Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Владо намери 10 резултата / The search @pseudo Владо found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Владо" Улви Ахмедали Юзеир

Дата на раждане: 18.12.1957
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Улви Ахмедали Юзеир Дата на раждане 18.12.1957 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Атанас Козарев на 22.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Козарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 61/ 06.02.1990 г. делата на аг. "Владо". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Млечино от 23.10.2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Улви Ахмедали Юзеир към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Владо " Борис Иванов Калибацев

Дата на раждане: 12.09.1961
Място на раждане: Гр. Петрич
Борис Иванов Калибацев Дата на раждане 12.09.1961 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Тодор Малкоджев на 06.12.1988 г. Ръководил го служител Тодор Малкоджев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 120/ 23.07.1990 г. за унищожаване на делата на агент "Владо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "Движение експерти за региона”
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Владо" Кольо Минков Петров

Дата на раждане: 26.12.1938
Място на раждане: с. Кукорево, обл. Ямбол
Кольо Минков Петров Дата на раждане 26.12.1938 г. Място на раждане с. Кукорево, обл. Ямбол Вербувал го служител кап. Людмил Вилиянов Анастасов на 11.12.1986 г., регистриран на 15.12.1986 г. Ръководил го служител кап. Людмил Вилиянов Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-10 РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31569. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 2000 г. до 2006 г.
Решение N° 2-134
от 29.01.2013 г.
община Средец

Агент "Владо" Вълчо Димитров Вълчев

Дата на раждане: 28.06.1950
Място на раждане: с. Зидарово, обл. Бургас
Вълчо Димитров Вълчев Дата на раждане 28.06.1950 г. Място на раждане с. Зидарово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Н. Факалиев на 17.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Н. Факалиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС-РУ-Грудово по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-128 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-112 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Тодор; Владо" Тошко Трайков Живков

Дата на раждане: 18.10.1940
Място на раждане: с. Якимово, обл. Монтана
Тошко Трайков Живков Дата на раждане 18.10.1940 г. Място на раждане с. Якимово, обл. Монтана Вербувал го служител Кап. Александър П. Тодоров на 10.06.1981 г., регистриран на 11.06.1981 г. Ръководил го служител Кап. Александър П. Тодоров; Данчо Тодоров; Свет. Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор; Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31749; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Божурище, издигнат от Местна коалиция "ВРЕМЕ-НДСВ; ВМРО-БНД" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-741
от 25.10.2016 г.
община Божурище

Агент "Тодор; Владо" Тошко Трайков Живков

Дата на раждане: 18.10.1940
Място на раждане: с. Якимово, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Владо" Улви Ахмедали Юзеир

Дата на раждане: 18.12.1957
Място на раждане: с. Млечино, обл. Кърджали
Улви Ахмедали Юзеир Дата на раждане 18.12.1957 г. Място на раждане с. Млечино, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Атанас Козарев на 22.11.1989 г., регистриран на 13.12.1989 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Козарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 61/ 06.02.1990 г. делата на аг. "Владо". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Млечино, общ Ардино, издигнат от ПП "ДПС" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Улви Ахмедали Юзеир към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Владо; Петков" Добрин Недялков Памуков

Дата на раждане: 13.10.1954
Място на раждане: гр. Бургас
Добрин Недялков Памуков Дата на раждане 13.10.1954 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Петров Бачев на 10.11.1981 г., регистриран на 17.11.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Петров Бачев; о. р. М. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС по линия на ВГУ и по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо; Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; дело Ф1, а.е. 6886; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 02.03.2006 г. до 23.09.2008 г. Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/12-2333/ 01.12.2009 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Владо " Марин Йовков Добрев

Дата на раждане: 05.01.1959
Място на раждане: Гр. Перник
Марин Йовков Добрев Дата на раждане 05.01.1959 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Ст. лейт. Георги Любенов Николов на 03.04.1978 г., регистриран на 24.04.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Георги Любенов Николов; Кирил Новански; Пламен Денев; Иван Петков; Трошанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел II, отделение I; РУ-Ихтиман; СГУ-VI- V; РУ-Студентски град; РУ- Костенец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-33496; работно дело IР-10213; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Костенец, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Тодор; Владо " Тошко Трайков Живков

Дата на раждане: 18.10.1940
Място на раждане: С. Якимово, обл. Монтана
Тошко Трайков Живков Дата на раждане 18.10.1940 г. Място на раждане С. Якимово, обл. Монтана Вербувал го служител Кап. Александър П. Тодоров на 10.06.1981 г., регистриран на 11.06.1981 г. Ръководил го служител Кап. Александър П. Тодоров; Данчо Тодоров; Свет. Софронов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Тодор; Владо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-31749; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Божурище, издигнат от Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП" "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More