.1980 г., регистриран на 23.12.1980 г. Ръководил го служител Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Борино от 01.05.1990 г. до 14.12.1995 г. За Идает Халилов Алиманов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Александър" Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Рани лист от 29.10.2007 г. до 2011 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. За Файтин Нури Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Александър" Рахим Фаик Рахим

Дата на раждане: 28.08.1964
Място на раждане: с. Новоселище, обл. Кърджали
Рахим Фаик Рахим Дата на раждане 28.08.1964 г. Място на раждане с. Новоселище, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стойчо Г. Стоев на 24.03.1989 г., регистриран на 10.04.1989 г. Ръководил го служител о. р. Стойчо Г. Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от щатен служител, съдържащ се в работно дело IР-2018 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Член на ВрИК за периода от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Рахим Фаик Рахим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-225
от 07.08.2013 г.
Инвестбанк АД

Секретен сътрудник "Аллов (Александър)" Петър Чанев Балезов

Дата на раждане: 08.02.1961
Място на раждане: гр. Бургас
Петър Чанев Балезов Дата на раждане 08.02.1961 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител кап. Ст. Чанков на 17.02.1986 г., регистриран на 26.02.1986 г. Ръководил го служител кап. Ст. Чанков; майор Николай Филипов Филчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Аллов (Александър) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 6411; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 16.12.1994 г. до 18.02.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Александър; Джими" Любомир Милчев Тодоров

Дата на раждане: 25.03.1951
Място на раждане: с. Карапелит, обл. Добрич
Любомир Милчев Тодоров Дата на раждане 25.03.1951 г. Място на раждане с. Карапелит, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Кольо Ц. Съботинов на 12.02.1975 г., регистриран на 02.04.1975 г.; възстановен и регистриран на 02.08.1984 г. Ръководил го служител подп. Кольо Ц. Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър; Джими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34162; работно дело IР-9382. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Камбера от 07.08.2004 г. до 30.06.2008 г. Извънреден и пълномощен посланик в Токио от 01.11.2009 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Александър" Христо Христов Гутев

Дата на раждане: 26.05.1957
Място на раждане: Израел
Христо Христов Гутев Дата на раждане 26.05.1957 г. Място на раждане Израел Вербувал го служител о. р. Кондев на 20.10.1987 г., регистриран на 06.11.1987 г. Ръководил го служител о. р. Кондев; ст. лейт. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-12424; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за изключване и унищожаване делата на "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност I секретар, временно управляващ посолството в Тунис от 01.09.2005 г. до 30.06.2008 г.
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Агент "Александър" Апик Едуард Гарабедян

Дата на раждане: 12.10.1949
Място на раждане: гр. София
Апик Едуард Гарабедян Дата на раждане 12.10.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Завен Киркор Задикян на 12.08.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г. Ръководил го служител Лейт. Завен Киркор Задикян; майор Г. Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06, отдел 03, отделение 02; ДС, ВГУ-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34182; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.11.1995 г. до 23.05.1997 г Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-179
от 21.05.2013 г.
община Долни чифлик

Агент "Александър" Валентин Стойчев Стойчев

Дата на раждане: 09.04.1956
Място на раждане: гр. Долни чифлик
Валентин Стойчев Стойчев Дата на раждане 09.04.1956 г. Място на раждане гр. Долни чифлик Вербувал го служител подп. Слави Илиев Славов на 28.03.1986 г., регистриран на 04.04.1986 г. Ръководил го служител подп. Слави Илиев Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС-IV-IV по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-686 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.04.1990 г.; Общински съветник от 28.10.1991 г. до м. ноември 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Александър" Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Рани лист, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" За Файтин Нури Мурад липсват други данни по чл. 25, т. 3 Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Александър " Файтин Нури Мурад

Дата на раждане: 08.04.1960
Място на раждане: С. Рани лист, Кърджали
Файтин Нури Мурад Дата на раждане 08.04.1960 г. Място на раждане С. Рани лист, Кърджали Вербувал го служител Сергей Ламбев на 27.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител Сергей Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Рани лист, общ. Кърджали, издигнат от ДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Александър " Ханко Николов Янев

Дата на раждане: 21.06.1960
Място на раждане: Гр. Оряхово
Ханко Николов Янев Дата на раждане 21.06.1960 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 164 Място на раждане Гр. Оряхово Вербувал го служител Кап. Аспарух Захариев Пелчев на 30.05.1985 г., регистриран на 17.06.1985 г. Ръководил го служител Кап. Аспарух Захариев Пелчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-428; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от “ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА”/ПЛАМ/
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Агент "Александър" Константин Серафимов Тодоров

Дата на раждане: 23.05.1954
Място на раждане: гр. Елин Пелин
Константин Серафимов Тодоров Дата на раждане 23.05.1954 г. Място на раждане гр. Елин Пелин Вербувал го служител кап. Б. Асенов на 10.03.1979 г., регистриран на 19.03.1979 г.; възстановен на 03.03.1983 г. и регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител кап. Б. Асенов; ст. лейт. Христо Грозев Димитров; о. р. Калин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС; ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-228 (Вр) и в работно дело IР-11052; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1854/ 11.04.1990 г. с решение да бъде унищожено лично дело IА-63 (Вр) (пререгистрирано и налично); протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-713 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 22.11.1995 г. до 16.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александър" Николай Анатолиев Пенев

Дата на раждане: 01.06.1946
Място на раждане: гр. София
Николай Анатолиев Пенев Дата на раждане 01.06.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Сотиров на 25.11.1985 г., регистриран на 05.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сотиров; о. р. Владимир Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I, управление VI-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2924/ 24.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за" агент "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-169 от 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-460/ 04.02.2015 г. – община Ловеч - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александър" Христо Страшимиров Грънчаров

Дата на раждане: 17.03.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александър" Здравко Василев Василев

Дата на раждане: 09.06.1959
Място на раждане: гр. Добрич
Здравко Василев Василев Дата на раждане 09.06.1959 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Андреев на 09.11.1984 г., регистриран на 20.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Андреев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Балчик Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 393/ 1990 г. личното и работното дело на "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Малко Търново, издигнат от партия "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Александър" Сергей Христов Иванов

Дата на раждане: 03.07.1969
Място на раждане: гр. Бургас
Сергей Христов Иванов Дата на раждане 03.07.1969 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Милчо Милев на 13.06.1986 г., регистриран на 19.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1723/ 30.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 212/ 22.03.1990 г. за унищожаване личното дело на аг. "Александър"; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1824 на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.04.2008 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александър" Аксения Димитрова Каракалева-Тодорова

Дата на раждане: 22.09.1957
Място на раждане: гр. Търговище
Аксения Димитрова Каракалева-Тодорова Дата на раждане 22.09.1957 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал я служител о. р. Добри Бинев на 27.06.1985 г., регистрирана на 10.07.1985 г. Ръководил я служител о. р. Добри Бинев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 882/ 20.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 00143/ 14.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Александър". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигната от ПП "КАУЗА БЪЛГАРИЯ" в 4-и МИР-Велико Търново Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – ВАК - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Александър" Иван Манолов Коцев

Дата на раждане: 12.07.1967
Място на раждане: гр. Велико Търново
Иван Манолов Коцев Дата на раждане 12.07.1967 г. Място на раждане гр. Велико Търново Вербувал го служител майор Севдалин Иванов Събев на 29.06.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител майор Севдалин Иванов Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Александър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1510; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Офицер за координиране в Щаб на Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум, Холандия от 01.07.2013 г., изпратен от МО Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Манолов Коцев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More