Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алексей намери 15 резултата / The search @pseudo Алексей found 15 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Алексей" Юксел Мюмюн Ахмед

Дата на раждане: 11.09.1962
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Алексей" Альоша Мойсеев Мандраджиев

Дата на раждане: 15.12.1945
Място на раждане: с. Света Петка, обл. Пазарджик
Альоша Мойсеев Мандраджиев Дата на раждане 15.12.1945 г. Място на раждане с. Света Петка, обл. Пазарджик Вербувал го служител кап. Борис Георгиев Кулин на 10.12.1975 г., регистриран на 20.12.1975 г. Ръководил го служител кап. Борис Георгиев Кулин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разлог-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-2860 (Бл); работно дело IР-2053 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Социално подпомагане" - Разлог от 30.08.1999 г. до 06.04.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Альоша Мойсеев Мандраджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Алексей" Валерий Иванов Аржентински

Дата на раждане: 31.05.1951
Място на раждане: гр. София
Валерий Иванов Аржентински Дата на раждане 31.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 04.06.1987 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 15701; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2000 г. до 30.04.2000 г. и от 21.04.2004 г. до 09.06.2007 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Обявен с решение № 176/ 06.01.2011 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Алексей" Юксел Мюмюн Ахмед

Дата на раждане: 11.09.1962
Място на раждане: гр. Кърджали
Юксел Мюмюн Ахмед Дата на раждане 11.09.1962 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник –ТБ "КРИСТАЛБАНК" АД, гр. Мадан ("КРИСТАЛБАНК" АД – по бюлетина) Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-689/ 25.07.2016 г. – длъжници към Първа източна международна банка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Агент "Алексей" Юксел Мюмюн Ахмед

Дата на раждане: 11.09.1962
Място на раждане: гр. Кърджали
Юксел Мюмюн Ахмед Дата на раждане 11.09.1962 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ТБ Кристалбанк от 23.12.1994 г. до 12.07.1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Алексей" Евгени Димитров Атанасов

Дата на раждане: 07.08.1959
Място на раждане: гр. София
Евгени Димитров Атанасов Дата на раждане 07.08.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Рашко Вълчев Григоров на 25.03.1987 г., регистриран на 27.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Рашко Вълчев Григоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2020/ 1990 г. за изпращане за унищожаване на лично дело IА-33364. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 26.09.1986 г.
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Алексей" Валентин Иванов Славов

Дата на раждане: 17.08.1952
Място на раждане: гр. Русе
Валентин Иванов Славов Дата на раждане 17.08.1952 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Младен Георгиев Младенов на 15.05.1980 г., регистриран на 27.05.1980 г. Ръководил го служител лейт. Младен Георгиев Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител и рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2929 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-530 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на управление от 01.12.1992 г. до 09.04.1993 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Алексей" Али Юсеин Халисоолу

Дата на раждане: 16.07.1945
Място на раждане: с. Крояци, обл. Кърджали
Али Юсеин Халисоолу Дата на раждане 16.07.1945 г. Място на раждане с. Крояци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Стоичко Алексиев Стоименов на 03.04.1965 г., регистриран на 10.04.1965 г. Ръководил го служител о. р. Стоичко Алексиев Стоименов; о. р. Христофор Стоев; о. р. Антон Тончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград; ДС, ВКР-ГУТП Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1125 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1125 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-539 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-689
от 25.07.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа източна международна банка

Агент "Алексей" Юксел Мюмюн Ахмед

Дата на раждане: 11.09.1962
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Агент "Алексей" Юксел Мюмюн Ахмед

Дата на раждане: 11.09.1962
Място на раждане: гр. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент; секретен сътрудник "Алексей" Рамадан Байрамали Фаик

Дата на раждане: 21.01.1965
Място на раждане: с. Ненково, обл. Кърджали
Рамадан Байрамали Фаик Дата на раждане 21.01.1965 г. Място на раждане с. Ненково, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Огнян Тосков на 22.09.1983 г., регистриран на 10.10.1983 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Тосков; о. р. В. Миланов; ст. лейт. Николай Савов; о. р. Стефан Парушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12871; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1356 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Алексей". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 176
от 06.01.2011
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Алексей" Валерий Иванов Аржентински

Дата на раждане: 31.05.1951
Място на раждане: гр. София
Валерий Иванов Аржентински Дата на раждане 31.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 04.06.1987 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 15701; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Пълномощен министър в Сеул от 12.1.2001 г. до 31.12.2003 г. Извънреден и пълномощен посланик в Кабул от 10.06.2007 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3142/ 29.11.2010 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Алексей" Юксел Мюмюн Ахмед

Дата на раждане: 11.09.1962
Място на раждане: гр. Кърджали
Юксел Мюмюн Ахмед Дата на раждане 11.09.1962 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-ХI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-35529, работно дело IР-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г.с предложение за унищожаване на работно дело IР-1151 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Баку от 01.01.2001 г. до 30.6.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 161
от 20.09.2010
Държавен фонд Земеделие

Агент "Алексей" Лило Алексиев Джамбазов

Дата на раждане: 25.10.1945
Място на раждане: с. Стаевци, обл. Добрич
Лило Алексиев Джамбазов Дата на раждане 25.10.1945 г. Място на раждане с. Стаевци, обл. Добрич Вербувал го служител лейт. Владимир Георгиев Живков на 22.02.1985 г., регистриран на 27.02.1985 г. Ръководил го служител лейт. Владимир Георгиев Живков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ, по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело IА-182 (Вд) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. изпълнителен директор от 01.11.2001 г. до 15.03.2005 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Алексей " Ружди Кямилов Османов

Дата на раждане: 01.08.1957
Място на раждане: с. Жълт бряг, Сливенско
Ружди Кямилов Османов Дата на раждане 01.08.1957 г. Място на раждане с. Жълт бряг, Сливенско Вербувал го служител Тодор Чакъров на 14.08.1985 г., регистриран на 26.08.1985 г. Ръководил го служител Тодор Чакъров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Алексей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; лично дело І А - 3 /Бс/, унищожено с протокол № 77/1990 г.; работно дело І Р – 3 /Бс/ унищожено с протокол № 76/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Жълт Бряг, общ. Твърдица, обл. Сливен, издигнат от коалиция „ПРОМЯНА”(НДСВ-ЗНС)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More