Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вели намери 6 резултата / The search @pseudo Вели found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Вели " Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: С. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 64 Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане С. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител Гиню Харитев Гинев; Стойчо Стойчев; Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 796; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Вели" Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Харитев Гинев; о. р. Стойчо Стойчев; о. р. Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1262 (Кж) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общински съветник в общ. Крумовград, издигнат от ПП "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Вели" Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Харитев Гинев; о. р. Стойчо Стойчев; о. р. Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1262 (Кж) (налично); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Осведомител; Агент "Вели" Халил Мохамед Ашъкхасан

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Халил Мохамед Ашъкхасан Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев на 04.11.1972 г., регистриран на 23.11.1972 г. Ръководил го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев; о. р. Христофор Литакиев; о. р. Димо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-ГУСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-120 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-120 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-780 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-кмет на община Крумовград от 18.11.1996 г. до 12.11.2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-55
от 15.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Вели" Исмаил Ахмед Якуб

Дата на раждане: 02.02.1940
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Исмаил Ахмед Якуб Дата на раждане 02.02.1940 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Гиню Харитев Гинев на 24.04.1964 г., регистриран на 12.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Гиню Харитев Гинев; о. р. Стойчо Стойчев; о. р. Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС, управление VI-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-1262 (Кж) МФ; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Крумовград, издигнат от ДПС Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; Агент "Вели" Халил Мохамед Ашъкхасан

Дата на раждане: 04.09.1949
Място на раждане: с. Токачка, обл. Кърджали
Халил Мохамед Ашъкхасан Дата на раждане 04.09.1949 г. Място на раждане с. Токачка, обл. Кърджали Вербувал го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев на 04.11.1972 г., регистриран на 23.11.1972 г. Ръководил го служител лейт. Вълчо Димитров Пеев; о. р. Христофор Литакиев; о. р. Димо Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-ГУСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Вели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IО-120 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-120 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-780 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" - Токачка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More