Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бойко намери 43 резултата / The search @pseudo Бойко found 43 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-187
от 05.06.2013 г.
община Елена

Информатор; Агент "Боров; Бойко" Димитър Левтеров Димитров

Дата на раждане: 06.02.1930
Място на раждане: с. Хотница, обл. Велико Търново
Димитър Левтеров Димитров Дата на раждане 06.02.1930 г. Място на раждане с. Хотница, обл. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 18.10.1952 г.; възстановен от подп. Васил Д. Христов и регистриран на 31.10.1973 г. Ръководил го служител о. р. Александър Иванов Къневски; о. р. Тотю Коев Димов; подп. Васил Д. Христов; о. р. Ив. Атанасов; о. р. Стефан Денчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Велико Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Боров; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3043 (В.Т.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-170 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ВрИК на кметство Шилковци от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991 г.; Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-706
от 20.09.2016 г.
община Сливен

Агент "Бойко" Юсмен Юсмен Али

Дата на раждане: 08.07.1968
Място на раждане: с. Градско, област Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Информатор "Бойко" Петър Иванов Маринков

Дата на раждане: 24.12.1930
Място на раждане: гр. Враца
Петър Иванов Маринков Дата на раждане 24.12.1930 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Найден Иванов на 05.09.1952 г., регистриран на 03.08.1954 г. Ръководил го служител о. р. Найден Иванов; о. р. Методи Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1303/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-17993 Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 15.10.1991 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Бойко" Тома Филипов Томов

Дата на раждане: 29.06.1943
Място на раждане: Гърция
Тома Филипов Томов Дата на раждане 29.06.1943 г. Място на раждане Гърция Вербувал го служител о. р. Никола Миков на 03.02.1967 г., регистриран на 18.02.1967 г. Ръководил го служител о. р. Никола Миков; о. р. Енчо Дълбоков; о. р. Кирил Вангелов; о. р. Петър Ал. Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-I-I; ДС, управление II-IХ-III, управление IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТМТ ИНВЕСТ" ООД За Тома Филипов Томов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим "- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Агент "Бойко" Румен Атанасов Атанасов

Дата на раждане: 05.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Румен Атанасов Атанасов Дата на раждане 05.04.1940 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител ст. лейт. Коста Дим. Янакиев на 18.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител ст. лейт. Коста Дим. Янакиев; о. р. Сава Кръстанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32243; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г.
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Бойко" Людмил Георгиев Бояджиев

Дата на раждане: 02.05.1950
Място на раждане: гр. София
Людмил Георгиев Бояджиев Дата на раждане 02.05.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кирил Ангелов на 16.03.1984 г., регистриран на 19.04.1984 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 1990 г., че "е извършено заличаването на данните за агенти на бившето ВГУ-ДС и моля да извършите съответните промени за" "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“” ЕАД – гр. София Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Боян; Бойко" Борислав Тодоров Борисов

Дата на раждане: 20.10.1948
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Борислав Тодоров Борисов Дата на раждане 20.10.1948 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Гено Тод. Гложенски на 01.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Гено Тод. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1655 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-583 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "ЛИДЕР" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бойко " Емануил Ефремов Емануилов

Дата на раждане: 14.12.1953
Място на раждане: С. Извор, обл. Перник
Емануил Ефремов Емануилов Дата на раждане 14.12.1953 г. Място на раждане С. Извор, обл. Перник Вербувал го служител Валери Маджарски на 29.05.1987 г. Ръководил го служител Валери Маджарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 1266/ 09.03.1990 г. за унищожаване на 2 бр. дела на "Бойко"; доклад на МВР рег. № Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 27 RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Радомир, издигнат от К "ВП"
Решение N° 2-953
от 16.05.2017 г.
община Маджарово

Агент "Бойко" Бейсим Алиосман Осман

Дата на раждане: 12.05.1965
Място на раждане: гр. Харманли
Бейсим Алиосман Осман Дата на раждане 12.05.1965 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Стефан Лозев Лозев на 21.09.1987 г., регистриран на 01.10.1987 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Лозев Лозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване делата на аг. "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ръженово от 23.10.1990 г. до м. март 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-177
от 15.05.2013 г.
печатни издания – Вагабонд

