Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Георги намери 35 резултата / The search @pseudo Георги found 35 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-88
от 10.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Трекляно, издигнат от Коалиция "Обединено Краище" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-156
от 27.03.2013 г.
община Бяла

Агент "Георги (Георгиев); Марин" Янаки Алексиев Попов

Дата на раждане: 01.09.1941
Място на раждане: гр. Бяла
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Георги" Александър Георгиев Итов

Дата на раждане: 01.11.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Александър Георгиев Итов Дата на раждане 01.11.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 25.12.1976 г., регистриран на 30.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков; о. р. Димитър Бетов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ” Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37507. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Завеждащ секция от 01.08.1990 г. до 01.10.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Георгиев Итов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Георги" Асен Николаев Атанасов

Дата на раждане: 10.11.1960
Място на раждане: гр. Пловдив
Асен Николаев Атанасов Дата на раждане 10.11.1960 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев на 05.11.1980 г., регистриран на 18.11.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Аспарух Костадинов Влаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-4846 (Пд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело IР-1684 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“” ЕАД – гр. Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Георги " Благо Атанасов Танков

Дата на раждане: 01.11.1947
Място на раждане: С. Карабунар, обл. Пазарджик
Благо Атанасов Танков Дата на раждане 01.11.1947 г. Място на раждане С. Карабунар, обл. Пазарджик Вербувал го служител Костадин Георгиев на 10.10.1977 г. Ръководил го служител Костадин Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1267; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от БСП
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Георги " Веселин Борисов Вакъвчиев

Дата на раждане: 07.09.1952
Място на раждане: Гр. Сандански
Веселин Борисов Вакъвчиев Дата на раждане 07.09.1952 г. Място на раждане Гр. Сандански Вербувал го служител Кап. Христо Стеф. Демерджиев на 05.11.1982 г., регистриран на 23.11.1982 г. Ръководил го служител Кап. Христо Стеф. Демерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2898 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Сандански, издигнат от Партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски”” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 2-28
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Русе

Агент "Георги" Шенол Сали Реджеб

Дата на раждане: 26.03.1963
Място на раждане: с. Сливо поле, Русенско
Шенол Сали Реджеб Дата на раждане 26.03.1963 г. Място на раждане с. Сливо поле, Русенско Вербувал го служител Иван Кирилов на 07.05.1982 г. Ръководил го служител Иван Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 11/90 г. за лично дело ІА - 2995 /Рс/ и протокол № 12/90 г. за работно дело ІР – 622 /Рс/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сливо поле, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Трекляно, издигнат от коалиция: "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Георги" Шенол Сали Реджеб

Дата на раждане: 26.03.1963
Място на раждане: с. Сливо поле, Русенско
Шенол Сали Реджеб Дата на раждане 26.03.1963 г. Място на раждане с. Сливо поле, Русенско Вербувал го служител Иван Кирилов на 07.05.1982 г. Ръководил го служител Иван Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 11/90 г. за лично дело ІА - 2995 /Рс/ и протокол № 12/90 г. за работно дело ІР – 622 /Рс/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на кметство Стамболово, общ. Сливо поле, издигнат от Движение за права и свободи - ДПС Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Георги" Боян Миланов Петков

Дата на раждане: 20.02.1940
Място на раждане: с. Градево, обл. Благоевград
Боян Миланов Петков Дата на раждане 20.02.1940 г. Място на раждане с. Градево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Сл. Ковачев на 24.03.1978 г., регистриран на 20.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Сл. Ковачев; о. р. Любомир Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28302 и работно дело IР-13847. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 1998 г. и от 2002 г. до 2006 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Георги " Муртаза Асан Назиф

Дата на раждане: 24.06.1945
Място на раждане: С. Мъдрево, обл. Разград
Муртаза Асан Назиф Дата на раждане 24.06.1945 г. Място на раждане С. Мъдрево, обл. Разград Вербувал го служител О. р. Валентин Кирилов Николов на 19.02.1969 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Кирилов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-695 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Кандидат за общински съветник в общ. Кубрат, издигнат от Българска социалдемократическа партия
Решение N° 2-557
от 30.09.2015 г.
община Марица

