Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бисер намери 22 резултата / The search @pseudo Бисер found 22 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Александър Костадинов Мацурев

Дата на раждане: 31.08.1936
Място на раждане: гр. Банско
Александър Костадинов Мацурев Дата на раждане 31.08.1936 г. Място на раждане гр. Банско Вербувал го служител о. р. Георги Сачков на 24.08.1971 г., регистриран на 22.09.1971 г. Ръководил го служител о. р. Георги Сачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-180 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г.
Решение N° 2-604
от 09.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Бисер" Герасим Цветанов Георгиев

Дата на раждане: 11.07.1948
Място на раждане: с. Дългоделци, обл. Монтана
Герасим Цветанов Георгиев Дата на раждане 11.07.1948 г. Място на раждане с. Дългоделци, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Борис Кирилов Петков на 18.06.1979 г., регистриран на 27.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борис Кирилов Петков; кап. Христо Дончев Христов; лейт. Валентин Трайков Кирилов; кап. Вася Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-615 (Мх) и в работно дело IР-172 (Мх); рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Лом, издигнат от коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Герасим Цветанов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-104
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Търговище

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Стою Стефанов Цеков

Дата на раждане: 16.03.1939
Място на раждане: с. Малка Черковна, обл. Търговище
Стою Стефанов Цеков Дата на раждане 16.03.1939 г. Място на раждане с. Малка Черковна, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Ангел Стефанов на 10.06.1985 г., регистриран на 19.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Антоново, издигнат от Българската левица Обявява установената и обявена с решение 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Бисер" Стефан Бонев Христов

Дата на раждане: 18.12.1950
Място на раждане: с. Жълтуша, обл. Кърджали
Стефан Бонев Христов Дата на раждане 18.12.1950 г. Място на раждане с. Жълтуша, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Никола Ламбов на 20.04.1984 г., регистриран на 14.05.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Никола Ламбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Бисер"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бял извор до 02.10.1990 г.; Член на ИК на ОбНС до 02.10.1990 г. Общински съветник от 26.10.2003 г. до 29.10.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бисер " Борислав Николов Йотов

Дата на раждане: 18.04.1936
Място на раждане: С. Бутан, обл. Враца
Борислав Николов Йотов Дата на раждане 18.04.1936 г. Място на раждане С. Бутан, обл. Враца Вербувал го служител Полк. Петър Иванов Хайтов на 03.03.1976 г., регистриран на 11.03.1976 г. Ръководил го служител Полк. Петър Иванов Хайтов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2689 (Вр); протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 1109; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от БСП
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Агент "Бисер" Момчил Александров Карамфилов

Дата на раждане: 22.07.1961
Място на раждане: с. Егрек, обл. Кърджали
Момчил Александров Карамфилов Дата на раждане 22.07.1961 г. Място на раждане с. Егрек, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Братован Георгиев Йорданов на 14.12.1979 г., регистриран на 20.12.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Братован Георгиев Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1520 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1143 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител ДБТ-Крумовград от 01.03.1993г. г. до 24.12.1993г. г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Бисер " Петър Юриев Чаушев

Дата на раждане: 01.03.1944
Място на раждане: С. Рибино, обл. Кърджали
Петър Юриев Чаушев (Феим Юсеинов Чаушев) Дата на раждане 01.03.1944 г. Място на раждане С. Рибино, обл. Кърджали Вербувал го служител Кънчо Тодоров на 17.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител Кънчо Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1145 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 555; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на младежта и спорта Заместник-министър на външните работи
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Николай Атанасов Цигуларов

Дата на раждане: 13.02.1952
Място на раждане: гр. Мъглиж
Николай Атанасов Цигуларов Дата на раждане 13.02.1952 г. Място на раждане гр. Мъглиж Вербувал го служител о. р. Лъчезар Колев на 08.01.1986 г., регистриран на 30.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Лъчезар Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване делото на "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Бисер" Съби Демирев Илиев

Дата на раждане: 20.02.1953
Място на раждане: с. Костурино, обл. Кърджали
Съби Демирев Илиев Дата на раждане 20.02.1953 г. Място на раждане с. Костурино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Боруков на 05.05.1976 г., регистриран на 14.05.1976 г. Ръководил го служител о. р. Георги Боруков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Бисер"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Китна до 18.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бисер " Иван Тодоров Гешев

Дата на раждане: 27.10.1942
Място на раждане: Гр. Пловдив
Иван Тодоров Гешев Дата на раждане 27.10.1942 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Лейт. Евтим Бор. Гандев на 01.08.1973 г., регистриран на 13.08.1973 г. Ръководил го служител Лейт. Евтим Бор. Гандев; кап. Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1068 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Брезник, издигнат от партия „Съюз Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 на свободните демократи”
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Бисер" Герасим Цветанов Георгиев

Дата на раждане: 11.07.1948
Място на раждане: с. Дългоделци, обл. Монтана
Герасим Цветанов Георгиев Дата на раждане 11.07.1948 г. Място на раждане с. Дългоделци, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Борис Кирилов Петков на 18.06.1979 г., регистриран на 27.06.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борис Кирилов Петков; кап. Христо Дончев Христов; лейт. Валентин Трайков Кирилов; кап. Вася Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-615 (Мх) и в работно дело IР-172 (Мх); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Лом, издигнат от Коалиция "Гражданска инициатива за управление за Лом" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Герасим Цветанов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Борислав Каменов Кънчев

