Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бреза намери 42 резултата / The search @pseudo Бреза found 42 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 226
от 01.06.2011
община Банско

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Асен Ангелов Дамянов

Дата на раждане: 01.07.1935
Място на раждане: гр. Добринище
Асен Ангелов Дамянов Дата на раждане 01.07.1935 г. Място на раждане гр. Добринище Вербувал го служител о. р. Георги Николов Сачков на 06.12.1969 г., регистриран на 29.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Георги Николов Сачков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Разлог по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-315 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Добринище от м. ноември 1989г. до 05.11.1990г.
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Стефан Пенчев Пенчев

Дата на раждане: 29.07.1949
Място на раждане: с. Юпер, обл. Разград
Стефан Пенчев Пенчев Дата на раждане 29.07.1949 г. Място на раждане с. Юпер, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Иван Петров на 27.10.1977 г., регистриран на 14.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 957/ 07.05.1990 г. за унищожаване дело IЯ-199 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Тодор Ангелов Гинков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: с. Градец, обл. Видин
Тодор Ангелов Гинков Дата на раждане 03.01.1948 г. Място на раждане с. Градец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Емил Груев на 04.06.1983 г., регистриран на 14.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Емил Груев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3257. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.08.2003 г. до 01.04.2004 г. Обявен с решение № 169/ 03.11.2010 г. - Агенция за хората с увреждания
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Димитър Якимов Джонев

Дата на раждане: 04.03.1939
Място на раждане: с. Карабунар, обл. Пазарджик
Димитър Якимов Джонев Дата на раждане 04.03.1939 г. Място на раждане с. Карабунар, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Свилен Цонев на 05.05.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Свилен Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково“ АД; Член на Съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“” ЕАД – гр. Плевен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Христо Костадинов Казаков

Дата на раждане: 02.03.1948
Място на раждане: с. Студена, обл. Хасково
Христо Костадинов Казаков Дата на раждане 02.03.1948 г. Място на раждане с. Студена, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Никола Тихомиров на 01.08.1989 г., регистриран на 15.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Никола Тихомиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-ГКПП "Кап. Андреево" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. и списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Свиленград, издигнат от ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Костадинов Казаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Димитър Ангелов Гроздев

Дата на раждане: 22.10.1934
Място на раждане: с. Боерица, обл. Софийска
Димитър Ангелов Гроздев Дата на раждане 22.10.1934 г. Място на раждане с. Боерица, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Марин Алексиев на 27.07.1982 г., регистриран на 17.08.1982 г. Ръководил го служител о. р. Марин Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3323/ 01.10.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Боерица от 23.11.1995 г. до 23.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Бончо Драганов Рашков

Дата на раждане: 26.03.1946
Място на раждане: С. Помощица, обл. Търговище
Бончо Драганов Рашков Дата на раждане 26.03.1946 г. Място на раждане С. Помощица, обл. Търговище Вербувал го служител Петко Петков на 19.04.1978 г. Ръководил го служител Петко Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ-МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № КА-10/ 13.03.1990 г. (Тщ) на материалите на ЯК „Бреза” Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Народен представител в 36-о Народно събрание Народен представител в 37-о Решение № 14 / 04.09.2007 г. 6 Народно събрание
Решение N° 2-81
от 26.09.2012 г.
Българска търговско-промишлена палата

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Николин Вълчанов Гавраилов

Дата на раждане: 12.06.1947
Място на раждане: гр. Добрич
Николин Вълчанов Гавраилов Дата на раждане 12.06.1947 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Пламен Ралчев на 05.09.1984 г., регистриран на 17.09.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Ралчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-III, управление IV-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 1990 г. за изключване на "Бреза" от сътрудническия апарат. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 17.06.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Гочо Лозев Желев

Дата на раждане: 09.11.1943
Място на раждане: Гр. Симеоновград
Гочо Лозев Желев Дата на раждане 09.11.1943 г. Място на раждане Гр. Симеоновград Вербувал го служител Иван Иванов на 14.06.1977 г. Ръководил го служител Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Димитровград, издигнат от БСП За Гочо Лозев Желев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Миролюб Тодоров Лазаров

Дата на раждане: 14.06.1945
Място на раждане: гр. София
Миролюб Тодоров Лазаров Дата на раждане 14.06.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Цветко Григоров Манчев на 27.06.1973 г., регистриран на 30.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Григоров Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-IV РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел "Регионални служби" от 03.12.1997 г. до 03.07.1998 г. За Миролюб Тодоров Лазаров липсват други данни по чл. 25, т. 3.
Решение N° 169
от 03.11.2010
Агенция за хората с увреждания

