Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Алиев намери 7 резултата / The search @pseudo Алиев found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Алиев; Алеков " Исмаил Халилов Мустафов

Дата на раждане: 25.06.1947
Място на раждане: С. Чернокапци, обл. Търговище
Исмаил Халилов Мустафов Дата на раждане 25.06.1947 г. Място на раждане С. Чернокапци, обл. Търговище Вербувал го служител Петър Атанасов Пенчев на 18.12.1972 г., регистриран на 22.12.1972 г. Ръководил го служител Петър Атанасов Пенчев; ст. лейт. Васил Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев; Алеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1077; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-983; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Омуртаг, издигнат от Политическа партия “Български земеделски народен съюз” Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 66 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 67
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Алиев" Гюнай Хасан Сефер

Дата на раждане: 24.09.1962
Място на раждане: Гр. Дулово
Гюнай Хасан Сефер Дата на раждане 24.09.1962 г. Място на раждане Гр. Дулово Вербувал го служител о. р. Атанас Цочев на 11.06.1982 г., регистриран на 17.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, 03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело на "Алиев"; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело на "Алиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 20-и ИР-Силистра Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Алиев " Гюнай Хасан Сефер

Дата на раждане: 24.09.1962
Място на раждане: Гр. Дулово
Гюнай Хасан Сефер Дата на раждане 24.09.1962 г. Място на раждане Гр. Дулово Вербувал го служител Цочев на 11.06.1982 г. Ръководил го служител Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, 03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело на "Алиев"; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело на "Алиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дулово, издигнат от ДПС
Решение N° 2-199
от 26.06.2013 г.
община Павликени

Агент "Алиев" Али Абдулов Каасимов

Дата на раждане: 20.09.1939
Място на раждане: с. Върбовка, обл. Велико Търново
Али Абдулов Каасимов Дата на раждане 20.09.1939 г. Място на раждане с. Върбовка, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Йордан И. Кирчев на 23.05.1958 г., регистриран на 04.06.1958 г. Ръководил го служител кап. Йордан И. Кирчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР - В. Търново-ДС-Павликени; ДС, управление V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1811 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Върбовка от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Алиев" Гюнай Хасан Сефер

Дата на раждане: 24.09.1962
Място на раждане: гр. Дулово
Гюнай Хасан Сефер Дата на раждане 24.09.1962 г. Място на раждане гр. Дулово Вербувал го служител о. р. Атанас Цочев на 11.06.1982 г., регистриран на 17.06.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, 03, 11, 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело на "Алиев"; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело на "Алиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Алиев; Алеков" Исмаил Халилов Мустафов

Дата на раждане: 25.06.1947
Място на раждане: с. Чернокапци, обл. Търговище
Исмаил Халилов Мустафов Дата на раждане 25.06.1947 г. Място на раждане с. Чернокапци, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Петър Атанасов Пенчев на 18.12.1972 г., регистриран на 22.12.1972 г. Ръководил го служител о. р. Петър Атанасов Пенчев; ст. лейт. Васил Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев; Алеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; лично дело IА-1077 (Тщ); протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-983 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 04.11.1999 г. Общински съветник от 10.11.2003 г. до 08.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Алиев" Фаик Лютфи Ахмед

Дата на раждане: 27.11.1958
Място на раждане: с. Венец, обл. Шумен
Фаик Лютфи Ахмед Дата на раждане 27.11.1958 г. Място на раждане с. Венец, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Ангел Илиев Демирев на 12.03.1977 г., регистриран на 22.03.1977 г. Ръководил го служител кап. Ангел Илиев Демирев; о. р. Иван Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ХІ-VІ; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1901 (Шн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр.; протокол рег. № С КА 43/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-1901 (Шн) (налично); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-643 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от месец ноември 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: