Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бор намери 53 резултата / The search @pseudo Бор found 53 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Бор" Георги Стефанов Таранджийски

Дата на раждане: 01.04.1940
Място на раждане: гр. Дупница
Георги Стефанов Таранджийски Дата на раждане 01.04.1940 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Сталин Тенев на 19.09.1984 г., регистриран на 05.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сталин Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 19/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IЯ-308; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Рила, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Съдържател на явочна квартира "Бор" Петьо Христов Савов

Дата на раждане: 25.07.1957
Място на раждане: гр. Русе
Петьо Христов Савов Дата на раждане 25.07.1957 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Христо Драганов на 04.06.1986 г., регистриран на 06.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Христо Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 26/ 07.01.1991 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. декември 1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция по горите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Бор" Николай Димитров Клисурски

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Ямбол
Николай Димитров Клисурски Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Фотев на 03.10.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор в ИПК "Светлина" АД Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – местни избори 2007 г. Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии "Ипсилон – 97 – Иван Иванов" ЕТ - вестник "Регион" – гр. Пирдоп Проверени са 3 лица. Три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Казанлъшка искра" ЕООД - вестник "Искра" – гр. Казанлък Проверени са 7 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Камбана прес" ЕООД – вестник "Камбана" – гр. Пирдоп Проверени са 3 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Конкурент" ООД - вестник "Конкурент" – гр. Враца Проверени са 18 лица. Двадесет и седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "Контакт- 92" – вестник "Зов за истина" – гр. Враца Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Кооперация "Екип 7" - вестник "Екип 7" – гр. Разград Проверени са 12 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Кооперация "Журналист" – вестник "Слово плюс" – гр. Монтана Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. Кооперация "Шуменска заря"- вестник "Шуменска заря" – гр. Шумен Проверени са 29 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Съдържател на явочна квартира "Бор" Тома Николов Томов

Дата на раждане: 03.10.1929
Място на раждане: с. Сливовик, обл. Монтана
Тома Николов Томов Дата на раждане 03.10.1929 г. Място на раждане с. Сливовик, обл. Монтана Вербувал го служител вербуван през 1957 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на ДС-II-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 36/ 1976 г. за унищожаване на лично дело IА-44388. Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел "Канцелария" от 04.04.1990 г. до 01.07.1991 г.
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Съдържател на явочна квартира "Бор" Борислав Цветков Ангелов

Дата на раждане: 15.07.1946
Място на раждане: С. Лисец, обл. Ловеч
Борислав Цветков Ангелов Дата на раждане 15.07.1946 г. Място на раждане С. Лисец, обл. Ловеч Вербувал го служител Ст. лейт. Бенчев на 11.12.1972 г., регистриран на 17.12.1974 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Бенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ управление-ДС, отдел 01, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 67/ 1989 г. на дело ІЯ-1400; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Съдия във ВКС/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС Обявен с решение № 6/ 05.07.2007 г. - членове на Висшия съдебен съвет.
Решение N° 312
от 13.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Стара Загора

Съдържател на явочна квартира "Бор" Груди Господинов Маринов

Дата на раждане: 28.03.1945
Място на раждане: с. Боздуганово, обл. Стара Загора
Груди Господинов Маринов Дата на раждане 28.03.1945 г. Място на раждане с. Боздуганово, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Живко Табаков на 11.02.1979 г., регистриран на 16.02.1979 г. Ръководил го служител о. р. Живко Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № СЗ-54/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-136 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Раднево, издигнат от МК "Единен Народен Фронт"
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Съдържател на явочна квартира "Бор" Демир Коев Демирев

Дата на раждане: 01.07.1951
Място на раждане: с. Горица, обл. Бургас
Демир Коев Демирев Дата на раждане 01.07.1951 г. Място на раждане с. Горица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Симеонов Богданов на 11.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Симеонов Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр, рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІЯ – 122 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Просеник до 1990 г. Кмет на кметство Просеник от 1991г. до 2007 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Съдържател на явочна квартира "Бор" Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: гр. Дунавци
Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител о. р. Георги Ницов на 03.05.1985 г., регистриран на 07.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 2003 г. и от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Бор " Димитър Борисов Езекиев

Дата на раждане: 20.10.1934
Място на раждане: Гр. София
Димитър Борисов Езекиев Дата на раждане 20.10.1934 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Банчо Костадинов Георгиев на 09.10.1967 г. Ръководил го служител Банчо Костадинов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІХ, ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 51/ 1985 г. на лично дело на Я/К "Бор" Решение № 14 / 04.09.2007 г. 23 Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 212
от 28.04.2011
община Разлог

