Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Апостолов намери 5 резултата / The search @pseudo Апостолов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Доверена връзка; Агент "Филолог; Апостолов" Петър Евтимов Петров

Дата на раждане: 11.01.1932
Място на раждане: с. Габер, обл. Софийска
Петър Евтимов Петров Дата на раждане 11.01.1932 г. Място на раждане с. Габер, обл. Софийска Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Андреев Кирилов на 03.12.1979 г., регистриран на 06.12.1979 г. Ръководил го служител кап. Стоян Кънчев Вълев; ст. лейт. Кирил Андреев Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Филолог; Апостолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело Ф8, а.е 40 – 5 тома; лично дело IА-36747. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция до 01.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Евтимов Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Апостолов " Георги Господинов Атанасов

Дата на раждане: 27.03.1943
Място на раждане: Гр. Левски
Георги Господинов Атанасов Дата на раждане 27.03.1943 г. Място на раждане Гр. Левски Вербувал го служител регистриран на 10.04.1981 г. Ръководил го служител Кр. Домусчиев ; Николай Дашалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ПГУ-ДС, отдел 09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Апостолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 2 и 3; дело Ф1, а.е. 5165; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от „Коалиция за Пловдив”
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Апостол (Апостолов)" Фикрет Акиф Местан

Дата на раждане: 28.09.1953
Място на раждане: с. Дойранци, обл. Кърджали
Фикрет Акиф Местан Дата на раждане 28.09.1953 г. Място на раждане с. Дойранци, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Георги Петков Димов и майор Кадирев на 05.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител кап. Георги Петков Димов; о. р. Димитър Иванов; о. р. Динко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостол (Апостолов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-371 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-400 (Кж); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-371 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Ненково, общ. Кърджали, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Агент "Апостолов" Бейсим Тасим Тасим

Дата на раждане: 20.09.1958
Място на раждане: гр. Момчилград
Бейсим Тасим Тасим Дата на раждане 20.09.1958 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител о. р. Симеон Загоров на 20.11.1987 г., регистриран на 11.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Загоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостолов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон – обр. 4 – 4 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Апостолов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Плешинци до 09.10.1990 г.; Кмет на кметство Равен /Татул – Чобанка/ от 01.11.1991 г. до 11.07.1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Апостол (Апостолов)" Фикрет Акиф Местан

Дата на раждане: 28.09.1953
Място на раждане: с. Дойранци, обл. Кърджали
Фикрет Акиф Местан Дата на раждане 28.09.1953 г. Място на раждане с. Дойранци, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Георги Петков Димов и майор Кадирев на 05.02.1976 г., регистриран на 19.02.1976 г. Ръководил го служител кап. Георги Петков Димов; о. р. Димитър Иванов; о. р. Динко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Апостол (Апостолов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-371 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 499/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-400 (Кж); протокол рег. № КА 547/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-371 (Кж) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ненково от 27.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More