Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Васил намери 21 резултата / The search @pseudo Васил found 21 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Секретен сътрудник "Васил" Йосиф Иванов Христов

Дата на раждане: 10.10.1934
Място на раждане: гр. Разград
Йосиф Иванов Христов Дата на раждане 10.10.1934 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител о. р. Тодор Маринов Тодоров на 29.12.1969 г., регистриран на 18.02.1970 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Маринов Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-941 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-562 (Рз); протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-941 (Рз) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 20.09.2000 г. до 20.11.2005 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-535
от 22.07.2015 г.
община Никопол

Агент "Васил" Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Въбел от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Осведомител "Васил" Величко Йорданов Скорчев

Дата на раждане: 06.09.1937
Място на раждане: гр. Карнобат
Величко Йорданов Скорчев Дата на раждане 06.09.1937 г. Място на раждане гр. Карнобат Вербувал го служител о. р. Г. Георгиев на 10.01.1974 г., регистриран на 19.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Г. Георгиев; о. р. Валентин Ников; о. р. Георги Иванов; о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 2924/ 24.07.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за "Васил"; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-29826 и работно дело ІР-15562. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 01.11.1990 г. до 01.10.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Васил" Стоян Костов Вълев

Дата на раждане: 11.05.1956
Място на раждане: с. Генерал Инзово, обл. Ямбол
Стоян Костов Вълев Дата на раждане 11.05.1956 г. Място на раждане с. Генерал Инзово, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Иван Новаков на 28.02.1988 г., регистриран на 01.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Иван Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2170/ 07.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 1990 г. делата на агент "Васил". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редактор (член на редакционен съвет) и водещ на предаване в РРС-Шумен от 01.1999 г. до 05.2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Агент "Васил" Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Никопол, обл. Плевен, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. - лица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2011 г. - кандидати за кмет
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Агент "Васил" Дарин Константинов Камбов

Дата на раждане: 31.10.1938
Място на раждане: Гр. Бургас
Дарин Константинов Камбов Дата на раждане 31.10.1938 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител О. р. Бойко Николов на 13.10.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г. Ръководил го служител О. р. Бойко Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30505 и работно дело IР-16289. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 07.12.1988 г. до 01.08.1991 г.
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник "Васил; Вилньов" Владимир Иванов Филипов

Дата на раждане: 02.07.1957
Място на раждане: Гр. София
Владимир Иванов Филипов Дата на раждане 02.07.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 01.04.1988 г.; лейт. Владимир Георгиев на 22.11.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов; лейт. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 01; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Васил; Вилньов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично дело 1А 36206; дело Ф1 а.е. 6848. Снемане от действащия оперативен отчет На 14.05.1991 г. поради изчерпване на разузнавателни възможности. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 17.01.2001 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Васил" Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Въбел, общ. Никопол, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-535/ 22.07.2015 г. – община Никопол Обявява установената и обявена с решение 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Васил" Димитър Дончев Райчев

Дата на раждане: 01.11.1947
Място на раждане: с. Константиново, обл. Хасково
Димитър Дончев Райчев Дата на раждане 01.11.1947 г. Място на раждане с. Константиново, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Кръстю Петров на 07.04.1987 г., регистриран на 24.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Кръстю Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Васил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Константиново, общ. Симеоновград, издигнат от КП "Реформаторски блок" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Дончев Райчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Васил" Николай Славчев Серафимов

Дата на раждане: 25.10.1958
Място на раждане: гр. Пловдив
Николай Славчев Серафимов Дата на раждане 25.10.1958 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Георги Николов на 03.01.1978 г., регистриран на 20.01.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 2563/ 18.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Васил". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова България" в 16-и МИР-Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Агент "Васил" Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветници в община Никопол, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-535/ 22.07.2015 г. – община Никопол Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 8
от 19.07.2007
администрация на президента

Агент; секретен сътрудник " Васил; Вилньов " Владимир Иванов Филипов

Дата на раждане: 02.07.1957
Място на раждане: Гр. София
Владимир Иванов Филипов Дата на раждане 02.07.1957 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов на 01.04.1988 г.; лейт. Владимир Георгиев на 22.11.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Валентин Колев Борисов; лейт. Владимир Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС, отдел 01; Първо главно управление-ДС, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент; секретен сътрудник Псевдоними Васил; Вилньов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланки; рег. дневник; картони обр. 1, 3 и 4; лично дело 1А 36206; дело Ф1 а.е. 6848. Снемане от действащия оперативен отчет На 14.05.1991 г. поради изчерпване на разузнавателни възможности. Публична длъжност или публична дейност Секретар по външна политика - администрация на президента Петър Стоянов – от 24.01.1997 г. до 17.01.2001 г. 5
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Васил" Велко Велинов Праханаров

