Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Володя намери 10 резултата / The search @pseudo Володя found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Володя" Любомир Петров Божков

Дата на раждане: 17.03.1953
Място на раждане: гр. Силистра
Любомир Петров Божков Дата на раждане 17.03.1953 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 65/ 27.05.2009 г. – прокурори и военни следователи Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Володя " Любомир Петров Божков

Дата на раждане: 17.03.1953
Място на раждане: Гр. Силистра
Любомир Петров Божков Дата на раждане 17.03.1953 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано иподписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Володя" Хюсеин Исмаилов Башев

Дата на раждане: 07.03.1959
Място на раждане: с. Тича, обл. Сливен
Хюсеин Исмаилов Башев Дата на раждане 07.03.1959 г. Място на раждане с. Тича, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Росен Хъндърчев на 22.05.1987 г., регистриран на 08.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-217 (Бс); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-186 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Котел, издигнат от КП "ДПС-НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент; секретен сътрудник "Серьожа (Сергей); Володя" Янко Боянов Арсов

Дата на раждане: 12.06.1934
Място на раждане: гр. Пазарджик
Янко Боянов Арсов Дата на раждане 12.06.1934 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров на 25.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г.; майор Ив. Божиков, регистриран в ПГУ на 04.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров; о. р. Ал. Александров; майор Ив. Божиков; лейт. Николай Писанчев; о. р. Иван Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-I; управление IV-II-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Серьожа (Сергей); Володя Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 5358; лично дело IА-36540; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Янко Боянов Арсов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Володя " Хюсеин Исмаилов Башев

Дата на раждане: 07.03.1959
Място на раждане: С. Малко село, обл. Сливен
Хюсеин Исмаилов Башев Дата на раждане 07.03.1959 г. Място на раждане С. Малко село, обл. Сливен Вербувал го служител Росен Хъндърчев на 22.05.1987 г. Ръководил го служител Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-217; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Котел, издигнат от Предизборна коалиция „Либерален съюз – Котел”(ДПС, НДСВ)
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент; секретен сътрудник "Серьожа (Сергей); Володя" Янко Боянов Арсов

Дата на раждане: 12.06.1934
Място на раждане: гр. Пазарджик
Янко Боянов Арсов Дата на раждане 12.06.1934 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров на 25.10.1977 г., регистриран на 05.11.1977 г.; майор Ив. Божиков, регистриран в ПГУ на 04.07.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Георгиев Димитров; о. р. Ал. Александров; майор Ив. Божиков; лейт. Николай Писанчев; о. р. Иван Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-I; управление IV-II-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Серьожа (Сергей); Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; дело Ф1, а.е. 5358; лично дело IА-36540; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по металознание Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Янко Боянов Арсов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 104
от 2.12.2009
Националната здравноосигурителна каса

Агент "Володя" Стоян Радев Шиндаров

Дата на раждане: 04.04.1949
Място на раждане: гр. София
Стоян Радев Шиндаров Дата на раждане 04.04.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Свилен Георгиев Мечев на 09.05.1983 г., регистриран на 31.05.1983 г. Ръководил го служител лейт. Свилен Георгиев Мечев; о. р. Борислав Ковачев; о. р. Георги Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-33766; работно дело IР-15056-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел в СЗОК от 11.06.2001 г. до 01.07.2001 г.
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Володя" Хюсеин Исмаилов Башев

Дата на раждане: 07.03.1959
Място на раждане: с. Тича, обл. Сливен
Хюсеин Исмаилов Башев Дата на раждане 07.03.1959 г. Място на раждане с. Тича, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Росен Хъндърчев на 22.05.1987 г., регистриран на 08.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-217 (Бс); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-186 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Котел, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Агент "Володя" Любомир Петров Божков

Дата на раждане: 17.03.1953
Място на раждане: Гр. Силистра
Любомир Петров Божков Дата на раждане 17.03.1953 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев на 01.11.1978 г., регистриран на 08.11.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Сергей Мирчев Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано и подписано обещание за сътрудничество; рег. бланка; картони обр. 4 - 2 лр. и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 20/ 20.03.1990 г. (Сс) за работно дело ІР-753; лично дело ІА-751 (Сс) МФ. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в ОП-Силистра от 20.03.1989 г. до 05.12.1991 г. Изпълнявал по съвместителство и длъжността районен прокурор в РП-Тутракан от 05.09.1990 г. Зам. окръжен прокурор в ОП-Силистра от 05.12.1991 г. до 18.04.1992 г. Прокурор във ВКП от 07.07.2004г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Володя" Хюсеин Исмаилов Башев

Дата на раждане: 07.03.1959
Място на раждане: с. Тича, обл. Сливен
Хюсеин Исмаилов Башев Дата на раждане 07.03.1959 г. Място на раждане с. Тича, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Росен Хъндърчев на 22.05.1987 г., регистриран на 08.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Росен Хъндърчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Володя Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 77/ 16.05.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА-217 (Бс); протокол рег. № С 76/ 16.05.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-186 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More