Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Асен намери 43 резултата / The search @pseudo Асен found 43 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Асен" Димитър Любенов Димитров

Дата на раждане: 17.03.1957
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Димитър Любенов Димитров Дата на раждане 17.03.1957 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Георги Тойчев на 11.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Георги Тойчев; о. р. Дерменджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевгрд по линия на управление III; ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29927 и работно дело IР-15666. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 07.05.1992 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Асен" Валери Георгиев Карааргиров

Дата на раждане: 10.07.1962
Място на раждане: гр. Плевен
Валери Георгиев Карааргиров Дата на раждане 10.07.1962 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител ст. лейт. Николай Трифонов Иванов на 06.07.1988 г., регистриран на 11.07.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Трифонов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1903 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Асен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Света Марина“” ООД – гр. Плевен Обявява установената и обявена с решение № 2-32/ 11.07.2012 г. – Медицински университет - Пловдив - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Осведомител; Агент "Асен" Вили Финков Финков

Дата на раждане: 15.05.1947
Място на раждане: с. Три могили, обл. Пловдив
Вили Финков Финков Дата на раждане 15.05.1947 г. Място на раждане с. Три могили, обл. Пловдив Вербувал го служител подп. Юсуф И. Терзиев на 30.07.1973 г., регистриран на 08.08.1973 г. Ръководил го служител подп. Юсуф И. Терзиев; о. р. Петър Зоров; о. р. Димитър Георгиев Димитров; о. р. Огнян Несторов; о. р. Огнян Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІІІ-І, управление ІV-ІV-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34247 и в работно дело ІР-11152 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) до 10.11.1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Асен" Петър Григоров Петров

Дата на раждане: 26.05.1945
Място на раждане: с. Княжево, обл. Хасково
Петър Григоров Петров Дата на раждане 26.05.1945 г. Място на раждане с. Княжево, обл. Хасково Вербувал го служител вербуван на 03.12.1985 г., регистриран на 10.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-145 (Бс); протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-126 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 71
от 22.07.2009
Българска народна банка

Секретен сътрудник; Агент "Гюров; Асен" Димитър Асенов Тасков

Дата на раждане: 21.09.1943
Място на раждане: гр. София
Димитър Асенов Тасков Дата на раждане 21.09.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Павел Филипов Пройчев на 16.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.; майор. Иван Костадинов Иванов на 18.07.1989 г., регистриран на 24.07.1989 г. Ръководил го служител майор Павел Филипов Пройчев; о. р. Любен Стоянов; майор Иван Костадинов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; ДС, отдел II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гюров; Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4345 – 2 тома; лично дело IА-35250; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1394/ 13.07.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на стол от 01.02.2000 г. до 01.12.2000 г.
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Асен" Никола Георгиев Делчев

Дата на раждане: 25.03.1948
Място на раждане: гр. Хасково
Никола Георгиев Делчев Дата на раждане 25.03.1948 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Ангел Вълчев на 21.02.1978 г., регистриран на 27.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1570 (Хс); протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-757 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Асен " Ангел Атанасов Ангелов

Дата на раждане: 04.08.1949
Място на раждане: Гр. Любимец
Ангел Атанасов Ангелов Дата на раждане 04.08.1949 г. Място на раждане Гр. Любимец Вербувал го служител Георги Николов на 06.06.1989 г. Ръководил го служител Георги Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Свиленград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; формализирана карта на лично дело IА-692 (Хс); протокол рег. № КА Решение № 20/ 19.12.2007 г. 12 499/ 13.04.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-716; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Любимец, издигнат от КОАЛИЦИЯ „НДСВ, СДС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДСБ”
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Агент "Асен" Ружди Халилов Акчов

Дата на раждане: 02.01.1943
Място на раждане: с. Севар, обл. Разград
Ружди Халилов Акчов Дата на раждане 02.01.1943 г. Място на раждане с. Севар, обл. Разград Вербувал го служител лейт. Иван Георгиев Иванов на 28.10.1977 г., регистриран на 03.11.1977 г. Ръководил го служител лейт. Иван Георгиев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1057 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1057 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-200/ 26.06.2013 г. – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-790
от 06.12.2016 г.
община Пирдоп

