Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Великов намери 2 резултата / The search @pseudo Великов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Секретен " Великов " Петър Димитров Тенчев

Дата на раждане: 18.07.1947
Място на раждане: Гр. София
Петър Димитров Тенчев Дата на раждане 18.07.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Иван Стоянов Щърков, регистриран на 13.02.1978 г. Ръководил го служител Кап. Иван Стоянов Щърков; Иван Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Великов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 3896; доклад на НРС рег. № RB102101- 001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на здравеопазването
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Секретен сътрудник "Великов" Петър Димитров Тенчев

Дата на раждане: 18.07.1947
Място на раждане: Гр. София
Петър Димитров Тенчев Дата на раждане 18.07.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Кап. Иван Стоянов Щърков, регистриран на 13.02.1978 г. Ръководил го служител Кап. Иван Стоянов Щърков; Иван Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ, отдел VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Великов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картон обр. 1 и 3; дело Ф1, а. е. 3896; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 11-21404/ 30.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 06.01.1999 г. до 22.04.2002 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More