Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Герасимов намери 3 резултата / The search @pseudo Герасимов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Герасимов " Енчо Недялков Герганов

Дата на раждане: 18.03.1939
Място на раждане: С. Димитриево, обл. Стара Загора
Енчо Недялков Герганов Решение № 25/ 12.02.2007 г. 24 Дата на раждане 18.03.1939 г. Място на раждане С. Димитриево, обл. Стара Загора Вербувал го служител Детелин Томов на 02.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител Детелин Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ, 06, 06-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Герасимов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо изх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Герасимов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на народната просвета
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Герасимов" Енчо Недялков Герганов

Дата на раждане: 18.03.1939
Място на раждане: с. Димитриево, обл. Стара Загора
Енчо Недялков Герганов Дата на раждане 18.03.1939 г. Място на раждане с. Димитриево, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Детелин Томов на 02.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Детелин Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ, 06, 06-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Герасимов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо изх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Герасимов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на научна комисия по обществени науки от 1992 г. Член на научна комисия по обществени науки от 1997 г. Председател на научна комисия по обществени науки от 2000 г. до 2003 г. Член на научна комисия по национална сигурност и военни науки от 2008 г. Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 2010 г. Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Герасимов" Енчо Недялков Герганов

Дата на раждане: 18.03.1939
Място на раждане: с. Димитриево, обл. Стара Загора
Енчо Недялков Герганов Дата на раждане 18.03.1939 г. Място на раждане с. Димитриево, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Детелин Томов на 02.12.1982 г., регистриран на 10.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Детелин Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ, 06, 06-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Герасимов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо изх. № 1930/ 17.04.1990 г. с искане да бъдат унищожени картоните на аг. "Герасимов"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по психология Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More