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Тодор Ангелов Гинков

Дата на раждане: 03.01.1948
Място на раждане: с. Градец, обл. Видин
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-714
от 27.09.2016 г.
община Борино

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Юсмен Ахмед Амиш

Дата на раждане: 26.07.1953
Място на раждане: с. Борино, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Георги Николов Менов

Дата на раждане: 27.11.1933
Място на раждане: Гр. София
Георги Николов Менов Дата на раждане 27.11.1933 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Георги Тойчев на 15.12.1970 г., регистриран на 28.12.1970 г. Ръководил го служител Георги Тойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на лично дело IЯ- 198; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Министър на земеделието и горите - 1986 г. - 1990 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Тодор Цветков Тодоров

Дата на раждане: 16.10.1941
Място на раждане: Гр. Перник
Тодор Цветков Тодоров Дата на раждане 16.10.1941 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Чавдар Зашев на 16.04.1976 г. Ръководил го служител Чавдар Зашев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция "ГЕРБ"-"ВМРО" Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 За Тодор Цветков Тодоров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-51
от 07.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Шумен

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Севи Атанасов Севев

Дата на раждане: 10.12.1950
Място на раждане: гр. Смядово, обл. Шумен
Севи Атанасов Севев Дата на раждане 10.12.1950 г. Място на раждане гр. Смядово, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Димчо Димов на 02.12.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване на І-ПВ-361 вх. № 2162/ 04.05.1990 г.; протокол с предложение за унищожаване рег. № 1070/ 05.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Смядово, издигнат от ПП "БСП" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1036
от 14.08.2017 г.
община Смядово

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Севи Атанасов Севев

Дата на раждане: 10.12.1950
Място на раждане: гр. Смядово, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-446
от 14.01.2015 г.
община Невестино

Съдържател на явочна квартира; резидент; Агент "Бреза; Николов" Радойчо Александров Анастасов

Дата на раждане: 03.09.1948
Място на раждане: с. Раково, обл. Кюстендил
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Съдържател на явочна квартира; Агент; секретен сътрудник "Явор; Бреза" Юсеин Алиосман Осман

Дата на раждане: 28.04.1948
Място на раждане: с. Метлика, обл. Кърджали
Юсеин Алиосман Осман Дата на раждане 28.04.1948 г. Място на раждане с. Метлика, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Али Алиев на 12.09.1975 г., регистриран на 17.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Али Алиев; о. р. Вангел Григоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент; секретен сътрудник Псевдоними Явор; Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Бреза"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-538
от 28.07.2015 г.
община Червен бряг

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Петко Христов Узунски

Дата на раждане: 23.09.1932
Място на раждане: с. Ъглен, обл. Ловеч
Петко Христов Узунски Дата на раждане 23.09.1932 г. Място на раждане с. Ъглен, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Димитър Табаков на 21.09.1979 г., регистриран на 27.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Табаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 03 87/ 20.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 53/ 19.03.1990 г. материалите на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ИК до 08.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Иван Николов Костов

Дата на раждане: 20.02.1951
Място на раждане: с. Граматиково, обл. Бургас
Иван Николов Костов Дата на раждане 20.02.1951 г. Място на раждане с. Граматиково, обл. Бургас Вербувал го служител Полк. Петър Генов Костадинов на 29.04.1984 г., регистриран на 31.05.1984 г. Ръководил го служител Полк. Петър Генов Костадинов; К. Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС, отдел 03, отделение "икономическо" 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IЯ-156 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция – Ропотамо от 31.03.1981 г. до 21.11.1997 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Николай Пешев Кръстев

Дата на раждане: 17.03.1932
Място на раждане: Гр. Етрополе
Николай Пешев Кръстев Дата на раждане 17.03.1932 г. Място на раждане Гр. Етрополе Вербувал го служител Кръстю Петров на 11.03.1980 г., регистриран на 20.03.1980 г. Ръководил го служител Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ХI-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3805; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Етрополе от 1971 г. до 1992 г.
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Стефан Рашев Недев

Дата на раждане: 11.02.1932
Място на раждане: с. Ново село, обл. Велико Търново
Стефан Рашев Недев Дата на раждане 11.02.1932 г. Място на раждане с. Ново село, обл. Велико Търново Вербувал го служител Аспарух Марков на 28.07.1982 г., регистриран на 03.08.1982 г. Ръководил го служител Аспарух Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С КА-88/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-510; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ЛЗС Варна от 01.03.1982 г. до 01.07.1992 г.
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Чавдар Кирилов Узунов

