Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Валтер намери 5 резултата / The search @pseudo Валтер found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Резидент "Валтер" Милан Стоянов Миланов

Дата на раждане: 20.09.1946
Място на раждане: гр. Монтана
Милан Стоянов Миланов Дата на раждане 20.09.1946 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Атанас Колев Атанасов на 15.02.1974 г., регистриран на 01.03.1974 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Колев Атанасов; о. р. Атанас Вълков Атанасов; о. р. Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството резидент Псевдоними Валтер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело IА- 25600 и работно дело IР-10777. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 15.08.2002 г. Обявен с решение № 8/ 19.07.2007 г. - администрация на президента
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Резидент "Валтер" Милан Стоянов Миланов

Дата на раждане: 20.09.1946
Място на раждане: Гр. Михайловград
Милан Стоянов Миланов Дата на раждане 20.09.1946 г. Място на раждане Гр. Михайловград Вербувал го служител Атанас Колев Атанасов на 15.02.1974 г. Ръководил го служител Атанас Колев Атанасов; Атанас Вълков Атанасов; о. р. Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството резидент Псевдоними Валтер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 25600 и работно дело 1Р 10777. Снемане от действащия оперативен отчет На 25.08.1981 г. поради изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съветник по военно-морските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 15.12.1993 г. до 19.08.1996 г.
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Агент "Валтер" Вейсел Мюслюм Мехмед

Дата на раждане: 18.04.1962
Място на раждане: с. Божурово, обл. Добрич
Вейсел Мюслюм Мехмед Дата на раждане 18.04.1962 г. Място на раждане с. Божурово, обл. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Стефанов Цветков на 11.10.1984 г., регистриран на 16.10.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Стефанов Цветков; о. р. Георги Катев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валтер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-230 (Тх) МФ и в работно дело IР-16586; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 21.04.1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Резидент " Валтер " Милан Стоянов Миланов

Дата на раждане: 20.09.1946
Място на раждане: Гр. Михайловград
Милан Стоянов Миланов Дата на раждане 20.09.1946 г. Място на раждане Гр. Михайловград Вербувал го служител Атанас Колев Атанасов на 15.02.1974 г. Ръководил го служител Атанас Колев Атанасов; Атанас Вълков Атанасов; о. р. Патриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството резидент Псевдоними Валтер Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 87/ 10.07.1990 г. на лично дело 1А 25600 и работно дело 1Р 10777. Снемане от действащия оперативен отчет На 25.08.1981 г. поради изчерпани възможности Публична длъжност или публична дейност Съветник по военно-морските сили - канцелария на президента Желю Желев – от 15.12.1993 г. до 19.08.1996 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Валтер; Фред" Петър Александров Междуречки

Дата на раждане: 02.05.1934
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Петър Александров Междуречки Дата на раждане 02.05.1934 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Любен Шишков на 22.09.1958 г., регистриран на 27.01.1959 г. Ръководил го служител о. р. Любен Шишков; о. р. Гено Петров Генов; о. р. Иван Петров Калинкин; о. р. Георги Йосифов; о. р. Йордан Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Валтер; Фред Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; дело Ф1, а.е. 1473. Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Източен Берлин до 13.02.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More