Дата на раждане: 07.10.1940
Място на раждане: гр. Брусарци
Борислав Каменов Кънчев Дата на раждане 07.10.1940 г. Място на раждане гр. Брусарци Вербувал го служител о. р. Румян Лалов на 25.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител о. р. Румян Лалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3304/ 27.09.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 92/ 1990 г. материалите на Я/К "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Брусарци от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. и от 2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Бисер, Бахтияр" Исмаил Мехмедали Мехмед

Дата на раждане: 21.03.1949
Място на раждане: с. Бойно, обл. Кърджали
Исмаил Мехмедали Мехмед Дата на раждане 21.03.1949 г. Място на раждане с. Бойно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Христофор Аксиев на 21.01.1969г., регистриран на 14.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Христофор Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бисер, Бахтияр Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 9 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 346/06.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бойно от 29.10.2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Бисер, Бахтияр" Исмаил Мехмедали Мехмед

Дата на раждане: 21.03.1949
Място на раждане: с. Бойно, обл. Кърджали
Исмаил Мехмедали Мехмед Дата на раждане 21.03.1949 г. Място на раждане с. Бойно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Христофор Аксиев на 21.01.1969г., регистриран на 14.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Христофор Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бисер, Бахтияр Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 9 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 346/06.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Кърджали, издигнат от МК "Десен съюз-Кърджали" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент "Бисер" Фейзи Наим Ахмед

Дата на раждане: 08.06.1953
Място на раждане: с. Черноочене, обл. Кърджали
Фейзи Наим Ахмед Дата на раждане 08.06.1953 г. Място на раждане с. Черноочене, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Параскев Анг. Параскевов на 05.06.1974 г., регистриран на 11.06.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Параскев Анг. Параскевов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-24038 и в работно дело IР-8825; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Бисер" Феим Юсеинов Чаушев

Дата на раждане: 01.03.1944
Място на раждане: с. Рибино, обл. Кърджали
Феим Юсеинов Чаушев Дата на раждане 01.03.1944 г. Място на раждане с. Рибино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Кънчо Тодоров на 17.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Кънчо Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1145 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-555; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" от 03.08.2006 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Бисер, Бахтияр" Исмаил Мехмедали Мехмед

Дата на раждане: 21.03.1949
Място на раждане: с. Бойно, обл. Кърджали
Исмаил Мехмедали Мехмед Дата на раждане 21.03.1949 г. Място на раждане с. Бойно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Христофор Аксиев на 21.01.1969г., регистриран на 14.02.1969 г. Ръководил го служител о. р. Христофор Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бисер, Бахтияр Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 9 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 346/06.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Бойно, общ. Кърджали, издигнат от МК "Десен съюз- Кърджали" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Стою Стефанов Цеков

Дата на раждане: 16.03.1939
Място на раждане: с. Малка Черковна, обл. Търговище
Стою Стефанов Цеков Дата на раждане 16.03.1939 г. Място на раждане с. Малка Черковна, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Ангел Стефанов на 10.06.1985 г., регистриран на 19.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1504/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Антоново, издигнат от Българската левица
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Бисер, Бахтияров " Исмаил Мехмедали Мехмед

Дата на раждане: 21.03.1949
Място на раждане: С. Бойно, обл. Кърджали
Исмаил Мехмедали Мехмед Дата на раждане 21.03.1949 г. Място на раждане С. Бойно, обл. Кърджали Вербувал го служител Христофор Аксиев на 21.01.1969г. Ръководил го служител Христофор Аксиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бисер, Бахтияров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 346/06.02.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Бойно, общ. Кърджали, издигнат от ДПС
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Милчо Панайотов Савов

Дата на раждане: 16.06.1949
Място на раждане: гр. Попово
Милчо Панайотов Савов Дата на раждане 16.06.1949 г. Място на раждане гр. Попово Вербувал го служител о. р. Емил Дочев Енев на 19.03.1979 г., регистриран на 02.04.1979 г. Ръководил го служител о. р. Емил Дочев Енев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Бисер". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Съдържател на явочна квартира "Бисер" Иванка Калчева Касабова

Дата на раждане: 22.02.1957
Място на раждане: с. Вонеща вода, обл. В. Търново
Иванка Калчева Касабова Дата на раждане 22.02.1957 г. Място на раждане с. Вонеща вода, обл. В. Търново Вербувал я служител о. р. Тодор Занев на 05.05.1987 г., регистрирана на 11.05.1987 г. Ръководил я служител о. р. Тодор Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2162/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 856/ 07.03.1990 г. на дело IПВ-418 (Шн) Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в РЗОК-Шумен от 24.08.2000 г. до 06.10.2002 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Бисер " Николаос Анастасиос Цитлакидис

Дата на раждане: 20.04.1956
Място на раждане: Унгария
Николаос Анастасиос Цитлакидис Дата на раждане 20.04.1956 г. Място на раждане Унгария Вербувал го служител Кап. Любомир Василев Станев на 01.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител Кап. Любомир Василев Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бисер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 1056 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Габрово, издигнат от Коалиция “ГАБРОВЦИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА ГАБРОВО” /ЛА, НДСД/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More