Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вълна намери 2 резултата / The search @pseudo Вълна found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Вълна " Петър Димитров Узунов

Дата на раждане: 03.09.1937
Място на раждане: С. Звъничево, обл. Пазарджик
Петър Димитров Узунов Дата на раждане 03.09.1937 г. Място на раждане С. Звъничево, обл. Пазарджик Вербувал го служител Борислав Савов на 20.10.1975 г., регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител Борислав Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вълна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожаване на делата на Я/К "Вълна"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПАРТИЯ „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ” Решение № 22/ 29.01.2008 г. 101
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Вълна" Петър Димитров Узунов

Дата на раждане: 03.09.1937
Място на раждане: с. Звъничево, обл. Пазарджик
Петър Димитров Узунов Дата на раждане 03.09.1937 г. Място на раждане с. Звъничево, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Борислав Савов на 20.10.1975 г., регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вълна Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 821/ 04.05.1991 г. за унищожаване на делата на Я/К "Вълна"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПАРТИЯ "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More