Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Андреев намери 36 резултата / The search @pseudo Андреев found 36 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Андреев" Радко Пенков Цонев

Дата на раждане: 13.12.1946
Място на раждане: с. Богатово, обл. Габрово
Радко Пенков Цонев Дата на раждане 13.12.1946 г. Място на раждане с. Богатово, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 21.03.1975 г., регистриран на 01.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Добри Бинев; о. р. Севдалин Ив. Събев; о. р. Мирослав Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-VI, управление III-II-II, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Севлиево, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" За Радко Пенков Цонев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. - кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Андреев" Димитър Христов Папукчийски

Дата на раждане: 18.10.1967
Място на раждане: гр. Рила
Димитър Христов Папукчийски Дата на раждане 18.10.1967 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Кап. Веселин Асенов Марчев на 09.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител Кап. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1075 (Кн) МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-845; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Рила, издигнат от инициативен комитет Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Андреев" Любен Георгиев Кулишев

Дата на раждане: 21.03.1922
Място на раждане: гр. София
Любен Георгиев Кулишев Дата на раждане 21.03.1922 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев на 10.01.1975 г., регистриран на 22.01.1975 г. Ръководил го служител лейт. Гаврил Стефанов Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-25554; работно дело IР-10707. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на Комисия по външната политика от 04.04.1990 г. до 18.06.1990 г. Главен секретар от 01.09.1990 г. до 01.04.1993 г. и от 01.01.1995 до 01.04.1995 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Андреев " Димитър Христов Папукчийски

Дата на раждане: 18.10.1967
Място на раждане: Гр. Рила
Димитър Христов Папукчийски Дата на раждане 18.10.1967 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител Кап. Веселин Асенов Марчев на 09.11.1986 г. Ръководил го служител Кап. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1075 (Кн) МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 845; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-448
от 14.01.2015 г.
Приватизирани предприятия

Агент "Андреев" Георги Йорданов Манов

Дата на раждане: 09.10.1951
Място на раждане: гр. София
Георги Йорданов Манов Дата на раждане 09.10.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Мурджев на 29.11.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител о. р. Георги Мурджев; лейт. В. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ІІІ, ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-30093; работно дело ІР-15843 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в дружество - купувач по договор за приватизационна продажба – "Наш дом – комерс" ООД Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на дружество - предмет по договор за приватизационна продажба – "Наш дом" ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 08.10.1997 г. до 26.01.1998 г. Директор от 27.01.1998 г. до 11.08.2002 г. Главен секретар от 04.10.2004 г. до 27.05.2007 г.
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Андреев " Георги Йорданов Манов

Дата на раждане: 09.10.1951
Място на раждане: Гр. София
Георги Йорданов Манов Дата на раждане 09.10.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Георги Мурджев на 29.11.1979 г., регистриран на 11.12.1979 г. Ръководил го служител Георги Мурджев; лейт. В. Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС, ІІІ, ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА-30093; работно дело ІР-15843 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Агент "Андреев" Камен Ангелов Попов

Дата на раждане: 23.09.1945
Място на раждане: гр. Варна
Камен Ангелов Попов Дата на раждане 23.09.1945 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител полк. Лазар Димитров Лазаров на 01.04.1976 г., регистриран на 13.04.1976 г. Ръководил го служител полк. Лазар Димитров Лазаров; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Евтим Минков; о. р. Сякулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-IV, ВГУ-Ха-III, управление IV-II-IV; СГУ на МВР-ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35444; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в „Микава Медикъл" ООД - купувач по договори за приватизационна продажба на Магазин - склад на едро за захарни изделия ул. Ген. Данаил Николаев, бл.2, обособена част от общ. фирма "НАРМАГ" и Ателие 4 (Дом на услугите, ет.2) ж.к."ЛЮЛИН"-м.р.3, бул.Захари Стоянов 40, обособена част от "ШЕВРО" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Камен Ангелов Попов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-47
от 01.08.2012 г.
Лесотехнически университет

Агент "Андреев" Маргарита Тодорова Николова

Дата на раждане: 02.11.1946
Място на раждане: гр. София
Маргарита Тодорова Николова Дата на раждане 02.11.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Красимир Мирчев Калчев на 27.02.1986 г., регистрирана на 07.03.1986 г. Ръководил я служител лейт. Красимир Мирчев Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-III, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34731. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан на Агрономически факултет от 2006 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарита Тодорова Николова-Карадимова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. - Висша атестационна комисия
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент; секретен сътрудник "Юмеров; Андреев" Реджеб Халибрямов Халилов