Сътрудник "Асен" Александър Иванов Александров

Дата на раждане: 23.08.1941
Място на раждане: гр. Русе
Александър Иванов Александров Дата на раждане 23.08.1941 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Стоян Цв. Минеков на 06.07.1970 г., регистриран на 16.07.1970 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Цв. Минеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело ІА-1174 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело ІР-259 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 16.11.1995 г. до 15.09.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-316
от 24.02.2014 г.
Висшия адвокатски съвет

Агент "Асен" Йордан Тодоров Кебеджиев

Дата на раждане: 20.06.1952
Място на раждане: гр. Бургас
Йордан Тодоров Кебеджиев Дата на раждане 20.06.1952 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Николай Стефанов Панов на 03.06.1981 г., регистриран на 11.06.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Стефанов Панов; о. р. Ст. Нейчев; о. р. К. Терзиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1036 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член от 1998 г. до 2001 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Тодоров Кебеджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител "Асен" Васко Колев Тенев

Дата на раждане: 07.11.1952
Място на раждане: гр. Сливен
Васко Колев Тенев Дата на раждане 07.11.1952 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Енчо Гаветски на 19.04.1972 г., регистриран на 06.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на кметство Злати войвода, общ. Сливен, издигнат от Коалиция "Народен съюз" За Васко Колев Тенев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Асен" Райчо Ясенов Саров

Дата на раждане: 22.10.1943
Място на раждане: с. Сполука, обл. Кърджали
Райчо Ясенов Саров Дата на раждане 22.10.1943 г. Място на раждане с. Сполука, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Венцислав Неделков Петров на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Венцислав Неделков Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-254 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-254 (Вд) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Тополовец, общ. Кула, издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент; секретен сътрудник "Асен" Леонид Савов Лазаров

Дата на раждане: 06.07.1934
Място на раждане: гр. Славяново
Леонид Савов Лазаров Дата на раждане 06.07.1934 г. Място на раждане гр. Славяново Вербувал го служител кап. Костадин Михайлов Ташев на 30.07.1976 г., регистриран на 04.07.1976 г.; регистриран в ПГУ на 10.10.1979 г. Ръководил го служител кап. Костадин Михайлов Ташев; о. р. Владимир Петков; о. р. В. Петров; о. р. Петър Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-II, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-35451 и в дело Ф1, а.е. 4864; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Леонид Савов Лазаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 337/ 28.03.2012 г. - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-630
от 29.03.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Добруджанска банка

Сътрудник "Асен" Стилиян Скулиев Баласопулов

Дата на раждане: 30.12.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Асен" Сабат Рафаел Исаков

Дата на раждане: 11.01.1934
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Асен" Мустафа Хюсеин Караджа

Дата на раждане: 12.10.1950
Място на раждане: с. Горски извор, обл. Кърджали
Мустафа Хюсеин Караджа Дата на раждане 12.10.1950 г. Място на раждане с. Горски извор, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Ангел Димитров Ангелов на 17.08.1984 г., регистриран на 29.08.1984 г. Ръководил го служител кап. Ангел Димитров Ангелов; о. р. Хр. Костурски; о. р. Валери Груев; о. р. Петър Г. Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение 4 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело ІА-2235 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1989 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 14.12.2009 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Асен " Борислав Ангелов Кръстев

Дата на раждане: 02.07.1947
Място на раждане: С. Куртово Конаре, обл. Пловдив
Борислав Ангелов Кръстев Дата на раждане 02.07.1947 г. Място на раждане С. Куртово Конаре, обл. Пловдив Вербувал го служител О. р. Димитър Кръстев Петлешков на 23.12.1971 г., регистриран на 31.12.1971 г. Ръководил го служител О. р. Димитър Кръстев Петлешков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-Кричим Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-4082 (Пд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Кандидат за общински съветник в общ. Стамболийски, издигнат от БСП
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Асен " Мустафа Хюсеин Караджа

Дата на раждане: 12.10.1950
Място на раждане: С. Горски извор, обл. Кърджали
Мустафа Хюсеин Караджа Дата на раждане 12.10.1950 г. Място на раждане С. Горски извор, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Ангел Димитров Ангелов на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 17.08.1984 г., регистриран на 29.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Ангел Димитров Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение 4 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2235 (Кж) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ДПС
Решение N° 181
от 02.02.2011
регионални печатни издания

