Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гаро намери 4 резултата / The search @pseudo Гаро found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гаро " Димитър Георгиев Алатов

Дата на раждане: 09.12.1965
Място на раждане: Гр. Варна
Димитър Георгиев Алатов Дата на раждане 09.12.1965 г. Място на раждане Гр. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Коста Младенов Македонски на 12.09.1984 г., регистриран на 28.09.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Коста Младенов Македонски; Величко К. Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 02, отделение Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гаро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-3813 МФ; протокол рег. № КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 2822; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Варна, издигнат от Политическа партия “ОТЕЧЕСТВО”
Решение N° 2-551
от 14.09.2015 г.
община Кричим

Агент "Гаро" Юсеин Невзатов Търмазов

Дата на раждане: 22.08.1954
Място на раждане: гр. Кричим
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Гаро" Димитър Георгиев Алатов

Дата на раждане: 09.12.1965
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Георгиев Алатов Дата на раждане 09.12.1965 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Коста Младенов Македонски на 12.09.1984 г., регистриран на 28.09.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Коста Младенов Македонски; Величко К. Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гаро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3813 МФ; протокол рег. № КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2822; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "Отечество" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Гаро" Димитър Георгиев Алатов

Дата на раждане: 09.12.1965
Място на раждане: гр. Варна
Димитър Георгиев Алатов Дата на раждане 09.12.1965 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Ст. лейт. Коста Младенов Македонски на 12.09.1984 г., регистриран на 28.09.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Коста Младенов Македонски; Величко К. Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 02, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гаро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-3813 МФ; протокол рег. № КА-93/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-2822; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "Отечество" Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More