Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ван намери 2 резултата / The search @pseudo Ван found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Ван " Борис Огнянов Данаилов

Дата на раждане: 19.09.1951
Място на раждане: Гр. София
Борис Огнянов Данаилов Дата на раждане 19.09.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ненко Ананиев на 27.10.1983 г., регистриран на 16.11.1983 г. Ръководил го служител Ненко Ананиев; Румен Ив. Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол №110/ 29.01.1990 г. на делата на "Ван"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на културата
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Ван" Борис Огнянов Данаилов

Дата на раждане: 19.09.1951
Място на раждане: гр. София
Борис Огнянов Данаилов Дата на раждане 19.09.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ненко Ананиев на 27.10.1983 г., регистриран на 16.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Ненко Ананиев; Румен Ив. Енчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ван Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 839/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол №110/ 29.01.1990 г. на делата на "Ван"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Национален музей на Българско изобразително изкуство от 10.02.2003 г. до 16.12.2009 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More