Агент "Бойко" Антони Емилов Георгиев

Дата на раждане: 10.03.1963
Място на раждане: гр. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Агент "Бойко" Лилко Христов Маринов

Дата на раждане: 11.09.1958
Място на раждане: гр. Оряхово
Лилко Христов Маринов Дата на раждане 11.09.1958 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител лейт. Илиян Цветанов Янкулов на 20.11.1989 г., регистриран на 07.12.1989 г. Ръководил го служител лейт. Илиян Цветанов Янкулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело I A 600 (Вр); работно дело I Р 98 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор в ТДД Враца от 01.10.2000 г. до 01.10.2004 г. Доклад по чл.16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-561
от 05.10.2015 г.
община Раковски

Агент "Бойко" Ангел Йозов Бенин

Дата на раждане: 10.09.1938
Място на раждане: гр. Раковски
Ангел Йозов Бенин Дата на раждане 10.09.1938 г. Място на раждане гр. Раковски Вербувал го служител ст. лейт. Георги Ангелов Полизанов на 05.06.1980 г., регистриран на 17.06.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Ангелов Полизанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4514 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.;. опис рег. № 982/ 18.08.1999 г. за унищожаване с протокол рег. № 158/ 1990 г. работно дело IР-1357 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Бойко" Юсмен Юсмен Али

Дата на раждане: 08.07.1968
Място на раждане: с. Градско, област Сливен
Юсмен Юсмен Али Дата на раждане 08.07.1968 г. Място на раждане с. Градско, област Сливен Вербувал го служител о. р. Георги Спасов на 24.11.1989 г., регистриран на 01.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А -1298 /Сл/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на кметство Градско, общ. Сливен, издигнат от Партия "Движение за права и свободи" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 152
от 20.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент "Бойко" Стефан Найденов Ангелов

Дата на раждане: 22.11.1936
Място на раждане: с. Пауново, обл. Софийска
Стефан Найденов Ангелов Дата на раждане 22.11.1936 г. Място на раждане с. Пауново, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Георги Велчев Георгиев на 18.12.1964 г., регистриран на 08.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Георги Велчев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 89/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-20601. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Командващ Гранични войски от 01.03.1990 г. до 06.05.1992 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Бойко " Боян Иванов Пенков

Дата на раждане: 04.09.1927
Място на раждане: Гр. София
Боян Иванов Пенков Дата на раждане 04.09.1927 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Стоян Караславов на 13.01.1962 г., регистриран на 03.02.1962 г., пререгистриран на 31.03.1964 г. Ръководил го служител Полк. Стоян Караславов; Петър Генов Костов; полк. Петър Косичев; полк. Тодор Гаврилов Козловски; кап. Васил Кинов; ст. лейт. Йордан Николов Гайдаров; лейт. Петър Йовков Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II, отдел III; ДС, управление 04-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-29710; работно дело IР-9727-2 тома; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на науката и висшето образование
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Бойко" Йовчо Боянов Топалов

Дата на раждане: 15.06.1931
Място на раждане: гр. Оряхово
Йовчо Боянов Топалов Дата на раждане 15.06.1931 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител полк. Кръстю Илиев Попов на 14.06.1978 г., регистриран на 23.06.1978 г. Ръководил го служител полк. Кръстю Илиев Попов; о. р. Георги Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30594 и работно дело IР-16364. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Президиума от 1990 г.
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Бойко" Билял Исмаил Топал

Дата на раждане: 21.02.1964
Място на раждане: с. Тихомир, обл. Кърджали
Билял Исмаил Топал Дата на раждане 21.02.1964 г. Място на раждане с. Тихомир, обл. Кърджали Вербувал го служител кап. Светослав Атанасов Христов на 16.05.1986 г., регистриран на 22.05.1986 г. Ръководил го служител кап. Светослав Атанасов Христов; о. р. Георги Пеловски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС; СГУ на МВР-ДС-VI-I по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, сдържащи се в лично дело IА-33772; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-968 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кукуряк от 24.10.1991 г. до 16.05.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-724
от 04.10.2016 г.
ЮНИОН ИНС АД