Осведомител "Георги" Стоян Атанасов Ганчев

Дата на раждане: 13.08.1930
Място на раждане: с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Георги" Мехмед Али Алибаш

Дата на раждане: 27.01.1959
Място на раждане: с. Бук ,обл. Кърджали
Мехмед Али Алибаш Дата на раждане 27.01.1959 г. Място на раждане с. Бук ,обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Вангел Григоров на 09.10.1980 г., регистриран на 31.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Григоров; о. р. Петър Георгиев; о. р. Делчо Керушев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Георги"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Георги". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бук до 01.09.1990г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Георги" Юмер Емин Местан

Дата на раждане: 21.01.1950
Място на раждане: с. Сладкодум, обл. Кърджали
Юмер Емин Местан Дата на раждане 21.01.1950 г. Място на раждане с. Сладкодум, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Илия Манчев Илиев на 06.05.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Илия Манчев Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Георги"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Георги". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Сладкодум до 04.11.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Георги" Исуф Хасан Ахмед

Дата на раждане: 30.04.1939
Място на раждане: с. Страхил, обл. Варна
Исуф Хасан Ахмед Дата на раждане 30.04.1939 г. Място на раждане с. Страхил, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Николай Желязков Желев на 19.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Желязков Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-271 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от ПП "ДПС"
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Осведомител "Георги" Мустафа Осман Мустафа

Дата на раждане: 08.05.1950
Място на раждане: с. Крушевска, Кърджалийско
Мустафа Осман Мустафа Дата на раждане 08.05.1950 г. Място на раждане с. Крушевска, Кърджалийско Вербувал го служител о. р. Румен Христов Стриков на 09.10.1969 г., регистриран на 01.11.1969 г. Ръководил го служител о. р. Румен Христов Стриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС,ВКР-СВ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 10 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І О – 21 /Кж/ - МФ; работно дело І Р – 624 /Кж/, унищожено с протокол № 15/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.; Кмет на кметство Голяма бара от 30.10.1995 г. до 17.10.1999 г. и от 27.10.2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Георги" Петър Михайлов Кьосев

Дата на раждане: 12.01.1949
Място на раждане: гр. Благоевград
Петър Михайлов Кьосев Дата на раждане 12.01.1949 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител лейт. Иван Илиев Сарин на 30.06.1979 г., регистриран на 13.07.1979 г. Ръководил го служител лейт. Иван Илиев Сарин; о. р. Славчо Стоилков Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2992 (Бл); рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Драматичен театър – Благоевград от 01.03.2003 г. до 17.05.2006 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Михайлов Кьосев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Георги" Добромир Георгиев Кръстев

Дата на раждане: 06.09.1959
Място на раждане: гр. София
Добромир Георгиев Кръстев Дата на раждане 06.09.1959 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Емил Николов Чолаков на 05.07.1985 г., регистриран на 06.08.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Емил Николов Чолаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-II; ДС, ВГУ-ХII-VII; СДВР-ГКПП-Калотина-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35768 и в работно дело IР-16599; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от ПП "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Добромир Георгиев Кръстев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Осведомител "Георги; Георги Петров" Алекси Иванов Данчев

Дата на раждане: 12.01.1944
Място на раждане: гр. Пирдоп
Алекси Иванов Данчев Дата на раждане 12.01.1944 г. Място на раждане гр. Пирдоп Вербувал го служител о. р. Младен Младенов на 25.12.1973 г., регистриран на 29.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Младен Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георги; Георги Петров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-6870; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1314 и работно дело IР-6870 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Публична длъжност или публична дейност Научен секретар на Института за икономически изследвания от 1993 г. до 1994 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Георги" Александър Георгиев Итов

Дата на раждане: 01.11.1943
Място на раждане: гр. Пазарджик
Александър Георгиев Итов Дата на раждане 01.11.1943 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков на 25.12.1976 г., регистриран на 30.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Златан Методиев Марков; о. р. Димитър Бетов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-„ЧЖ” Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37507. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Посланик, неакредитиран, в Алмати от 29.06.2007 г. до 31.08.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Георгиев Итов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-498
от 28.04.2015 г.
община Пазарджик

