Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гатев намери 4 резултата / The search @pseudo Гатев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент; Агент "Гатев" Цветан Иванов Цветков

Дата на раждане: 04.03.1953
Място на раждане: гр. Шабла
Цветан Иванов Цветков Дата на раждане 04.03.1953 г. Място на раждане гр. Шабла Вербувал го служител подп. Григор Драгнев Маринов на 24.09.1974 г., регистриран на 04.10.1974 г. Ръководил го служител подп. Григор Драгнев Маринов; о. р. Димитър Димитров; о. р. Кръстю Йорданов Петров; о. р. Любчо Велков; ст. лейт. Илия Костадинов Бебелеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII, управление II-IV-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-862. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 20.08.1990 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Цветан Иванов Цветков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Гатев" Атанас Георгиев Тильоков

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Атанас Георгиев Тильоков Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Йордан Петров на 10.10.1977 г., регистриран на 19.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петров; о. р. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО – 3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2423 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2038 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Марино поле, общ. Петрич, издигнат от МК "ЗЕМЕДЕЛЦИ ЗА ПЕТРИЧ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 241
от 12.07.2011
община Петрич

Агент "Гатев" Атанас Георгиев Тильоков

Дата на раждане: 11.04.1952
Място на раждане: с. Марикостиново, обл. Благоевград
Атанас Георгиев Тильоков Дата на раждане 11.04.1952 г. Място на раждане с. Марикостиново, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Йордан Петров на 10.10.1977 г., регистриран на 19.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Петров; о. р. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО – 3 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2423 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2038 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Марино поле от м. ноември 1989 г. до м. ноември 1995 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Гатев " Петър Димов Бенчев

Дата на раждане: 27.08.1959
Място на раждане: Гр. Карнобат
Петър Димов Бенчев Дата на раждане 27.08.1959 г. Място на раждане Гр. Карнобат Вербувал го служител Лейт. Съби Стоянов Събев на 07.03.1979 г., регистриран на 20.03.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Съби Стоянов Събев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 09, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гатев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2618 МФ; протокол № 14/ 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1084; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП ”Либерален алианс”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More