Съдържател на явочна квартира "Бор" Кръстьо Георгиев Андасаров

Дата на раждане: 18.05.1947
Място на раждане: с. Елешница, обл. Благоевград
Кръстьо Георгиев Андасаров Дата на раждане 18.05.1947 г. Място на раждане с. Елешница, обл. Благоевград Вербувал го служител лейт. Иван Мадолев на 09.11.1971 г., регистриран на 04.12.1971 г. Ръководил го служител лейт. Иван Мадолев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 38/ 05.06.1990 г. за определяне за унищожаване на лично дело IЯ-361 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Елешница от 1995 г. до 1999 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира " Бор " Георги Стефанов Таранджийски

Дата на раждане: 01.04.1940
Място на раждане: Гр. Дупница
Георги Стефанов Таранджийски Дата на раждане 01.04.1940 г. Място на раждане Гр. Дупница Вербувал го служител Сталин Тенев на 19.09.1984 г., регистриран на 05.10.1984 г. Ръководил го служител Сталин Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 19/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IЯ- 308; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рила, издигнат от БСП
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Съдържател на явочна квартира "Бор" Демир Коев Демирев

Дата на раждане: 01.07.1951
Място на раждане: с. Горица, обл. Бургас
Демир Коев Демирев Дата на раждане 01.07.1951 г. Място на раждане с. Горица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Симеонов Богданов на 11.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Симеонов Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр, рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІЯ – 122 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Руен, издигнат от ПП "БСП" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Бор" Милчо Иванов Цоков

Дата на раждане: 19.11.1953
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Милчо Иванов Цоков Дата на раждане 19.11.1953 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Венцислав Неделков на 15.11.1989 г., регистриран на 23.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Венцислав Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-Кула Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел при ДБТ-Видин от 01.09.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милчо Иванов Цоков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Бор" Иван Демирев Демирев

Дата на раждане: 26.05.1933
Място на раждане: с. Ведрина, обл. Добрич
Иван Демирев Демирев Дата на раждане 26.05.1933 г. Място на раждане с. Ведрина, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Христо Вас. Попов на 17.09.1957 г., регистриран на 01.10.1957 г. Ръководил го служител кап. Христо Вас. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1708/ 1962 г. с предложение за унищожаване дело IА-33826. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Бор" Боряна Миткова Хъзова

Дата на раждане: 17.06.1960
Място на раждане: с. Дрангово, обл. Кърджали
Боряна Миткова Хъзова Дата на раждане 17.06.1960 г. Място на раждане с. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Румен Стойчев на 16.03.1989 г., регистрирана на 27.03.1989 г. Ръководил я служител о. р. Румен Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Бенковски, общ. Кирково, издигнат от ДПС Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Боряна Миткова Хъзова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Бор" Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: гр. Дунавци
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Съдържател на явочна квартира "Бор" Георги Костадинов Мандов

Дата на раждане: 04.04.1931
Място на раждане: с. Момчиловци, обл. Смолян
Георги Костадинов Мандов Дата на раждане 04.04.1931 г. Място на раждане с. Момчиловци, обл. Смолян Вербувал го служител вербуван на 15.06.1970 г., регистриран на 30.07.1970 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Борисов Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а. е. 3400; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1991 г. до 1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-309
от 12.02.2014 г.
община Генерал Тошево

Съдържател на явочна квартира "Бор" Коста Иванов Господинов

Дата на раждане: 25.01.1941
Място на раждане: с. Писарово, обл. Добрич
Коста Иванов Господинов Дата на раждане 25.01.1941 г. Място на раждане с. Писарово, обл. Добрич Вербувал го служител кап. Х. Михайлов на 10.04.1987 г., регистриран на 07.05.1987 г. Ръководил го служител кап. Х. Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 397/ 26.03.1990 г. личното дело на "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Писарово от 13.11.1995 г. до 15.12.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Съдържател на явочна квартира "Бор" Златко Атанасов Латев

Дата на раждане: 16.03.1946
Място на раждане: с. Драгойново, обл. Пловдив
Златко Атанасов Латев Дата на раждане 16.03.1946 г. Място на раждане с. Драгойново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Николай Николов на 06.04.1987 г., регистриран на 07.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Николай Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 845/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 0019 материалите на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Съдържател на явочна квартира "Бор" Атанас Георгиев Костадинов

