Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Велчев намери 1 резултата / The search @pseudo Велчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Велчев " Димитър Данаилов Михайлов

Дата на раждане: 02.11.1946
Място на раждане: Гр. Перник
Димитър Данаилов Михайлов Дата на раждане 02.11.1946 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Рангел Рангелов на 18.06.1986 г. Ръководил го служител Рангел Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Велчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 54/ 01.02.1990 г. за унищожаване на 2 бр. дела на "Велчев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП "Български земеделски народен съюз"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More