Дата на раждане: 30.09.1954
Място на раждане: с. Чернооки, обл. Кърджали
Реджеб Халибрямов Халилов Дата на раждане 30.09.1954 г. Място на раждане с. Чернооки, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Диньо Харитев Гинев на 20.10.1976 г., регистриран на 09.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Диньо Харитев Гинев; о. р. Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Юмеров; Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Андреев"; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1457 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Андреев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Чернооки, общ. Крумовград, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Андреев" Росен Славов Русев

Дата на раждане: 19.03.1954
Място на раждане: с. Факия, обл. Бургас
Росен Славов Русев Дата на раждане 19.03.1954 г. Място на раждане с. Факия, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Георги Иванов Георгиев на 22.07.1987 г., регистриран на 06.08.1987 г. Ръководил го служител лейт. Георги Иванов Георгиев; о. р. Антон Иванов; о. р. Людмил Досев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3260 (В.Т.) и в работно дело IР-864 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Дебелец, общ. Велико Търново, издигнат от Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Росен Славов Русев Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Росен Славов Русев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Андреев" Хасан Ибрахим Ибрахим

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: с. Джелепско, обл. Кърджали
Хасан Ибрахим Ибрахим Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане с. Джелепско, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Добри Христов Павлов на 28.02.1985 г. Ръководил го служител кап. Добри Христов Павлов; о. р. Петьо Маринов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС - ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІA-1944 (Кж) – МФ налично; работно дело ІР-1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на кметство Джелепско, общ. Момчилград, издигнат от ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-417/ 22.10.2014 г. – община Момчилград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Андреев" Павел Ангелов Александров

Дата на раждане: 19.08.1936
Място на раждане: с. Райлово, обл. Перник
Павел Ангелов Александров Дата на раждане 19.08.1936 г. Място на раждане с. Райлово, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Валери Митков на 19.11.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Валери Митков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 932/ 27.08.1992 г. за унищожаване с протокол № 450/ 01.1990 г. личното и работното дело на "Андреев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1990 г. до 1991 г., от 1995 г. до 1996 г. и от 1998 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Андреев" Маргарита Тодорова Николова-Карадимова

Дата на раждане: 02.11.1946
Място на раждане: гр. София
Маргарита Тодорова Николова-Карадимова Дата на раждане 02.11.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Красимир Мирчев Калчев на 27.02.1986 г., регистрирана на 07.03.1986 г. Ръководил я служител лейт. Красимир Мирчев Калчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-III, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-34731. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономо-лесовъдни науки от 1992 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарита Тодорова Николова-Карадимова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Андреев" Павел Ангелов Александров

Дата на раждане: 19.08.1936
Място на раждане: с. Райлово, обл. Перник
Павел Ангелов Александров Дата на раждане 19.08.1936 г. Място на раждане с. Райлово, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Валери Митков на 19.11.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Валери Митков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 932/ 27.08.1992 г. за унищожаване с протокол № 450/ 01.1990 г. личното и работното дело на "Андреев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по педагогически и психологически науки от 1990 г.
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Андреев" Хасан Ибрахим Ибрахим

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: с. Джелепско, обл. Кърджали
Хасан Ибрахим Ибрахим Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане с. Джелепско, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Добри Христов Павлов на 28.02.1985 г. Ръководил го служител кап. Добри Христов Павлов; о. р. Петьо Маринов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС - ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІA-1944 (Кж) – МФ налично; работно дело ІР-1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Джелепско от 1991 г. до 1995 г. и от 11.11.2003 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Програма "Радио България" в БНР Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен редактор в БНТ Директор в БНТ Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. – БНТ Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Юмеров; Андреев" Реджеб Халибрямов Халилов

Дата на раждане: 30.09.1954
Място на раждане: с. Чернооки, обл. Кърджали
Реджеб Халибрямов Халилов Дата на раждане 30.09.1954 г. Място на раждане с. Чернооки, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Диньо Харитев Гинев на 20.10.1976 г., регистриран на 09.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Диньо Харитев Гинев; о. р. Станчо Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Юмеров; Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Андреев"; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1457 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Андреев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Чернооки до 08.10.1990 г.; Заместник-председател на ВрИК на кметство Чернооки от 08.10.1990 г. до 18.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-392
от 10.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Хеброс

