Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ваньо намери 5 резултата / The search @pseudo Ваньо found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 298
от 17.01.2012
Българска православна църква

Агент "Ваньо" Йорго Иванов Стефанов

Дата на раждане: 10.10.1950
Място на раждане: с. Козаревец, обл. Велико Търново
Йорго Иванов Стефанов Дата на раждане 10.10.1950 г. Място на раждане с. Козаревец, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Тотев на 06.11.1975 г., регистриран на 14.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Тотев; майор Кирил Котов; о. р. Бойко Грозев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-В. Търново-ДС; ОУ на МВР-Ст. Загора-ДС; ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6; писмо на НСЗК вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки данните" за "Ваньо"; протокол рег. № КА-28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-495 (В.Т.); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-999 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Великотърновски митрополит Григорий
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент "Ваньо" Любомир Кръстев Драганов

Дата на раждане: 24.06.1938
Място на раждане: С. Долен Дъбник, обл. Плевен
Любомир Кръстев Драганов Дата на раждане 24.06.1938 г. Място на раждане С. Долен Дъбник, обл. Плевен Вербувал го служител Георги Вапирев на 05.07.1965 г., регистриран на 19.07.1965 г. Ръководил го служител Георги Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ваньо Решение № 14 / 04.09.2007 г. 45 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1254 (Пл) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Ваньо " Любомир Кръстев Драганов

Дата на раждане: 24.06.1938
Място на раждане: С. Долен Дъбник, обл. Плевен Решение № 25/ 12.02.2007 г. 37
Любомир Кръстев Драганов Дата на раждане 24.06.1938 г. Място на раждане С. Долен Дъбник, обл. Плевен Решение № 25/ 12.02.2007 г. 37 Вербувал го служител Георги Вапирев на 05.07.1965 г., регистриран на 19.07.1965 г. Ръководил го служител Георги Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Ваньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1254 (Пл) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на земеделието и хранителната промишленост Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Ваньо" Христо Константинов Кисев

Дата на раждане: 05.05.1950
Място на раждане: гр. София
Христо Константинов Кисев Дата на раждане 05.05.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Никифор Наумов Никифоров на 12.10.1979 г., регистриран на 25.10.1979 г. Ръководил го служител лейт. Никифор Наумов Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ваньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1041 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „МОНТАЖИ” ЕАД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Ваньо" Димитър Томов Димитров

Дата на раждане: 18.12.1949
Място на раждане: с. Септемврийци, обл. Монтана
Димитър Томов Димитров Дата на раждане 18.12.1949 г. Място на раждане с. Септемврийци, обл. Монтана Вербувал го служител мл. лейт. Александър Дим. Стефанов на 29.10.1970 г., регистриран на 10.11.1970 г. Ръководил го служител мл. лейт. Александър Дим. Стефанов; о. р. Атанас Савов; о. р. Цочо Дешев; о. р. Тодор Ширков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление ІІІ-І-V, управление ІІІ-КСВ-І; ДС-Кремиковци Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Ваньо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-35333; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на район Люлин от 1995 г. до 1999 г. Заместник-кмет на район Люлин от 2004 г. до 2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Томов Димитров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More