Дата на раждане: 23.03.1948
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Стефан Рашев Недев

Дата на раждане: 11.02.1932
Място на раждане: с. Ново село, обл. Велико Търново
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Никола Димитров Терзиев

Дата на раждане: 21.08.1935
Място на раждане: с. Силен, обл. Хасково
Никола Димитров Терзиев Дата на раждане 21.08.1935 г. Място на раждане с. Силен, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Владимир Мирчев на 24.09.1977 г., регистриран на 28.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Мирчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Бели вир до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Делчо Тодоров Чанаков

Дата на раждане: 28.12.1938
Място на раждане: с. Остър камък, обл. Хасково
Делчо Тодоров Чанаков Дата на раждане 28.12.1938 г. Място на раждане с. Остър камък, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Теню Желев Костирев на 14.12.1974 г., регистриран на 24.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Теню Желев Костирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-145 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 16.10.1991 г. до 30.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-219
от 31.07.2013 г.
община Белоградчик

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Емил Ценков Миланов

Дата на раждане: 13.08.1947
Място на раждане: с. Салаш, обл. Видин
Емил Ценков Миланов Дата на раждане 13.08.1947 г. Място на раждане с. Салаш, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Спасов на 06.02.1984 г., регистриран на 07.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на рег. № 68424. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Член на ИК на ОбНС до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-69
от 18.09.2012 г.
Нов български университет

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Атанас Емилов Близнаков

Дата на раждане: 24.03.1948
Място на раждане: гр. София
Атанас Емилов Близнаков Дата на раждане 24.03.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кольо Съботинов на 15.10.1979 г., регистриран на 19.10.1979 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2088/ 02.05.1990 г. за "надлежно санкционирано и извършено заличаването на данните за" "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 01.05.2010 г. до 01.04.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-655
от 26.05.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Шумен

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Севи Атанасов Севев

Дата на раждане: 10.12.1950
Място на раждане: гр. Смядово, обл. Шумен
Севи Атанасов Севев Дата на раждане 10.12.1950 г. Място на раждане гр. Смядово, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Димчо Димов на 02.12.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване на І-ПВ-361 вх. № 2162/ 04.05.1990 г.; протокол с предложение за унищожаване рег. № 1070/ 05.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Смядово, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-51/ 07.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Севи Атанасов Севев

Дата на раждане: 10.12.1950
Място на раждане: гр. Смядово, обл. Шумен
Севи Атанасов Севев Дата на раждане 10.12.1950 г. Място на раждане гр. Смядово, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Димчо Димов на 02.12.1981 г., регистриран на 08.12.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване на І-ПВ-361 вх. № 2162/ 04.05.1990 г.; протокол с предложение за унищожаване рег. № 1070/ 05.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Смядово, обл. Шумен, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент; съдържател на явочна квартира "Валентинов; Бреза" Румен Юлиянов Бадев

Дата на раждане: 05.09.1943
Място на раждане: с. Вълкосел, обл. Благоевград
Румен Юлиянов Бадев Дата на раждане 05.09.1943 г. Място на раждане с. Вълкосел, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Ежков на 20.06.1977 г., регистриран на 24.11.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Ежков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - I армия-IV; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Валентинов; Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-660 (Бл); протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване на дело IЯ-354 (Бл) Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Димитър Проданов Костадинов

Дата на раждане: 27.08.1942
Място на раждане:
Димитър Проданов Костадинов Дата на раждане 27.08.1942 г. Място на раждане Вербувал го служител Димитър Атанасов на 12.04.1976 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 7 Ръководил го служител Димитър Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Ямбол - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 4143/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Трънково, общ. Елхово, обл. Ямбол, издигнат от Атака
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Севи Атанасов Севев

Дата на раждане: 10.12.1950
Място на раждане: Смядово, обл. Шумен
Севи Атанасов Севев Дата на раждане 10.12.1950 г. Място на раждане Смядово, обл. Шумен Вербувал го служител Димчо Димов на 02.12.1981 г. Ръководил го служител Димчо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Шумен - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; писмо за унищожаване на І-ПВ-361 вх. № 2162/ 04.05.1990 г.; протокол с предложение за унищожаване рег. № 1070/ 05.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Смядово, обл. Шумен, издигнат от БСП
Решение N° 78
от 14.10.2009
Национален осигурителен институт