Агент "Асен" Красимир Иванов Тодоров

Дата на раждане: 29.03.1954
Място на раждане: гр. Димитровград
Красимир Иванов Тодоров Дата на раждане 29.03.1954 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Владимир Кръстев на 01.07.1983 г., регистриран на 07.07.1983 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 75/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28227 и работно дело IР-13756. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор „АВТОЦАР” ООД – вестник "Време 2001" – Панагюрище Проверени са 4 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. "Боропринт" ЕООД – вестник "Седмица" – гр. Самоков Проверени са 6 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. Вестник „Северозапад прес" – гр. Монтана   Проверени са 2 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност към органите по чл. 1. Вестник "Наблюдател" – Стара Загора Проверени са 4 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-281
от 11.12.2013 г.
община Оряхово

Агент "Асен" Красимир Михайлов Василев

Дата на раждане: 03.09.1956
Място на раждане: с. Остров, обл. Враца
Красимир Михайлов Василев Дата на раждане 03.09.1956 г. Място на раждане с. Остров, обл. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Николов Иванов на 22.11.1985 г., регистриран на 06.12.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Николов Иванов; о. р. Цветан Благоев Джигански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-43 (Вр) и в работно дело IР-46 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на община Оряхово от 24.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Михайлов Василев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Асен" Албен Албенов Пастрамаджийски

Дата на раждане: 23.02.1954
Място на раждане: с. Долно Осеново, обл. Благоевград
Албен Албенов Пастрамаджийски Дата на раждане 23.02.1954 г. Място на раждане с. Долно Осеново, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Веселин Георгиев Кьосев на 28.03.1986 г., регистриран на 17.04.1986 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Георгиев Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Благоевград-VII по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-2924 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Симитли, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Албен Албенов Пастрамаджийски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 258/ 14.09.2011 г. - община Симитли Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Асен" Авни Наим Хидает

Дата на раждане: 14.01.1963
Място на раждане: с. Морянци, обл. Кърджали
Авни Наим Хидает Дата на раждане 14.01.1963 г. Място на раждане с. Морянци, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Минчо Минчев на 12.03.1979 г., регистриран на 28.03.1979 г. Ръководил го служител о. р. Минчо Минчев; о. р. Тодор Кирев; о. р. Илия Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI; ДС, ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12342; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Асен"; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1214 (Кж); писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Асен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Морянци до 24.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Асен" Нури Осман Осман

Дата на раждане: 08.01.1960
Място на раждане: с. Рогач, обл. Кърджали
Нури Осман Осман Дата на раждане 08.01.1960 г. Място на раждане с. Рогач, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 16.12.1989 г., регистриран на 20.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Асен"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Асен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1999 г. до м. октомври 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Нури Осман Осман към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-547
от 09.09.2015 г.
Приватизирани предприятия Хасково

Агент "Асен" Никола Георгиев Делчев

Дата на раждане: 25.03.1948
Място на раждане: гр. Хасково
Никола Георгиев Делчев Дата на раждане 25.03.1948 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Ангел Вълчев на 21.02.1978 г., регистриран на 27.02.1978 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1570 (Хс); протокол рег. № КА-498/ 13.04.1990 г. за унищожаване работно дело IР-757 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "Модус" ЕАД-Хасково Обявява установената и обявена с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Асен" Николай Илиев Илиев

Дата на раждане: 22.01.1960
Място на раждане: гр. София
Николай Илиев Илиев Дата на раждане 22.01.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Илиев Стоев на 09.06.1987 г., регистриран на 15.06.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Илиев Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-II РУ-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-31490; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ"
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Резидент "Асен" Теофил Йосифов Делиев

Дата на раждане: 03.04.1939
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Теофил Йосифов Делиев Дата на раждане 03.04.1939 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Дачев на 25.06.1977 г., 07.07.1977 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Дачев, о. р. Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ – РО – 16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 4 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д . № ІА – 36317 и р. д. ІР - 17616; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Доспат, издигнат от КОАЛИЦИЯ "БСП-ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА – БЛ ЗА ДОСПАТ" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-698
от 09.08.2016 г.
Застрахователна компания Диамант 24 АД

