Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Генов намери 2 резултата / The search @pseudo Генов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Генов " Емануил Петров Кирилов

Дата на раждане: 06.08.1954
Място на раждане: С. Делейна, обл. Видин
Емануил Петров Кирилов Дата на раждане 06.08.1954 г. Място на раждане С. Делейна, обл. Видин Вербувал го служител Лейт. Георги Живив Рангелов на 23.05.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Живив Рангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС, отделение VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-187 (Вд) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от ГЕРБ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Генов " Румен Йорданов Костичков

Дата на раждане: 25.07.1956
Място на раждане: Гр. София
Румен Йорданов Костичков Дата на раждане 25.07.1956 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Малин Младенов на 30.09.1980 г., регистриран на 14.10.1980 г. Ръководил го служител Малин Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Генов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 26330 и работно дело IР-11562; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от ГЕРБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More