Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Буков намери 2 резултата / The search @pseudo Буков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Буков " Емил Йорданов Величков

Дата на раждане: 02.06.1967
Място на раждане: Гр. Пазарджик
Емил Йорданов Величков Дата на раждане 02.06.1967 г. Място на раждане Гр. Пазарджик Вербувал го служител Бончо Гигов Гигов на 09.11.1986 г. Ръководил го служител Бончо Гигов Гигов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Буков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1532; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА”
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Доверена връзка; доверено лице; секретен сътрудник "Боков; Буков" Димитър Тодоров Димитров

Дата на раждане: 04.07.1946
Място на раждане: гр. Хасково
Димитър Тодоров Димитров Дата на раждане 04.07.1946 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител регистриран на 27.04.1973 г. Ръководил го служител майор Дамян Кръстев Пазийски; о. р. Орлин Г. Владиков; подп. Иван Божиков; кап. Димитър Чалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; доверено лице; секретен сътрудник Псевдоними Боков; Буков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3677; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК до 22.11.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More