Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Виктория намери 4 резултата / The search @pseudo Виктория found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Виктория" Илка Василева Ангелова

Дата на раждане: 28.04.1944
Място на раждане: гр. Търговище
Илка Василева Ангелова Дата на раждане 28.04.1944 г. Място на раждане гр. Търговище Вербувал я служител кап. Димитър Г. Димитров на 12.02.1985 г., регистрирана на 21.02.1985 г. Ръководил я служител кап. Димитър Г. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 3888/ 29.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № КА 61/ 21.11.1990 г. личното дело на "Виктория". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК от 29.10.1990 г. до 29.10.1991 г.; Общински съветник от 30.10.1991 г. до 17.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Виктория" Анелия Николова Генова

Дата на раждане: 16.03.1957
Място на раждане: гр. София
Анелия Николова Генова Дата на раждане 16.03.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Иван Кост. Мавриков на 13.05.1981 г., регистрирана на 22.05.1981 г. Ръководил я служител кап. Иван Кост. Мавриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-VIII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36775; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор "Човешки ресурси" от 01.03.2011 г. – София град Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Анелия Николова Генова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Виктория " Рени Иванова Байкова

Дата на раждане: 02.09.1957
Място на раждане: Гр. Шумен
Рени Иванова Байкова Дата на раждане 02.09.1957 г. Място на раждане Гр. Шумен Вербувал я служител Ст. лейт. Емил Ангелов Иванов на 25.09.1979 г., регистрирана на 04.10.1979 г. Ръководил я служител Ст. лейт. Емил Ангелов Иванов; Иван Дим. Иванов; Петър Косев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 08, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктория Документи, въз основа на които е Собственоръчно написана и Решение № 22/ 29.01.2008 г. 117 установена принадлежността към органите по чл. 1 подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2119 (Шн) МФ; протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-929; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливен, издигната от ГЕРБ
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Виктория" Рени Иванова Байкова

Дата на раждане: 02.09.1957
Място на раждане: гр. Шумен
Рени Иванова Байкова Дата на раждане 02.09.1957 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал я служител ст. лейт. Емил Ангелов Иванов на 25.09.1979 г., регистрирана на 04.10.1979 г. Ръководил я служител ст. лейт. Емил Ангелов Иванов; о. р. Иван Дим. Иванов; о. р. Петър Косев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-III; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-2119 (Шн); протокол рег. № С-КА-44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-929 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигната от ПП "ГЕРБ"