Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Василиев намери 3 резултата / The search @pseudo Василиев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Василиев" Любомир Димитров Киров

Дата на раждане: 21.05.1950
Място на раждане: гр. Карлово
Любомир Димитров Киров Дата на раждане 21.05.1950 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител Кап. Димитър Костадинов Костов на 25.09.1978 г., регистриран на 20.10.1978 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Костадинов Костов; майор Крачунов, Георги Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1601; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1999 г. до 07.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Василиев" Любомир Димитров Киров

Дата на раждане: 21.05.1950
Място на раждане: гр. Карлово
Любомир Димитров Киров Дата на раждане 21.05.1950 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител Кап. Димитър Костадинов Костов на 25.09.1978 г., регистриран на 20.10.1978 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Костадинов Костов; майор Крачунов, Георги Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Василиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1601; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Карлово, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Василиев " Любомир Димитров Киров

Дата на раждане: 21.05.1950
Място на раждане: Гр. Карлово
Любомир Димитров Киров Дата на раждане 21.05.1950 г. Място на раждане Гр. Карлово Вербувал го служител Кап. Димитър Костадинов Костов на 25.09.1978 г., регистриран на 20.10.1978 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Костадинов Костов; майор Крачунов, Георги Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 30 Псевдоними Василиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-1601; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, независим кандидат

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More