Дата на раждане: 12.02.1934
Място на раждане: с. Въгларово, обл. Хасково
Атанас Георгиев Костадинов Дата на раждане 12.02.1934 г. Място на раждане с. Въгларово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Атанас Хубенов Пенев на 07.04.1971 г., регистриран на 20.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Хубенов Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС от 01.01.1990 г. до 01.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Съдържател на явочна квартира "Бор" Румен Хубенов Димитров

Дата на раждане: 01.12.1966
Място на раждане: с. Дрангово, обл. Кърджали
Румен Хубенов Димитров Дата на раждане 01.12.1966 г. Място на раждане с. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Димов Иванов на 04.10.1989 г., регистриран на 02.11.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Димов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ-РО-5ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело IЯ-337 (Кж); рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 11.11.2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Хубенов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 165/ 05.10.2010 г. – Изпълнителна агенция по хидромелиорации - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Кирил Филипов Иванов

Дата на раждане: 28.04.1947
Място на раждане: Гр. Брезник
Кирил Филипов Иванов Дата на раждане 28.04.1947 г. Място на раждане Гр. Брезник Вербувал го служител Борислав Ат. Филипов на 13.06.1974 г. Ръководил го служител Борислав Ат. Филипов; Пламен Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Брезник, издигнат от „Българска социалдемокрация” За Кирил Филипов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Румен Хубенов Димитров

Дата на раждане: 01.12.1966
Място на раждане: С. Дрангово, обл. Кърджали
Румен Хубенов Димитров Дата на раждане 01.12.1966 г. Място на раждане С. Дрангово, обл. Кърджали Вербувал го служител Димитър Димов на 04.10.1989 г. Ръководил го служител Димитър Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ГВ-РО-5ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Кирково, издигнат от ГЕРБ За Румен Хубенов Димитров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: Гр. Дунавци
Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане Гр. Дунавци Вербувал го служител Георги Ницов на 03.05.1985 г. Ръководил го служител Георги Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "БСП, ЗС "Ал. Стамболийски" и ОБТ"
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Бор" Николай Димитров Клисурски

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: гр. Ямбол
Николай Димитров Клисурски Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.10.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Инфопрес и ко" ЕООД Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – местни избори 2007 г. ИРТЦ "МИЗИЯ" ООД Проверени са 4 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-30
от 04.07.2012 г.
Конфедерация на независимите синдикати в България

Съдържател на явочна квартира "Бор" Марин Цветков Маринов

Дата на раждане: 01.02.1940
Място на раждане: с. Горник, обл. Плевен
Марин Цветков Маринов Дата на раждане 01.02.1940 г. Място на раждане с. Горник, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Бойко Христов на 24.01.1986 г., регистриран на 06.02.1986 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-II, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3915. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Федерален секретар и член на Управителния съвет на Федерация на независимите строителни синдикати
Решение N° 2-163
от 10.04.2013 г.
община Белослав

Съдържател на явочна квартира "Бор" Георги Трифонов Градев

Дата на раждане: 01.01.1931
Място на раждане: с. Самотино, обл. Варна
Георги Трифонов Градев Дата на раждане 01.01.1931 г. Място на раждане с. Самотино, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Георги Христов Стоянов на 28.05.1985 г., регистриран на 07.06.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Христов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-87/ 27.03.1990 г. за унищожаване личното дело на "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател на ИК на ОбНС до 10.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бор" Андон Димитров Грибачев

Дата на раждане: 02.10.1946
Място на раждане: с. Широка лъка, обл. Смолян
Андон Димитров Грибачев Дата на раждане 02.10.1946 г. Място на раждане с. Широка лъка, обл. Смолян Вербувал го служител Андре Пичуров на 30.05.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител Андре Пичуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1991 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-272 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – к. к. Пампорово от 16.11.1987 г. до 10.03.1992
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бор" Здравко Христев Славчев

Дата на раждане: 09.02.1942
Място на раждане: с. Избеглии, обл. Пловдив
Здравко Христев Славчев Дата на раждане 09.02.1942 г. Място на раждане с. Избеглии, обл. Пловдив Вербувал го служител Георги Стоянов на 29.12.1973 г., регистриран на 08.01.1974 г. Ръководил го служител Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС, по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Чепеларе от 10.11.1989 г. до 01.05.1991 г. За Здравко Христев Славчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бор" Кирил Горчев Манолев

