Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ангелов намери 18 резултата / The search @pseudo Ангелов found 18 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 301
от 23.01.2012
администрация на Министерски съвет

Агент; секретен сътрудник "Ангелов" Иван Желев Димитров

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Желев Димитров Дата на раждане 09.09.1944 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 28.03.1973 г.; о. р. Едоардо Денчев на 06.01.1982 г., регистриран на 08.01.1982 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; ст. лейт. Йордан Гюдуров; ст. лейт. Едоардо Денчев Денчев; о. р. Данаил Петлешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV; управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ангелов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф2, а.е. 15328; лично дело IА-34642; работно дело IР-14629. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 19.04.2002 г. до 24.09.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Желев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Ангелов; Сергей; Сава " Ахмед Демир Доган

Дата на раждане: 29.03.1954
Място на раждане: С. Пчеларово, обл. Толбухин
Ахмед Демир Доган Дата на раждане 29.03.1954 г. Място на раждане С. Пчеларово, обл. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков на 21.08.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков; подп. Васил Панайотов; подп. Стойко Стойков; капитан М. Маринов; майор Иван Михайлов; Георги Георгиев; Евгени Крушков; Георги Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ-ДС, отдел ХІ, отделение 4; на 21.01.1976 г. делото е прехвърлено в отдел І на ОУ-МВР- Варна; от 14.03.1979 г. - Първо главно управление, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ангелов; Сергей; Сава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от Решение № 14 / 04.09.2007 г. 4 ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лични и работни дела Ф.1, а. е. 7576-10 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 06.03.1988 г. предложение за сваляне делото на агент "Сава" в архив. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Народно събрание Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Ангелов " Банко Иванов Банков

Дата на раждане: 10.07.1948
Място на раждане: С. Староселци, обл. Плевен
Банко Иванов Банков Дата на раждане 10.07.1948 г. Място на раждане С. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител Вербуван на 01.11.1979 г.; регистриран от Иван Костов на 31.08.1982 г. Ръководил го служител Иван Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, 10, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-27368 и работно дело IР-10006-2 т.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”"
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Ангелов; Сергей; Сава" Ахмед Демир Доган

Дата на раждане: 29.03.1954
Място на раждане: с. Пчеларово, обл. Толбухин
Ахмед Демир Доган Дата на раждане 29.03.1954 г. Място на раждане с. Пчеларово, обл. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков на 21.08.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стайчо Любенов Стайков; подп. Васил Панайотов; подп. Стойко Стойков; капитан М. Маринов; майор Иван Михайлов; о. р. Георги Георгиев; о. р. Евгени Крушков; о. р. Георги Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ-ДС, отдел ХІ, отделение 4; на 21.01.1976 г. делото е прехвърлено в отдел І на ОУ-МВР-Варна; от 14.03.1979 г. - Първо главно управление, отдел V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ангелов; Сергей; Сава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр.; лични и работни дела Ф.1, а. е. 7576-10 тома. Снемане от действащия оперативен отчет На 06.03.1988 г. предложение за сваляне делото на агент "Сава" в архив. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 1-и ИР-Благоевград и в 9-и ИР-Кърджали Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Ангелов" Димитър Варсамов Касабов

Дата на раждане: 20.09.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Димитър Варсамов Касабов Дата на раждане 20.09.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител подп. Христо Ботев Даскалов на 29.06.1983 г., регистриран на 11.07.1983 г. Ръководил го служител подп. Христо Ботев Даскалов; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление "Икономическо" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-213 (Тх) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Ангелов" Исмаил Шерифов Акбашев

Дата на раждане: 18.09.1952
Място на раждане: с. Врани кон, обл. Търговище
Исмаил Шерифов Акбашев Дата на раждане 18.09.1952 г. Място на раждане с. Врани кон, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Васил Ат. Апостолов на 27.11.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ат. Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическите картотеки заложените картони" за аг. "Ангелов". Кандидат за кмет на кметство Врани кон, общ. Омуртаг, издигнат от ПП "АТАКА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Шерифов Акбашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-647
от 10.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Търговище

Агент "Ангелов" Исмаил Шерифов Акбашев

Дата на раждане: 18.09.1952
Място на раждане: с. Врани кон, обл. Търговище
Исмаил Шерифов Акбашев Дата на раждане 18.09.1952 г. Място на раждане с. Врани кон, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Васил Ат. Апостолов на 27.11.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ат. Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическите картотеки заложените картони" за аг. "Ангелов". Кандидат за общински съветник в община Омуртаг, издигнат от ПП "АТАКА" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Шерифов Акбашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент; секретен сътрудник "Ангелов" Иван Желев Димитров

