Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Веселин намери 6 резултата / The search @pseudo Веселин found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Веселин" Красимир Трендафилов Бошнаков

Дата на раждане: 24.04.1950
Място на раждане: с. Стоманево, обл. Смолян
Красимир Трендафилов Бошнаков Дата на раждане 24.04.1950 г. Място на раждане с. Стоманево, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Георги Пейов Шекерджиев на 21.10.1980 г., регистриран на 28.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пейов Шекерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 660/ 29.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 7/ 05.02.1990 г. делата на агент "Веселин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Ескулап“ ООД – гр. Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Трендафилов Бошнаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Веселин " Ахмед Юсуф Караали

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: С. Веселец, обл. Разград
Ахмед Юсуф Караали Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане С. Веселец, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Венелин Рачев Рачев на 07.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Венелин Рачев Рачев; Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 25 сътрудник Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Завет, издигнат от ЗНС
Решение N° 2-571
от 05.11.2015 г.
община Завет

Агент "Веселин" Ахмед Юсуф Караали

Дата на раждане: 29.09.1937
Място на раждане: с. Веселец, обл. Разград
Ахмед Юсуф Караали Дата на раждане 29.09.1937 г. Място на раждане с. Веселец, обл. Разград Вербувал го служител Кап. Венелин Рачев Рачев на 07.08.1984 г., регистриран на 13.08.1984 г. Ръководил го служител Кап. Венелин Рачев Рачев; о. р. Веселин Веселинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград, отдел ДС, отделение териториално по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 88/ 15.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 88/ 15.02.1990 г. секретните материали на агент "Веселин"; лично дело IА- 447 (Рз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Кмет на кметство Веселец до 28.10.1991 г. Кмет на кметство Веселец от 21.11.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Секретен " Веселин " Васил Тодошев Шишков

Дата на раждане: 07.04.1956
Място на раждане: с. Българево, обл. Толбухин
Васил Тодошев Шишков Дата на раждане 07.04.1956 г. Място на раждане с. Българево, обл. Толбухин Вербувал го служител к-н Сотиров на 18.03.1986 г. регистриран на 03.07.1987 г. Ръководил го служител к-н Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ - ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 1 и 2; картон обр. 9; рег. дневник; дело № 20337; Доклад на служба „Военна информация” изх. № 2424/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, издигнат от Земеделски народен съюз Доклад на служба „Военна информация” по чл. 16, ал. 2, т. 2, изх. № 2424/22.10.2007 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Сътрудник; Агент; секретен сътрудник "Веселинов; Веселин" Рангел Петров Симов

Дата на раждане: 03.06.1944
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Рангел Петров Симов Дата на раждане 03.06.1944 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Костадин Милев на 22.08.1969 г., регистриран на 12.09.1969 г.; регистриран в ПГУ на 09.08.1978 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Милев; о. р. Веселин Николов Андреев; о. р. Никола В. Николов; кап. Петър Танчев Коцев; ст. лейт. А. Терзиев; о. р. П. Б. Костадинов; о. р. Й. Ц. Начев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент; секретен сътрудник Псевдоними Веселинов; Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр.; обр. 3; обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-37184; работно дело IР-17974; дело Ф1, а. е. 4143; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2401/ 08.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к сектор "Съхр.,отчет и ФЗ на ЯМ" от 03.08.1998 г. до 19.02.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Рангел Петров Симов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Веселин" Хикмет Хасанов Боранов

Дата на раждане: 26.08.1952
Място на раждане: с. Бяла паланка, обл. Сливен
Хикмет Хасанов Боранов Дата на раждане 26.08.1952 г. Място на раждане с. Бяла паланка, обл. Сливен Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Георгиев Тодоров на 10.10.1983 г., регистриран на 17.10.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Георгиев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Веселин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1334 (Сл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 08.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Хикмет Хасанов Боранов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More