Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Антон; Миланов намери 1 резултата / The search @pseudo Антон; Миланов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон; Миланов " Дончо Байчев Пейчев

Дата на раждане: 08.10.1940
Място на раждане: Гр. Лясковец
Дончо Байчев Пейчев Дата на раждане 08.10.1940 г. Място на раждане Гр. Лясковец Вербувал го служител Парашкев Цв. Маринов на 14.03.1959 г.; Йотко Стефанов на 24.04.1985 г. Ръководил го служител Парашкев Цв. Маринов; Йотко Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС - управление V, отдел 1, 3; СГУ- ДС, 06, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон; Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41023; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 23 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.; с писмо вх. № 2014/ 24.04.1990 г. началника на СГУ е поискал "да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Миланов" Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More