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Желев Димитров Дата на раждане 09.09.1944 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 28.03.1973 г.; о. р. Едоардо Денчев на 06.01.1982 г., регистриран на 08.01.1982 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; ст. лейт. Йордан Гюдуров; ст. лейт. Едоардо Денчев Денчев; о. р. Данаил Петлешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV; управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ангелов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф2, а.е. 15328; лично дело IА-34642; работно дело IР-14629. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор от 1995 г. до 2002 г. Зам. декан от 2000 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Желев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 301/ 23.01.2012 г. – администрация на Министерски съвет Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Ангелов" Иван Димов Мургов

Дата на раждане: 07.06.1939
Място на раждане: с. Черна могила, обл. Хасково
Иван Димов Мургов Дата на раждане 07.06.1939 г. Място на раждане с. Черна могила, обл. Хасково Вербувал го служител лейт. Румен Тенев Митев и о. р. Янев на 14.03.1970 г., регистриран на 19.10.1971 г.; възстановен от кап. Р. Велинов на 18.10.1989 г. Ръководил го служител лейт. Румен Тенев Митев; кап. Румен Велинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ангелов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 2674 – 2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 2000 г. до 2009 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Ангелов" Иван Желев Димитров

Дата на раждане: 09.09.1944
Място на раждане: гр. Хасково
Иван Желев Димитров Дата на раждане 09.09.1944 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител регистриран в ПГУ на 28.03.1973 г.; о. р. Едоардо Денчев на 06.01.1982 г., регистриран на 08.01.1982 г. Ръководил го служител полк. Христо Кирилов Маринчев; ст. лейт. Йордан Гюдуров; ст. лейт. Едоардо Денчев Денчев; о. р. Данаил Петлешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV; управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Ангелов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело Ф2, а.е. 15328; лично дело IА-34642; работно дело IР-14629. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по обществени науки от 2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Желев Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-71
от 18.09.2012 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Секретен сътрудник "Ангелов" Иван Димов Мургов

Дата на раждане: 07.06.1939
Място на раждане: с. Черна могила, обл. Хасково
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-18
от 14.06.2012 г.
Технически университет-Варна

Агент "Ангелов" Ангел Йорданов Димитров

Дата на раждане: 07.07.1948
Място на раждане: с. Раданово, обл. Велико Търново
Ангел Йорданов Димитров Дата на раждане 07.07.1948 г. Място на раждане с. Раданово, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Георги Янков Георгиев на 02.11.1988 г., регистриран на 15.11.1988 г. Ръководил го служител кап. Георги Янков Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-657 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр.- 4 - 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 2007 г. Декан от 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Ангелов" Исмаил Шерифов Акбашев

Дата на раждане: 18.09.1952
Място на раждане: с. Врани кон, обл. Търговище
Исмаил Шерифов Акбашев Дата на раждане 18.09.1952 г. Място на раждане с. Врани кон, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Васил Ат. Апостолов на 27.11.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Васил Ат. Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2057/ 26.04.1990 г. с искане "да бъдат извадени и унищожени от общосправочната и статистическите картотеки заложените картони" за аг. "Ангелов". Кандидат за кмет на с. Врани кон, общ. Омуртаг, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Исмаил Шерифов Акбашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Осведомител "Ангелов" Сталин Иванов Иванов

Дата на раждане: 09.04.1951
Място на раждане: с. Змейно, обл. Търговище
Сталин Иванов Иванов Дата на раждане 09.04.1951 г. Място на раждане с. Змейно, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Георги В. Чайков на 28.03.1971 г., регистриран на 03.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги В. Чайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-Сливен-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Стамболово, общ. Павликени, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"" За Сталин Иванов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-717
от 27.09.2016 г.
Застрахователна компания ТУР ИНС АД

Осведомител "Ангелов" Христо Димитров Шаренков

Дата на раждане: 20.09.1951
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

осведомител " Ангелов " Сталин Иванов Иванов

Дата на раждане: 09.04.1951
Място на раждане: С. Змейно, обл. Търговище
Сталин Иванов Иванов Дата на раждане 09.04.1951 г. Място на раждане С. Змейно, обл. Търговище Вербувал го служител Георги В. Чайков на 28.03.1971 г., регистриран на 03.04.1971 г. Ръководил го служител Георги В. Чайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-Сливен-4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Павликени, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” За Сталин Иванов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Ангелов " Халид Васви Халид

Дата на раждане: 08.08.1962
Място на раждане: С. Долина, обл. Шумен
Халид Васви Халид Дата на раждане 08.08.1962 г. Място на раждане С. Долина, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Валерий Теодоров Пенев на 16.12.1988 г., регистриран на 20.12.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валерий Теодоров Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-54 МФ; протокол рег. № КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 59; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Каолиново, издигнат от Коалиция „Коалиция за Каолиново”
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Христо Ангелов" Иван Василев Марков

Дата на раждане: 26.05.1943
Място на раждане: гр. София
Иван Василев Марков Дата на раждане 26.05.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Калковски на 03.04.1984 г., регистриран на 03.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Калковски; о. р. Пламен Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христо Ангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1042/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 120/ 20.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Хр. Ангелов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 02.06.1997 г. до 02.03.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More