Доверено лице; Агент; секретен сътрудник "Бойко-2; Бойко" Огнян Македонов Бонев

Дата на раждане: 17.09.1946
Място на раждане: гр. София
Огнян Македонов Бонев Дата на раждане 17.09.1946 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов на 13.07.1977 г., регистриран на 27.07.1977 г.; регистриран в ПГУ на 27.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Вълчанов Вълчанов; о. р. Йордан Диков Чавдаров; о. р. Светозар Йорданов Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверено лице; агент; секретен сътрудник Псевдоними Бойко-2; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-25063, в работно дело IР-10084 и в дело Ф1, а.е. 4976; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 02.02.1999 г. до 14.04.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-579/ 17.11.2015 г. – ЗАД "Армеец" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бойко " Валери Неделков Марков

Дата на раждане: 23.10.1959
Място на раждане: С. Старопатица, обл. Видин
Валери Неделков Марков Дата на раждане 23.10.1959 г. Място на раждане С. Старопатица, обл. Видин Вербувал го служител Подп. Емил Маринов Раленков на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 Ръководил го служител Подп. Емил Маринов Раленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІ, отделение 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-999 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 273; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от АТАКА
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Бойко " Виктор Кирилов Сотиров

Дата на раждане: 17.07.1953
Място на раждане: Гр. Перник
Виктор Кирилов Сотиров Дата на раждане 17.07.1953 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Кап. Йордан Славчев Симеонов на 22.05.1986 г., регистриран на 30.05.1986 г. Ръководил го служител Кап. Йордан Славчев Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е Собственоръчно написана и Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 установена принадлежността към органите по чл. 1 подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1067 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП "Българско движение Национален идеал за единство"
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Бойко" Мустафа Хасан Ахмед

Дата на раждане: 12.03.1949
Място на раждане: с. Седефче, обл. Кърджали
Мустафа Хасан Ахмед Дата на раждане 12.03.1949 г. Място на раждане с. Седефче, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Вангел Григоров Иванов на 11.03.1985 г., регистриран на 18.03.1985 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Григоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Метлика до 08.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мустафа Хасан Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Бойко" Николай Методиев Николов

Дата на раждане: 03.07.1962
Място на раждане: Гр. София
Николай Методиев Николов Дата на раждане 03.07.1962 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Здравко Йорданов Бонев на 16.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Здравко Йорданов Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР, 10 РУ, отделение ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-32792; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Батак от 01.02.1998 г. до 06.04.1999 г.
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Бойко" Любомир Иванов Петров

Дата на раждане: 25.08.1940
Място на раждане: гр. Пазарджик
Любомир Иванов Петров Дата на раждане 25.08.1940 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев на 08.12.1958 г., регистриран на 17.12.1958 г. Ръководил го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев; о. р. Георги Пандов Клянев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-40436 Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 12.06.1990 г.
Решение N° 2-553
от 14.09.2015 г.
община Лъки

Агент "Бойко" Стоян Иванов Чавдаров

Дата на раждане: 18.05.1946
Място на раждане: с. Хамбар, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Информатор "Бойко" Петър Иванов Маринков

Дата на раждане: 24.12.1930
Място на раждане: гр. Враца
Петър Иванов Маринков Дата на раждане 24.12.1930 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Найден Иванов на 05.09.1952 г., регистриран на 03.08.1954 г. Ръководил го служител о. р. Найден Иванов; о. р. Методи Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1303/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IИ-17993 Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г. Публична длъжност или публична дейност ранг "посланик" до 12.02.1992 г.
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент; секретен сътрудник "Богдан; Бойко" Бахри Сезаилов Ибрямов

Дата на раждане: 22.05.1957
Място на раждане: с. Голямо Враново, обл. Русе
Бахри Сезаилов Ибрямов Дата на раждане 22.05.1957 г. Място на раждане с. Голямо Враново, обл. Русе Вербувал го служител вербуван на 31.10.1979 г. Ръководил го служител подп. Станчо Иванов Йолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ХI по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Богдан; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5928; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голямо Враново от 1991 г. до 1995 г. Общински съветник от 15.11.1995 г. до 06.02.1997 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Боян; Бойко" Борислав Тодоров Борисов

