Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вълкан намери 2 резултата / The search @pseudo Вълкан found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 224
от 27.05.2011
община Хаджидимово

Агент "Вълкан" Фаик Халилов Газиев

Дата на раждане: 14.05.1965
Място на раждане: с. Абланица, обл. Благоевград
Фаик Халилов Газиев Дата на раждане 14.05.1965 г. Място на раждане с. Абланица, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Атанас Цочев на 14.03.1984 г., регистриран на 26.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вълкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-13574; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2223 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1844 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на общината от 1999 г. до 2003 г. Общински съветник от 2003 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Вълкан " Фаик Халилов Газиев

Дата на раждане: 14.05.1965
Място на раждане: С. Абланица, обл. Благоевград
Фаик Халилов Газиев Дата на раждане 14.05.1965 г. Място на раждане С. Абланица, обл. Благоевград Вербувал го служител Атанас Цочев на 14.03.1984 г., регистриран на 26.03.1984 г. Ръководил го служител Атанас Цочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вълкан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-13574; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2223; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1844; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от НДСВ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More