Дата на раждане: 24.05.1937
Място на раждане: Гр. Батак
Кирил Горчев Манолев Дата на раждане 24.05.1937 г. Място на раждане Гр. Батак Вербувал го служител Иван Ангелов Стоев на 10.05.1975 г., регистриран на 15.05.1975 г. Ръководил го служител Иван Ангелов Стоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожаване на делото на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Пещера от 12.1992 г. до 20.08.1997 г.
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Съдържател на явочна квартира "Бор" Милчо Иванов Цоков

Дата на раждане: 19.11.1953
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Милчо Иванов Цоков Дата на раждане 19.11.1953 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Венцислав Неделков на 15.11.1989 г., регистриран на 23.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Венцислав Неделков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-Кула Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; протокол рег. № 126/ 20.02.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 01.11.1991 г.; Заместник-кмет на общината от 01.11.1991 г. до 01.11.1995 г. и от м. ноември 1999 г. до 01.11.2007 г.; Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Милчо Иванов Цоков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-447
от 14.01.2015 г.
община Рила София

Съдържател на явочна квартира "Бор" Георги Стефанов Таранджийски

Дата на раждане: 01.04.1940
Място на раждане: гр. Дупница
Георги Стефанов Таранджийски Дата на раждане 01.04.1940 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител о. р. Сталин Тенев на 19.09.1984 г., регистриран на 05.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Сталин Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 19/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IЯ-308; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Рила от м. октомври 1991 г. до м. октомври 1995 г.; Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-481
от 24.03.2015 г.
вестник Преса

Съдържател на явочна квартира "Бор" Тошко Николов Тошев

Дата на раждане: 07.12.1942
Място на раждане: с. Дриново, обл. Търговище
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Съдържател на явочна квартира "Бор" Мехти Лютфи Али

Дата на раждане: 11.11.1959
Място на раждане: с. Перперек, обл. Кърджали
Мехти Лютфи Али Дата на раждане 11.11.1959 г. Място на раждане с. Перперек, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Радостин Миланов на 05.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител о. р. Радостин Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВр-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Съдържател на явочна квартира "Бор" Юсуф Наимов Мехмедов

Дата на раждане: 04.09.1933
Място на раждане: с. Небеска, обл. Кърджали
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Съдържател на явочна квартира "Бор" Георги Петков Кунинчански

Дата на раждане: 16.02.1936
Място на раждане: гр. Тетевен
Георги Петков Кунинчански Дата на раждане 16.02.1936 г. Място на раждане гр. Тетевен Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Милев на 28.04.1987 г., регистриран на 22.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Бор" Цветан Минков Вълчев

Дата на раждане: 26.11.1944
Място на раждане: гр. Дунавци
Цветан Минков Вълчев Дата на раждане 26.11.1944 г. Място на раждане гр. Дунавци Вербувал го служител о. р. Георги Ницов на 03.05.1985 г., регистриран на 07.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ницов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 1436/ 05.03.1990 г. на материалите на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Видин, издигнат от ПАРТИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-115/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-233/ 18.09.2013 г. – община Видин Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Бор" Демир Коев Демирев

Дата на раждане: 01.07.1951
Място на раждане: с. Горица, обл. Бургас
Демир Коев Демирев Дата на раждане 01.07.1951 г. Място на раждане с. Горица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Иван Симеонов Богданов на 11.11.1981 г., регистриран на 30.11.1981 г. Ръководил го служител о. р. Иван Симеонов Богданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр, рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІЯ – 122 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от ПП "БСП" Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Съдържател на явочна квартира "Бор" Васил Славев Зрънчев

Дата на раждане: 27.04.1947
Място на раждане: гр. Дупница
Васил Славев Зрънчев Дата на раждане 27.04.1947 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител лейт. В. Димитров на 27.06.1985 г., регистриран на 05.07.1985 г. Ръководил го служител лейт. В. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС-Ст. Димитров по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА-19(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване дело IЯ-335 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Дупница, издигнат от ДВИЖЕНИЕ 21 Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Съдържател на явочна квартира "Бор" Хари Борисов Чейреков

Дата на раждане: 16.04.1936
Място на раждане: с. Жребево, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Бор " Александър Радев Илков

Дата на раждане: 11.02.1945
Място на раждане: С. Чавдар, обл. София
Александър Радев Илков Дата на раждане 11.02.1945 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 Място на раждане С. Чавдар, обл. София Вербувал го служител Светлин Марковски на 18.06.1980 г. Ръководил го служител Светлин Марковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ МВР Средногорие - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 86/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І- 1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 19.06.1985 г. Кандидат за кмет на община Чавдар, обл. Софийска, издигнат от ССД
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Бор " Демир Коев Демирев

