Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Анастасов намери 4 резултата / The search @pseudo Анастасов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 48
от 08.10.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 11.10.2008 г.

Агент "Анастасов" Новко Аспарухов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: с. Самуилово, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Анастасов" Новко Аспарухов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: с. Самуилово, обл. Благоевград
Новко Аспарухов Попов Дата на раждане 17.05.1950 г. Място на раждане с. Самуилово, обл. Благоевград Вербувал го служител Майор Костадин Стоянов Вълков на 29.08.1989 г., регистриран на 28.09.1989 г. Ръководил го служител Майор Костадин Стоянов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ-Благоевград, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анастасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2978 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Петрич, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 48/ 08.10.2008 г. – частични избори на 11.10.2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 146/ 29.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Агент "Анастасов" Емил Цветков Младенов

Дата на раждане: 17.02.1955
Място на раждане: с. Чомаковци, обл. Плевен
Емил Цветков Младенов Дата на раждане 17.02.1955 г. Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Стефан Илиев на 16.07.1983 г., регистриран на 02.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Илиев; о. р. Тимур Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анастасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон - обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Анастасов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Троян, издигнат от АБВ (Алтернатива за българско възраждане) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Цветков Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Анастасов " Новко Аспарухов Попов

Дата на раждане: 17.05.1950
Място на раждане: С. Самуилово, обл. Благоевград
Новко Аспарухов Попов Дата на раждане 17.05.1950 г. Място на раждане С. Самуилово, обл. Благоевград Вербувал го служител Майор Костадин Стоянов Вълков на 29.08.1989 г., регистриран на 28.09.1989 г. Ръководил го служител Майор Костадин Стоянов Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ-Благоевград, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Анастасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2978 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от "Българска Комунистическа Партия" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.