Агент "Георги" Благо Атанасов Танков

Дата на раждане: 01.11.1947
Място на раждане: с. Карабунар, обл. Пазарджик
Благо Атанасов Танков Дата на раждане 01.11.1947 г. Място на раждане с. Карабунар, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Костадин Георгиев на 10.10.1977 г., регистриран на 17.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол № 1/ 1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-1267 (Пз); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. ноември 1995 г. Общински съветник от м. ноември 2003 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент "Георги" Неждет Мустафов Велиев

Дата на раждане: 01.01.1960
Място на раждане: гр. Сливо поле
Неждет Мустафов Велиев Дата на раждане 01.01.1960 г. Място на раждане гр. Сливо поле Вербувал го служител лейт. Валентин Манолов Камбуров на 12.06.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Манолов Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, отдел 02, отделение 11 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело IA-3972 (Рс) и работно дело IР-1192 (Рс); картони – обр. 4 – 5 бр.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кошарна от 1999 г. до 2007 г. Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Агент "Георги" Шенол Сали Реджеб

Дата на раждане: 26.03.1963
Място на раждане: с. Сливо поле, Русенско
Шенол Сали Реджеб Дата на раждане 26.03.1963 г. Място на раждане с. Сливо поле, Русенско Вербувал го служител Иван Кирилов на 07.05.1982 г. Ръководил го служител Иван Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 11/90 г. за лично дело ІА - 2995 /Рс/ и протокол № 12/90 г. за работно дело ІР – 622 /Рс/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Стамболово от 2003 г. до 2010 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-28/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент; осведомител "Георги; Чарли" Васил Стоянов Иванов

Дата на раждане: 03.12.1939
Място на раждане: гр. Русе
Васил Стоянов Иванов Дата на раждане 03.12.1939 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Цветан Гачев Цветанов на 28.02.1959 г., регистриран на 19.03.1959 г.; възстановен от о. р. Пенчо Дим. Ламбев на 20.03.1970 г., регистриран на 30.03.1970 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Гачев Цветанов; о. р. Цвятко Коцев; о. р. Цеко Цеков; о. р. Въльо Кръвчев; о. р. Пенчо Дим. Ламбев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V; ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Георги; Чарли Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41286; протокол рег. № С 14/ 29.03.1990 г. с предложение да се унищожи лично дело IО-107 (Рс); протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение да се унищожи работно дело IР-127 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Кандидат за кмет на с. Каран Върбовка, общ. Две могили, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на общ. Трекляно, издигнат от Коалиция "Обединено Краище" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Георги" Шенол Сали Реджеб

Дата на раждане: 26.03.1963
Място на раждане: с. Сливо поле, Русенско
Шенол Сали Реджеб Дата на раждане 26.03.1963 г. Място на раждане с. Сливо поле, Русенско Вербувал го служител Иван Кирилов на 07.05.1982 г. Ръководил го служител Иван Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 11/90 г. за лично дело І А - 2995 /Рс/ и протокол № 12/90 г. за работно дело І Р – 622 /Рс/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Георги" Митко Райчев Димов

Дата на раждане: 20.05.1961
Място на раждане: с. Бъзовица, обл. Кюстендил
Митко Райчев Димов Дата на раждане 20.05.1961 г. Място на раждане с. Бъзовица, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Васил Тодоров Георгиев на 09.07.1987 г., регистриран на 24.07.1987 г. Ръководил го служител кап. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-РО-11 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1353 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Трекляно, издигнат от коалиция "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Райчев Димов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-88/ 10.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител " Георги " Мустафа Осман Мустафа

Дата на раждане: 08.05.1950
Място на раждане: с. Крушевска, Кърджалийско
Мустафа Осман Мустафа Дата на раждане 08.05.1950 г. Място на раждане с. Крушевска, Кърджалийско Вербувал го служител Румен Христов Стриков на 09.10.1969 г., регистриран на 01.11.1969 г. Ръководил го служител Румен Христов Стриков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело І О – 21 /Кж/ - МФ; работно дело І Р – 624 /Кж/, унищожено с протокол № 15/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за кмет на с. Крушка, общ. Кърджали, издигнат от ДПС
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Георги " Неджет Мустафов Велиев

