Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Бъчваров намери 3 резултата / The search @pseudo Бъчваров found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Бъчваров " Цанко Русев Цанков

Дата на раждане: 02.03.1931
Място на раждане: С. Драгиевци, обл. Габрово
Цанко Русев Цанков Дата на раждане 02.03.1931 г. Място на раждане С. Драгиевци, обл. Габрово Вербувал го служител Жечо Желев Тодоров на 22.05.1975 г. Ръководил го служител Жечо Желев Тодоров; Димо Гечев; Тихомир Гълъбов; Евгени Бончев Решение № 14 / 04.09.2007 г. 71 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Бъчваров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 25/ 06.03.1990 г. (Гб) на работно дело ІР-372; лично дело ІА- 886 (Гб) Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Бъчваров " Христо Миланов Цветков

Дата на раждане: 09.07.1946
Място на раждане: Гр. Русе
Христо Миланов Цветков Дата на раждане 09.07.1946 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Кап. Николай Иванов Янков на 18.06.1975 г., регистриран на 26.06.1975 г. Ръководил го служител Кап. Николай Иванов Янков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел РУ- Девня, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бъчваров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-427 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа Решение № 22/ 29.01.2008 г. 171 партия “СЕВЕРНА ЛИГА”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Осведомител; Агент " Бъчваров " Христо Минков Димитров

Дата на раждане: 16.10.1948
Място на раждане: С. Войника, обл. Ямбол
Христо Минков Димитров Дата на раждане 16.10.1948 г. Място на раждане С. Войника, обл. Ямбол Вербувал го служител О. р. Васил Василев Панайотов на 24.12.1967 г., регистприран на 29.12.1967 г.; Христо Йорданов на 23.10.1980 г., регистриран на 29.10.1980 г. Ръководил го служител О. р. Васил Василев Панайотов; кап. Иван Тодоров Карнобатлов; Христо Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР, 3 армия, отдел 4; ОУ-Ямбол- ДС, служба ХІ; ОУ на МВР-Ямбол- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител; агент Псевдоними Бъчваров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1, 3 и 4; рег. дневник; лично и работно дело Ф1, а.е.3559; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-140; протокол рег. № С 14 с предложение за унищожаване на работно дело IР-123; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11- 19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г.; 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва" (БЪЛГАРСКА Решение № 22/ 29.01.2008 г. 172 СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More