Дата на раждане: 20.10.1948
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Борислав Тодоров Борисов Дата на раждане 20.10.1948 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Гено Тод. Гложенски на 01.11.1974 г., регистриран на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Гено Тод. Гложенски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Боян; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03-56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1655 (Пл); протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-583 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Николаево, общ. Плевен, издигнат от ПП "ЛИДЕР"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Бойко" Юсмен Юсмен Али

Дата на раждане: 08.07.1968
Място на раждане: с. Градско, област Сливен
Юсмен Юсмен Али Дата на раждане 08.07.1968 г. Място на раждане с. Градско, област Сливен Вербувал го служител о. р. Георги Спасов на 24.11.1989 г., регистриран на 01.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А -1298 /Сл/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Градско, общ. Сливен, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Юсмен Юсмен Али към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Резидент "Бойко" Олег Алеков Исев

Дата на раждане: 10.05.1951
Място на раждане: с. Годешево, обл. Благоевград
Олег Алеков Исев Дата на раждане 10.05.1951 г. Място на раждане с. Годешево, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Илиев Гондов на 09.10.1979 г., регостриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Илиев Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ, отдел РО, отделение РО 16 ГО – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA- 36314 и работно дело IР-17615; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Годешево от 2006 г. до 2007 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Бойко " Лилко Христов Маринов

Дата на раждане: 11.09.1958
Място на раждане: гр. Оряхово
Лилко Христов Маринов Дата на раждане 11.09.1958 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител лейт. Илиян Цветанов Янкулов на 20.11.1989 г., регистриран на 07.12.1989 г. Ръководил го служител лейт. Илиян Цветанов Янкулов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Михайловград – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 600 (Вр); работно дело I Р 98 (Вр); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Оряхово, обл. Враца, издигнат от Коалиция “Бъдеще за община Оряхово” Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Бойко " Олег Аленов Исев

Дата на раждане: 10.05.1951
Място на раждане: с. Годешево, обл. Благоевград
Олег Аленов Исев Дата на раждане 10.05.1951 г. Място на раждане с. Годешево, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Огнян Илиев Гондов на 09.10.1979 г., регостриран на 24.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Огнян Илиев Гондов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ, отдел РО, отделение РО 16 ГО – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 36314 и работно дело I Р 17615; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Годешево, общ. Сатовча, обл. Благоевград, издигнат от БСП Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Бойко " Юсмен Юсмен Али

Дата на раждане: 08.07.1968
Място на раждане: с. Градско, област Сливен
Юсмен Юсмен Али Дата на раждане 08.07.1968 г. Място на раждане с. Градско, област Сливен Вербувал го служител Георги Спасов на 24.11.1989 г. Ръководил го служител Георги Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Сливен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І А -1298 /Сл/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за кмет на с. Градско, общ. Сливен, издигнат от ДПС
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Резидент "Бойко" Теодор Владимиров Байкушев

Дата на раждане: 06.09.1958
Място на раждане: гр. Кюстендил
Теодор Владимиров Байкушев Дата на раждане 06.09.1958 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Тодор Браяновски на 30.10.1985 г., регистриран на 11.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Браяновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-35786 и в работно дело IР-17410; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 25.10.1991 г. до 02.03.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Теодор Владимиров Байкушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Филип; Бойко" Николай Димитров Чешмеджиев

Дата на раждане: 13.06.1950
Място на раждане: гр. София
Николай Димитров Чешмеджиев Дата на раждане 13.06.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ботю Христов на 25.08.1981 г., регистриран на 18.09.1981 г. Ръководил го служител о. р. Ботю Христов; о. р. Владимир Исаков Николов; о. р. Стоичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-IV, ВГУ-ХVI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Филип; Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" "Бойко". Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "НИК ИНФО", гр. Монтана Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител "Бойко" Николай Стоянов Ушев

Дата на раждане: 22.02.1950
Място на раждане: гр. Габрово
Николай Стоянов Ушев Дата на раждане 22.02.1950 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Петко Стоилов на 13.02.1970 г., регистриран на 23.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Петко Стоилов; о. р. Жеко Калоянов Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-Пловдив-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Природоматематическа гимназия "Гео Милев" – Стара Загора За Николай Стоянов Ушев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Бойко " Павел Иванов Павлов