Агент "Асен" Димитър Асенов Събев

Дата на раждане: 26.08.1952
Място на раждане: гр. Свиленград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 248
от 03.08.2011
Агенция за държавна финансова инспекция

Съдържател на явочна квартира; Агент "Нептун; Асен" Ангел Асенов Церовски

Дата на раждане: 06.05.1943
Място на раждане: гр. Пловдив
Ангел Асенов Церовски Дата на раждане 06.05.1943 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител лейт. Николай Николов Балкански на 22.08.1974 г., регистриран на 28.08.1974 г.; регистриран в ПГУ на 21.11.1974 г.; подп. Хр. Димитров и кап. Драган Костов Доковски на 20.12.1989 г., регистриран на 20.12.1989 г. Ръководил го служител лейт. Николай Николов Балкански; о. р. Стефан Дончев; о. р. Славчо Иванов; майор Иван Бакърджиев; лейт. Христо Петров; кап. Драган Костов Доковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV, ПГУ-VII; СГУ на МВР-ДС-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Нептун; Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3 и обр. 4 – 2 бр.; дело Ф1, а.е. 4388; лично дело IА-36992. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на СУ на ДФК от 01.09.1995 г. до 01.05.2001 г. Директор на Столична дирекция-София град на АДВФК от 09.08.2004 г. до 26.07.2006 г. Началник на отдел в АДФИ от 26.07.2006 г. до 03.01.2007 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ангел Асенов Церовски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Асен" Райчо Ясенов Саров

Дата на раждане: 22.10.1943
Място на раждане: с. Сполука, обл. Кърджали
Райчо Ясенов Саров Дата на раждане 22.10.1943 г. Място на раждане с. Сполука, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Венцислав Неделков Петров на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Венцислав Неделков Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-254 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 14/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-254 (Вд) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кула, издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Агент "Асен" Емил Михайлов Гарипов

Дата на раждане: 26.01.1950
Място на раждане: гр. Бургас
Емил Михайлов Гарипов Дата на раждане 26.01.1950 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров на 15.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валери Тодоров Тодоров; о. р. Михаил Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-29709 и в работно дело IР-15437; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Асен" Албен Албенов Пастрамаджийски

Дата на раждане: 23.02.1954
Място на раждане: с. Долно Осеново, обл. Благоевград
Албен Албенов Пастрамаджийски Дата на раждане 23.02.1954 г. Място на раждане с. Долно Осеново, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Веселин Георгиев Кьосев на 28.03.1986 г., регистриран на 17.04.1986 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Георгиев Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Благоевград-VII по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-2924 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Долно Осеново, общ. Симитли, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Албен Албенов Пастрамаджийски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 258/ 14.09.2011 г. - община Симитли
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Осведомител "Асен" Васко Колев Тенев

Дата на раждане: 07.11.1952
Място на раждане: гр. Сливен
Васко Колев Тенев Дата на раждане 07.11.1952 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Енчо Гаветски на 19.04.1972 г., регистриран на 06.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Злати Войвода, общ. Сливен, издигнат от ПП "АТАКА" За Васко Колев Тенев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Асен" Димитър Атанасов Вълков

Дата на раждане: 15.12.1958
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Атанасов Вълков Дата на раждане 15.12.1958 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Свилен Радославов Сидеров на 10.12.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Свилен Радославов Сидеров; ст. лейт. Владимир Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1220 (Вн) и в работно дело IР-646 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Генерал Тошево, издигнат от РБ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Атанасов Вълков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-721
от 04.10.2016 г.
община Доспат

Резидент "Асен" Теофил Йосифов Делиев

Дата на раждане: 03.04.1939
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Агент "Асен" Димитър Атанасов Вълков

Дата на раждане: 15.12.1958
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Атанасов Вълков Дата на раждане 15.12.1958 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Свилен Радославов Сидеров на 10.12.1987 г., регистриран на 17.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Свилен Радославов Сидеров; ст. лейт. Владимир Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1220 (Вн) и в работно дело IР-646 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор от 27.12.1994 г. до 26.03.1997 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Атанасов Вълков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Асен " Теофил Йосифов Делиев

