Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вега намери 4 резултата / The search @pseudo Вега found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-858
от 21.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Булбанк

Съдържател на явочна квартира "Вега" Мирослав Ангелов Панталеев

Дата на раждане: 08.06.1939
Място на раждане: с. Галово, обл. Враца
Мирослав Ангелов Панталеев Дата на раждане 08.06.1939 г. Място на раждане с. Галово, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Съби Каравичев на 05.10.1984 г., регистриран на 19.10.1984 г. Ръководил го служител о. р. Съби Каравичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-Ха-ІІІ, управление ІV-ІІ-ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вега Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1312/ 13.03.1990 г. за изключване Я/К "Вега". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПУЛПУДЕВА" ЕАД, гр. Пловдив /"ПУЛПУДЕВА" АД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 53/ 13.11.2008 г. – Държавна агенция по туризъм - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Вега " Веселин Петров Суров

Дата на раждане: 14.10.1957
Място на раждане:
Веселин Петров Суров Дата на раждане 14.10.1957 г. Място на раждане Вербувал го служител Н. Караджов на 04.05.1983 г., регистриран на 07.05.1983 г. Ръководил го служител Н. Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Силистра – ДС, VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вега Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 23/ 20.03.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01- 08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за кмет на общ. Силистра, издигнат от Обединен блок на труда
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Вега" Илия Петров Илиев

Дата на раждане: 13.02.1937
Място на раждане: с. Беглеж, обл. Плевен
Илия Петров Илиев Дата на раждане 13.02.1937 г. Място на раждане с. Беглеж, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Борислав Мошолов на 28.09.1970 г., регистриран на 06.10.1970 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Мошолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вега Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 01.07.1990 г. За Илия Петров Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Вега " Любомир Цветанов Берков

Дата на раждане: 26.10.1964
Място на раждане: Гр. Плевен
Любомир Цветанов Берков Дата на раждане 26.10.1964 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Майор Стефан Ангелов Илиев на 15.08.1988 г., регистриран на 19.08.1988 г. Ръководил го служител Майор Стефан Ангелов Илиев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вега Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 6; лично дело ІА-510; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от КОАЛИЦИЯ ”ЛИБЕРАЛИ ЗА ОБЩИНА ПЛЕВЕН”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More