Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Венев намери 4 резултата / The search @pseudo Венев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Агент "Венев" Красимир Спасов Кацарски

Дата на раждане: 05.05.1959
Място на раждане: гр. Хасково
Красимир Спасов Кацарски Дата на раждане 05.05.1959 г. Място на раждане гр. Хасково Вербувал го служител о. р. Асен Иванов Петков на 29.05.1987 г., регистриран на 11.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Асен Иванов Петков; о. р. Георги Янев; о. р. Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление ІV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Венев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 551/ 08.06.1992 г. за унищожаване личното дело на аг. "Венев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Венев" Муталиб Шевкет Муталиб

Дата на раждане: 05.02.1962
Място на раждане: с. Ново Янково, обл. Шумен
Муталиб Шевкет Муталиб Дата на раждане 05.02.1962 г. Място на раждане с. Ново Янково, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Стоян Янев Янев на 30.09.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Янев Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Венев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3662 МФ; протокол рег. № КА-95/ 07.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2183; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Дългопол, издигнат от Партия "ДПС" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-176/ 15.05.2013 г. – община Дългопол Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Венев " Муталиб Шевкед Муталиб

Дата на раждане: 05.02.1962
Място на раждане: С. Партизани, обл. Варна
Муталиб Шевкед Муталиб Дата на раждане 05.02.1962 г. Място на раждане С. Партизани, обл. Варна Вербувал го служител Стоян Янев на 30.09.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г. Ръководил го служител Стоян Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 58 Псевдоними Венев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3662 МФ; протокол рег. № КА-95/ 07.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2183; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Дългопол, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Венев" Муталиб Шевкет Муталиб

Дата на раждане: 05.02.1962
Място на раждане: с. Ново Янково, обл. Шумен
Муталиб Шевкет Муталиб Дата на раждане 05.02.1962 г. Място на раждане с. Ново Янково, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Стоян Янев Янев на 30.09.1985 г., регистриран на 16.10.1985 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Янев Янев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Венев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-3662 МФ; протокол рег. № КА-95/ 07.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2183; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на община Дългопол от 11.11.1991 г. до 15.11.1995 г. Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More