Дата на раждане: 03.04.1939
Място на раждане: с. Барутин, обл. Смолян
Теофил Йосифов Делиев Дата на раждане 03.04.1939 г. Място на раждане с. Барутин, обл. Смолян Вербувал го служител л-т Петър Георгиев Дачев на 25.06.1977 г. Ръководил го служител л-т Петър Георгиев Дачев, Христо Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ – РО – 16 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д . № ІА – 36317 и р. д. ІР - 17616; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Барутин, общ. Доспат, област Смолян, издигнат от БСП Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Асен" Мустафа Хюсеин Караджа

Дата на раждане: 12.10.1950
Място на раждане: с. Горски извор, обл. Кърджали
Мустафа Хюсеин Караджа Дата на раждане 12.10.1950 г. Място на раждане с. Горски извор, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Ангел Димитров Ангелов на 17.08.1984 г., регистриран на 29.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Ангел Димитров Ангелов; о. р. Хр. Костурски; о. р. Валери Груев; о. р. Петър Г. Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ, отдел РО, отделение 4 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; лично дело ІА-2235 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1989 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Горски извор Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Асен" Александър Георгиев Божков

Дата на раждане: 29.06.1933
Място на раждане: гр. София
Александър Георгиев Божков Дата на раждане 29.06.1933 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Веселин Петков на 14.07.1984 г., регистриран на 01.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-ІХ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на "Асен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1991 г. до 2004 г. Изпълнителен директор от 1991 г. до 1995 г. Член на Контролния съвет от 2008 г. до 2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-709/ 20.09.2016 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Осведомител "Асен" Васко Колев Тенев

Дата на раждане: 07.11.1952
Място на раждане: гр. Сливен
Васко Колев Тенев Дата на раждане 07.11.1952 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал го служител о. р. Енчо Гаветски на 19.04.1972 г., регистриран на 06.05.1972 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Гаветски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигнат от ПП "АТАКА" За Васко Колев Тенев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Асен" Цветимир Кирилов Георгиев

Дата на раждане: 09.01.1960
Място на раждане: с. Ковачица, обл. Монтана
Цветимир Кирилов Георгиев Дата на раждане 09.01.1960 г. Място на раждане с. Ковачица, обл. Монтана Вербувал го служител кап. Иерусалим Иванов Стоянов, регистриран на 12.12.1979 г. Ръководил го служител кап. Иерусалим Иванов Стоянов; о. р. Слави Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II; ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3340 (Ст.З.) и в работно дело IР-10914; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № СЗ-КА 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3340 (Ст.З.) (налично); протокол рег. СЗ 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1325 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор ДВСК при РВМС-Монтана от 01.10.2002 г. до 23.08.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Асен" Стилиян Скулиев Баласопулов

Дата на раждане: 30.12.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Стилиян Скулиев Баласопулов Дата на раждане 30.12.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Димитър Стоянов Чудилов на 21.06.1971 г., регистриран на 10.07.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Стоянов Чудилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-III, управление II-V-III; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-863 (Бс); протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2429 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г.
Решение N° 258
от 14.09.2011
община Симитли

Агент "Асен" Албен Албенов Пастрамаджийски

Дата на раждане: 23.02.1954
Място на раждане: с. Долно Осеново, обл. Благоевград
Албен Албенов Пастрамаджийски Дата на раждане 23.02.1954 г. Място на раждане с. Долно Осеново, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Веселин Георгиев Кьосев на 28.03.1986 г., регистриран на 17.04.1986 г. Ръководил го служител лейт. Веселин Георгиев Кьосев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Благоевград-VII по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-2924 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долно Осеново от 1989 г. до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Албен Албенов Пастрамаджийски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Асен" Стилиян Скулиев Баласопулов

Дата на раждане: 30.12.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Стилиян Скулиев Баласопулов Дата на раждане 30.12.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител о. р. Димитър Стоянов Чудилов на 21.06.1971 г., регистриран на 10.07.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Стоянов Чудилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-III, управление II-V-III; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Асен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-863 (Бс); протокол рег. № 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2429 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1993 г. до 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More