Дата на раждане: 01.01.1960
Място на раждане: с. Кошарна, обл. Русе
Неджет Мустафов Велиев Дата на раждане 01.01.1960 г. Място на раждане с. Кошарна, обл. Русе Вербувал го служител лейт. Валентин Манолов Камбуров на 13.06.1985 г., регистриран на 18.06.1985 г. Ръководил го служител лейт. Валентин Манолов Камбуров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, отдел 02, отделение 11 Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I A 3972 (Рс) и работно дело I Р 1192 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет в общ. Сливо поле, обл. Русе, издигнат от НДПС Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал. 2, т. 2.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Георги " Шенол Сали Реджеб

Дата на раждане: 26.03.1963
Място на раждане: с. Сливо поле, Русенско
Шенол Сали Реджеб Дата на раждане 26.03.1963 г. Място на раждане с. Сливо поле, Русенско Вербувал го служител Иван Кирилов на 07.05.1982 г. Ръководил го служител Иван Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ІІІ Управление ДС - /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 11/90 г. за лично дело І А - 2995 /Рс/ и протокол № 12/90 г. за работно дело І Р – 622 /Рс/; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Кандидат за кмет на с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе, издигнат от ДПС
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Резидент, осведомител, Агент "Георги" Иван Димитров Гугулянов

Дата на раждане: 08.02.1943
Място на раждане: гр. Петрич
Иван Димитров Гугулянов Дата на раждане 08.02.1943 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител Вербуван на 09.02.1967 г., регистриран на 22.03.1967 г.; възстановен и регистриран на 15.10.1973 г.; възстановен от о. р. Момчил Кацарски и регистриран на 23.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Момчил Кацарски; о. р. Петър Идакиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III, управление III-IV-I, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент, осведомител, агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26335 и работно дело IР-3960. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на щаб на ГО до 03.11.1992 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Георги" Боян Миланов Петков

Дата на раждане: 20.02.1940
Място на раждане: с. Градево, обл. Благоевград
Боян Миланов Петков Дата на раждане 20.02.1940 г. Място на раждане с. Градево, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Димитър Сл. Ковачев на 24.03.1978 г., регистриран на 20.04.1978 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Сл. Ковачев; о. р. Любомир Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28302 и работно дело IР-13847. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "НИТИ" ЕАД, гр . Казанлък /"НИТИ" АД – по бюлетина/ Обявява установената и обявена с решение № 2-245/ 15.10.2013 г. – "Токуда Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Георги " Цветан Костадинов Митев

Дата на раждане: 05.07.1960
Място на раждане: С. Малорад, обл. Враца
Цветан Костадинов Митев Дата на раждане 05.07.1960 г. Място на раждане С. Малорад, обл. Враца Вербувал го служител Кап. Кирил Борисов Евгениев на 23.07.1981 г., регистриран на 27.07.1981 г. Ръководил го служител Кап. Кирил Борисов Евгениев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2587; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 993; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Борован, издигнат от ПП „ЕВРОРОМА „
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Георги" Димитър Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 15.06.1948
Място на раждане: гр. Смолян
Димитър Михайлов Михайлов Дата на раждане 15.06.1948 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Петър Костадинов Величков на 14.11.1973 г., регистриран на 23.11.1973 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Костадинов Величков; ст. лейт. Христо Вас. Калайджиев; кап. Георги Иванов Стоянов; майор Анастас Тодоров Балев; ст. лейт. Николай Манолов Бояджиев; о. р. Простов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; лично дело IА-1794 (См); работно дело IР-1324 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Кмет на община Смолян от 22.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Михайлов Михайлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Георги" Исуф Хасан Ахмед

Дата на раждане: 30.04.1939
Място на раждане: с. Страхил, обл. Варна
Исуф Хасан Ахмед Дата на раждане 30.04.1939 г. Място на раждане с. Страхил, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Николай Желязков Желев на 19.05.1988 г., регистриран на 30.05.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Желязков Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георги Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-271 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от ПП "ДПС"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More