Сътрудник "Андреев" Николай Стоянов Арабаджиев

Дата на раждане: 27.06.1954
Място на раждане: гр. Благоевград
Николай Стоянов Арабаджиев Дата на раждане 27.06.1954 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Ефрем Радев на 22.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ефрем Радев; майор Благой Илиев; полк. Иван Нинов; ст. лейт. Владимир Йорданов; лейт. Илко Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 17012; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ИПС" ООД Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-447
от 14.01.2015 г.
община Рила София

Агент "Андреев" Димитър Христов Папукчийски

Дата на раждане: 18.10.1967
Място на раждане: гр. Рила
Димитър Христов Папукчийски Дата на раждане 18.10.1967 г. Място на раждане гр. Рила Вербувал го служител Кап. Веселин Асенов Марчев на 09.11.1986 г., регистриран на 14.11.1986 г. Ръководил го служител Кап. Веселин Асенов Марчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 07 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1075 (Кн) МФ; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-845; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Разузнавач "Бурхан; Андреев" Билгин Мехмедов Беделев

Дата на раждане: 12.07.1958
Място на раждане: гр. Омуртаг
Билгин Мехмедов Беделев Дата на раждане 12.07.1958 г. Място на раждане гр. Омуртаг Вербувал го служител полк. Иванов и кап. Христо Костадинов Христов на 26.06.1978 г. Ръководил го служител кап. Христо Костадинов Христов; полк. Васил Мирчев Цочев; полк. Минас Парсех Минасян; кап. Румен Тодоров Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач Псевдоними Бурхан; Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 11529; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.11.1999 г. до 24.01.2000 г. Общински съветник от 26.09.2007 г. до 08.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Андреев" Ибрахим Адемов Ахмедов

Дата на раждане: 07.06.1967
Място на раждане: с. Плъстина, обл. Търговище
Ибрахим Адемов Ахмедов Дата на раждане 07.06.1967 г. Място на раждане с. Плъстина, обл. Търговище Вербувал го служител Майор Иван Илиев Иванов на 05.05.1986 г., регистриран на 14.05.1986 г. Ръководил го служител Майор Иван Илиев Иванов и ст. лейт. Иван Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ОС; ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-1127 (Тщ) и работно дело ІР-15644; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-195 (Тщ); доклад на МВР рег.№ RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Рътлина от 18.11.2003 г. до 08.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 167
от 13.10.2010
Изпълнителна агенция Борба с градушките

Агент "Андреев" Милко Зафиров Христев

Дата на раждане: 15.02.1948
Място на раждане: гр. Пещера
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1010
от 18.07.2017 г.
община Венец

Агент "Байрям; Бранимир; Андреев" Хасан Хюсмен Хюсеин

Дата на раждане: 10.04.1942
Място на раждане: с. Черноглавци, обл. Шумен
Хасан Хюсмен Хюсеин Дата на раждане 10.04.1942 г. Място на раждане с. Черноглавци, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Христо Петров Христов на 27.07.1977 г., регистриран на 03.08.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Петров Христов; кап. Коста Петров Костов; лейт. Валентин Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Байрям; Бранимир; Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2232 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1055 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Изгрев от месец ноември 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Андреев" Петър Борисов Миланов

Дата на раждане: 21.06.1951
Място на раждане: гр. Кюстендил
Петър Борисов Миланов Дата на раждане 21.06.1951 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Георгиев Мутев на 25.05.1987 г., регистриран на 05.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Георгиев Мутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IА-34902; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Института по математика и информатика от 11.01.1991 г. до 17.01.1997 г.; Заместник-директор на Института по математика и информатика от 17.01.1997 г. до 16.01.1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Борисов Миланов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Андреев" Стою Йорданов Стоев

Дата на раждане: 09.08.1949
Място на раждане: гр. Шумен
Стою Йорданов Стоев Дата на раждане 09.08.1949 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Тодор Трендафилов Иванов на 13.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Трендафилов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-616 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-820 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1999 г. до 28.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 161/ 20.09.2010 г. – Държавен фонд "Земеделие"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Андреев" Николай Стоянов Арабаджиев