Дата на раждане: 02.07.1945
Място на раждане: с. Мугла
Велко Велинов Праханаров Дата на раждане 02.07.1945 г. Място на раждане с. Мугла Вербувал го служител Живко Славов Вървешев на 15.12.1989 г. Ръководил го служител Живко Славов Вървешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Смолян - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА – 1926 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство – Мугла от 02.01.1996 . Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Васил" Цветан Петров Димитров

Дата на раждане: 09.03.1948
Място на раждане: гр. Червен бряг
Цветан Петров Димитров Дата на раждане 09.03.1948 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител Регистриран на 12.01.1977 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Иванов Владимиров; о. р. Ангел Димитров; подп. П. Колъчев; ст. лейт. М. Атанасов; о. р. В. Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 4178. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лагос от 04.07.1993 г. до 25.03.2000 г. Извънреден и пълномощен посланик в Луанда от 21.11.2005 г. до 30.11.2010 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Васил" Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Въбел, общ. Никопол, обл. Плевен, издигнат от ПП "РЗС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Васил " Велко Велинов Праханаров

Дата на раждане: 02.07.1945
Място на раждане: с. Мугла
Велко Велинов Праханаров Дата на раждане 02.07.1945 г. Място на раждане с. Мугла Вербувал го служител Живко Славов Вървешев на 15.12.1989 г. Ръководил го служител Живко Славов Вървешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Смолян - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4, рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА – 1926 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Мугла, общ. Смолян, издигнат от Атака Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Васил " Виктор Благоев Добринов

Дата на раждане: 19.09.1950
Място на раждане: Кресна, обл. Благоевград
Виктор Благоев Добринов Дата на раждане 19.09.1950 г. Място на раждане Кресна, обл. Благоевград Вербувал го служител Никола Благоев на 09.12.1980 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 4 Ръководил го служител Никола Благоев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Благоевград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на работно дело ІР-1669 № 2/ 10.05.1990 г. и на лично дело ІА-2052 № 4/ 03.07.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за кмет на с. Д. Градешница, общ. Кресна, обл. Благоевград, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Васил " Дарин Георгиев Кинов

Дата на раждане: 27.01.1960
Място на раждане: Гр. Плевен
Дарин Георгиев Кинов Дата на раждане 27.01.1960 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г. Ръководил го служител Дойчин Дойнов, Цанко Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ – ДС, 10, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7528/ 19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Въбел, общ. Никопол, обл. Плевен, издигнат от БСП За Дарин Георгиев Кинов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Васил " Макари Крумов Флоров

Дата на раждане: 20.11.1939
Място на раждане: С. Антимово, обл. Видин
Макари Крумов Флоров Дата на раждане 20.11.1939 г. Място на раждане С. Антимово, обл. Видин Вербувал го служител Христо Иванов Великов на 07.02.1959 г., регистриран на 18.02.1959 г. Ръководил го служител Христо Иванов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление V, VІ, 3-то-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично дело ІА-12367; работно дело ІР-905; доклад на МВР RB202009- 001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Антимово, общ. Видин, издигнат от коалиция "ЗА ВИДИН" (СДС, ДСБ, ЗНС, БДС "РАДИКАЛИ" И РДП)
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Васил" Салих Салихов Аличков

Дата на раждане: 21.05.1941
Място на раждане: с. Мугла, обл. Смолян
Салих Салихов Аличков Дата на раждане 21.05.1941 г. Място на раждане с. Мугла, обл. Смолян Вербувал го служител подп. Стоян Мизюлев на 08.06.1972 г., регистриран на 15.06.1972 г. Ръководил го служител подп. Стоян Мизюлев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Васил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1167 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № А 18180/ 24.08.1999 г. с опис за унищожаване работно дело IР-756 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на кметство Мугла от 22.10.1990 г. до 22.10.1991 г. Кмет на кметство Мугла от 01.11.1995 г. до 17.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More