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Ради Добрев Люцканов

Дата на раждане: 02.01.1935
Място на раждане: с. Желю войвода, обл. Сливен
Ради Добрев Люцканов Дата на раждане 02.01.1935 г. Място на раждане с. Желю войвода, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Васил Петков Петков на 17.03.1971 г., регистриран на 26.03.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Васил Петков Петков; кап. Иван Стайков Христозов; ст. лейт. Стоян Янчев Стоянов; кап. Стефан Вълков Стефанов; ст. лейт. Димитър Атанасов Ников; кап. Димитър Йорданов Милков; кап. Богомил Стефанов Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3 армия-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; дело IА-1357. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен счетоводител в териториално поделение-Сливен от 01.08.1990 г. до 14.07.1998 г.
Решение N° 2-142
от 27.02.2013 г.
община Царево

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Васил Николов Вълчанов

Дата на раждане: 29.09.1951
Място на раждане: гр. Царево
Васил Николов Вълчанов Дата на раждане 29.09.1951 г. Място на раждане гр. Царево Вербувал го служител о. р. Левтер Костадинов на 25.02.1987 г., регистриран на 13.03.1987 г. Ръководил го служител о. р. Левтер Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2951/ 1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Мария Александрова Абаджиева

Дата на раждане: 22.11.1946
Място на раждане: гр. Самоков
Мария Александрова Абаджиева Дата на раждане 22.11.1946 г. Място на раждане гр. Самоков Вербувал я служител о. р. Чавдар Славов на 27.07.1983 г., регистрирана на 25.08.1983 г. Ръководил я служител о. р. Чавдар Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС - V РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2962/ 30.07.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Първо средно общообразователно училище "Пенчо П. Славейков" - София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мария Александрова Абаджиева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Димитър Якимов Джонев

Дата на раждане: 04.03.1939
Място на раждане: с. Карабунар, обл. Пазарджик
Димитър Якимов Джонев Дата на раждане 04.03.1939 г. Място на раждане с. Карабунар, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Свилен Цонев на 05.05.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Свилен Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1785/ 05.04.1990 г. за унищожаване личното дело на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел "Доболнична здравна помощ" от 1997 г. до 01.01.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Любен Димитров Рангелов

Дата на раждане: 18.02.1939
Място на раждане: С. Септемврийци, обл. Видин
Любен Димитров Рангелов Дата на раждане 18.02.1939 г. Място на раждане С. Септемврийци, обл. Видин Вербувал го служител Ст. лейт. Дочев на 12.10.1983 г., регистриран на 28.10.1983 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Дочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-Сливница-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3174/ 05.09.1990 г. за унищожаване с протокол № 168/ 1990 г. материалите на Я/К "Бреза"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат Предизборна коалиция “Радетели за Европейски Драгоман / Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм/”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Бреза " Маша Филипова Ехленова

Дата на раждане: 28.09.1954
Място на раждане: Гр. Златоград
Маша Филипова Ехленова Дата на раждане 28.09.1954 г. Място на раждане Гр. Златоград Вербувал го служител Лейт. Румен Стойчев на 06.05.1986 г., регистриран на 26.05.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Румен Стойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на "Бреза"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Златоград, издигнат от Българска социалдемокрация Решение № 22/ 29.01.2008 г. 42
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Марин Митев Хазърбасанов

Дата на раждане: 03.11.1939
Място на раждане: гр. Карнобат
Марин Митев Хазърбасанов Дата на раждане 03.11.1939 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител ст. лейт. Стойчо Ненов Стоев на 21.03.1977 г., регистриран на 31.03.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стойчо Ненов Стоев; о. р. Христо Христов; о. р. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1188; рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел ДВСК при РВМС-Бургас от 1994 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Зарко Петров Яръмов

Дата на раждане: 28.06.1951
Място на раждане: гр. Котел
Зарко Петров Яръмов Дата на раждане 28.06.1951 г. Място на раждане гр. Котел Вербувал го служител ст. лейт. Георги Въжаров на 27.03.1980 г., регистриран на 22.04.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Георги Въжаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 222/ 27.03.1990 г. за унищожаване документите на Я/К "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Бреза" Маргарита Александрова Тодорова

Дата на раждане: 01.01.1950
Място на раждане: с. Цар Шишманово, обл. Видин
Маргарита Александрова Тодорова Дата на раждане 01.01.1950 г. Място на раждане с. Цар Шишманово, обл. Видин Вербувал я служител о. р. Велчо Цветков Иванов на 01.03.1983 г., регистрирана на 15.03.1983 г. Ръководил я служител о. р. Велчо Цветков Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Бреза Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2951/ 1990 г. за унищожаване личното дело на "Бреза". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.05.2006 г. до 01.06.2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 109/ 28.01.2010 г. - Комисия за защита на потребителите - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More