Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Върба намери 4 резултата / The search @pseudo Върба found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-529
от 07.07.2015 г.
община Искър

Съдържател на явочна квартира "Върба" Петър Илиев Дишански

Дата на раждане: 19.04.1951
Място на раждане: гр. Искър
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-623
от 10.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Върба" Петър Илиев Дишански

Дата на раждане: 19.04.1951
Място на раждане: гр. Искър
Петър Илиев Дишански Дата на раждане 19.04.1951 г. Място на раждане гр. Искър Вербувал го служител о. р. Минко Ангелов на 20.05.1987 г., регистриран на 26.05.1987 г. Ръководил го служител о. р. Минко Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Плевен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Върба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2631/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол за № 54/ 19.03.1990 г. материалите на Я/К "Върба"; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Искър, издигнат от партия "АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ )" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-529/ 07.07.2015 г. – община Искър Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Върба " Петър Илиев Дишански

Дата на раждане: 19.04.1951
Място на раждане:
Петър Илиев Дишански Дата на раждане 19.04.1951 г. Място на раждане Вербувал го служител Минко Ангелов на 26.05.1987 г. Ръководил го служител Минко Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Плевен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Върба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за протокол за унищожаване №54/19.03.1990 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І- 1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Искър, обл. Плевен, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Върба" Красимир Николов Христов

Дата на раждане: 13.03.1947
Място на раждане: гр. Плевен
Красимир Николов Христов Дата на раждане 13.03.1947 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Йошо Симеонов Монов на 02.08.1985 г., регистриран на 09.08.1985 г. Ръководил го служител о. р. Йошо Симеонов Монов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Върба Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3776/ 19.11.1990 г. за унищожаване делото на "Върба". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-90/ 17.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More