Дата на раждане: 01.07.1951
Място на раждане: с. Горица, обл. Бургас
Демир Коев Демирев Дата на раждане 01.07.1951 г. Място на раждане с. Горица, обл. Бургас Вербувал го служител Иван Симеонов Богданов на 11.11.1981 г. Ръководил го служител Иван Симеонов Богданов Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР – Бургас - ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 6 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Карт. обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІЯ – 122 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от БСП Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Съдържател на явочна квартира "Бор" Тошко Николов Тошев

Дата на раждане: 07.12.1942
Място на раждане: с. Дриново, обл. Търговище
Тошко Николов Тошев Дата на раждане 07.12.1942 г. Място на раждане с. Дриново, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Димитър Даскалов на 17.04.1975 г., регистриран на 06.05.1975 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Даскалов; о. р. Георги Ламбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-II-II; СГУ на МВР-ДС-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1663/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Медиа холдинг" АД и директор от 1997 г. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - вестник "Държавен вестник" Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "НОВА БЪЛГАРСКА МЕДИЙНА ГРУПА ХОЛДИНГ" - вестник "Монитор" Проверени са 46 лица. Девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Николай Димитров Клисурски

Дата на раждане: 10.09.1955
Място на раждане: Гр. Ямбол
Николай Димитров Клисурски Дата на раждане 10.09.1955 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.10.1984 г., регистриран на 12.10.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Тодор Фотев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) Решение № 22/ 29.01.2008 г. 72
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бор " Стефанка Петрова Тодорова

Дата на раждане: 17.04.1948
Място на раждане: С. Светлен, обл. Търговище
Стефанка Петрова Тодорова Дата на раждане 17.04.1948 г. Място на раждане С. Светлен, обл. Търговище Вербувал го служител Руси Русев на 07.04.1980 г., регистриран на 15.04.1980 г. Ръководил го служител Руси Русев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 24/ 30.03.1990 г. за унищожаване на делото на Я/К "Бор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Попово, издигната от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бор" Митко Димитров Димитров

Дата на раждане: 19.08.1955
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Митко Димитров Димитров Дата на раждане 19.08.1955 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Станко Вълчев на 09.04.1987 г., регистриран на 15.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС- по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 135/ 1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор ОВЛ – Дулово при РВМС-Силистра от 01.05.2001 г. до 01.05.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бор" Стефан Георгиев Данаилов

Дата на раждане: 09.01.1946
Място на раждане: с. Арда, обл. Смолян
Стефан Георгиев Данаилов Дата на раждане 09.01.1946 г. Място на раждане с. Арда, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Даскалов на 04.12.1981 г., регистриран на 09.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване дело IЯ-267 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Заместник-председател на ИК Смолян до 03.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Бор" Тодор Борисов Коруев

Дата на раждане: 24.11.1942
Място на раждане: гр. Момчилград
Тодор Борисов Коруев Дата на раждане 24.11.1942 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител о. р. Сашо Узунов на 22.09.1980 г., регистриран на 26.09.1980 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Узунов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28985 и работно дело IР-14632. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор "Класа България" ЕАД – вестник "Класа" (допълнителна проверка) Проверени са 12 лица.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бор" Данаил Йорданов Търпоманов

Дата на раждане: 01.07.1946
Място на раждане: гр. Брацигово
Данаил Йорданов Търпоманов Дата на раждане 01.07.1946 г. Място на раждане гр. Брацигово Вербувал го служител о. р. Иван Георгиев Анастасов на 02.03.1983 г., регистриран на 15.03.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Георгиев Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 672/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 5 делото на Я/К "Бор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Член на Временен изпълнителен комитет от 21.10.1990 г. до 16.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира "Бор" Огнян Георгиев Найденов

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: Гр. София
Огнян Георгиев Найденов Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител О. р. Георги Цолов на 05.11.1982 г., регистриран на 17.11.1982 г. Ръководил го служител О. р. Георги Цолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-03-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител сектор от 13.11.199 5г. до 30.09.1997 г. Началник отдел от 01.05.2006 г. до 31.12.2006 г. Ръководител отдел от 01.01.200 7г. до 16.12.2007 г. Ръководител направление от 17.12.2007 г. За Огнян Георгиев Найденов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More