Дата на раждане: 27.06.1954
Място на раждане: гр. Благоевград
Николай Стоянов Арабаджиев Дата на раждане 27.06.1954 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Ефрем Радев на 22.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ефрем Радев; майор Благой Илиев; полк. Иван Нинов; ст. лейт. Владимир Йорданов; лейт. Илко Шивачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 17012; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3142/ 29.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Андреев" Радко Пенков Цонев

Дата на раждане: 13.12.1946
Място на раждане: с. Богатово, обл. Габрово
Радко Пенков Цонев Дата на раждане 13.12.1946 г. Място на раждане с. Богатово, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Георги Георгиев на 21.03.1975 г., регистриран на 01.04.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Георгиев; о. р. Добри Бинев; о. р. Севдалин Ив. Събев; о. р. Мирослав Билалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-VI, управление III-II-II, управление III-Х-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Богатово, общ. Севлиево, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" За Радко Пенков Цонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Андреев" Хасан Ибрахим Ибрахим

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: с. Джелепско, обл. Кърджали
Хасан Ибрахим Ибрахим Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане с. Джелепско, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Добри Христов Павлов на 28.02.1985 г. Ръководил го служител кап. Добри Христов Павлов; о. р. Петьо Маринов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС - ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 1944 (Кж) – МФ налично; р. д. № ІР 1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на Джелепско, общ. Момчилград, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-576
от 11.11.2015 г.
Приватизирани предприятия Шумен

Агент "Андреев" Стою Йорданов Стоев

Дата на раждане: 09.08.1949
Място на раждане: гр. Шумен
Стою Йорданов Стоев Дата на раждане 09.08.1949 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител лейт. Тодор Трендафилов Иванов на 13.07.1977 г., регистриран на 18.07.1977 г. Ръководил го служител лейт. Тодор Трендафилов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-616 (Шн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-820 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Юнион Инвест" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Андреев " Ибрахим Адемов Ахмедов

Дата на раждане: 07.06.1967
Място на раждане: с. Плъстина
Ибрахим Адемов Ахмедов Дата на раждане 07.06.1967 г. Място на раждане с. Плъстина Вербувал го служител Майор Иван Илиев Иванов на 10.05.1986 г., регистриран на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 8 14.05.1986 г. Ръководил го служител Майор Иван Илиев Иванов и Ив. Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03 ДС, сектор ВКР-СС- МНО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; Картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І-А- 187 (Тщ) и работно дело І Р 15644; доклад на МВР рег.№ RB202009-001- 05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство в общ. Омуртаг, обл. Търговище, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Андреев " Хасан Ибрахим Ибрахим

Дата на раждане: 05.03.1966
Място на раждане: с. Джелепско, обл. Кърджали
Хасан Ибрахим Ибрахим Дата на раждане 05.03.1966 г. Място на раждане с. Джелепско, обл. Кърджали Вербувал го служител к-н Добри Христов Павлов на 28.02.1985 г. Ръководил го служител Петьо Маринов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление – ДС - ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 1944 (Кж) – МФ налично; р. д. № ІР 1630 (Кж) унищожено с протокол рег. № 15/90 г..; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на Джелепско, общ. Момчилград, обл. Кърджали, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Андреев" Стефан Димитров Максимов

Дата на раждане: 28.07.1932
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Андреев" Петко Атанасов Петков

Дата на раждане: 30.08.1951
Място на раждане: с. Каменец, обл. Плевен
Петко Атанасов Петков Дата на раждане 30.08.1951 г. Място на раждане с. Каменец, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Димитър Михайлов Динков на 18.11.1971 г., регистриран на 25.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Михайлов Динков; о. р. Сайко Ивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Андреев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Пордим от 30.03.2000 г. до 2011 г. За Петко Атанасов Петков липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник; Агент "Андреев; Филип" Валентин Аурелов Стоянов

Дата на раждане: 22.07.1951
Място на раждане: Гр. Тутракан
Валентин Аурелов Стоянов Дата на раждане 22.07.1951 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г. Ръководил го служител Любен Предов; Калин Демиревски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Андреев; Филип Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е.4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на програма „радио България” от 21.01.2007 г. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската национална телевизия.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More