Дата на раждане: 31.03.1953
Място на раждане: С. Чавдар, обл. Софийска
Павел Иванов Павлов Дата на раждане 31.03.1953 г. Място на раждане С. Чавдар, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Петьо Атанасов Господинов на 06.04.1988 г. Ръководил го служител Кап. Петьо Атанасов Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2057; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Чавдар, издигнат от ССД Решение № 22/ 29.01.2008 г. 92
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Осведомител; Агент; резидент " Бойко " Филип Опров Горанов

Дата на раждане: 26.11.1939
Място на раждане: С. Горни Цибър, обл. Монтана
Филип Опров Горанов Дата на раждане 26.11.1939 г. Място на раждане С. Горни Цибър, обл. Монтана Вербувал го служител Генади Вл. Ваков, на 06.10.1958 г., регистриран на 13.10.1958 г.; втора регистрация на 23.03.1967 т. Ръководил го служител Генади Вл. Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца, отделение КДС- Михайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент; резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лично дело IА-53 (Вр) (нова регистрация IА-213); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Решение № 22/ 29.01.2008 г. 163 Кандидат за общински съветник в общ. Козлодуй, издигнат от ПП ”ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ”
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Бойко" Юсмен Юсмен Али

Дата на раждане: 08.07.1968
Място на раждане: с. Градско, област Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Бойко" Теодор Владимиров Байкушев

Дата на раждане: 06.09.1958
Място на раждане: гр. Кюстендил
Теодор Владимиров Байкушев Дата на раждане 06.09.1958 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Тодор Браяновски на 30.10.1985 г., регистриран на 11.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Браяновски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-8 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело IА-35786 и в работно дело IР-17410; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДВСК при РВМС-Бургас от 2001 г. до 2006 г. Началник сектор ДВСК-Поморие до 01.06.2010 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Теодор Владимиров Байкушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бойко" Румен Атанасов Атанасов

Дата на раждане: 05.04.1940
Място на раждане: гр. Стара Загора
Румен Атанасов Атанасов Дата на раждане 05.04.1940 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Коста Янакиев на 18.12.1975 г., регистриран на 27.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Коста Янакиев; о. р. Сава Кръстанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32243; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 21.09.2007 г. Обявен с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. Асоциация на индустриалния капитал в България
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; осведомител "Бойко" Иван Славчев Иванов

Дата на раждане: 10.08.1929
Място на раждане: с. Извор, обл. Перник
Иван Славчев Иванов Дата на раждане 10.08.1929 г. Място на раждане с. Извор, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Димо Бакърджиев на 29.03.1967 г., регистриран на 11.04.1967 г. Ръководил го служител о. р. Димо Бакърджиев; о. р. Иван Петров; о. р. Любомир Измерлиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР- I армия-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, съдържащи се в работно дело IР-6158; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-955 и работно дело IР-6158 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Бойко" Георги Йорданов Лазаров

Дата на раждане: 26.12.1940
Място на раждане: гр. Долни чифлик
Георги Йорданов Лазаров Дата на раждане 26.12.1940 г. Място на раждане гр. Долни чифлик Вербувал го служител лейт. Димитър Тодоров Димитров на 30.07.1971 г., регистриран на 05.08.1971 г. Ръководил го служител лейт. Димитър Тодоров Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-996 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-996 (Тх) (налично); протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-306 (Тх). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БИСЕРА" АД, гр. Хасково Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бойко" Иван Василев Ценов

Дата на раждане: 04.12.1939
Място на раждане: гр. Червен бряг
Иван Василев Ценов Дата на раждане 04.12.1939 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител о. р. Борислав Манов Атанасов на 07.07.1967 г., регистриран на 12.07.1967 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Манов Атанасов; о. р. Ив. Вълчанов; о. р. Петър Джалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХIV-I, управление II-IХ-III, управление II-Х, управление IV-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32290 и в работно дело IР-10711; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 15.12.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерство на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More