Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гергов намери 4 резултата / The search @pseudo Гергов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Гергов" Ваньо Митков Танов

Дата на раждане: 22.09.1958
Място на раждане: гр. Монтана
Ваньо Митков Танов Дата на раждане 22.09.1958 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Дечев Петров на 22.03.1978 г., регистриран на 06.04.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Дечев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, Отделение VI ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Гергов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А 2890 (Рс) - МФ; протокол № 12 от 29.03.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 479 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на агенция от 06.08.2009 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 122/ 06.04.2010 г. - МВР
Решение N° 2-427
от 13.11.2014 г.
ИНТЕРМЕДИА ООД

Агент "Гергов" Любомир Михайлов Георгиев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Костелево, обл. Враца
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Гергов" Ваньо Митков Танов

Дата на раждане: 22.09.1958
Място на раждане: гр. Монтана
Ваньо Митков Танов Дата на раждане 22.09.1958 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Дечев Петров на 22.03.1978 г., регистриран на 06.04.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Дечев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, Отделение VI ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Гергов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А 2890 (Рс) - МФ; протокол № 12 от 29.03.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 479 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на ГДБОП от 01.09.2006 г. Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Гергов " Ваньо Митков Танов

Дата на раждане: 22.09.1958
Място на раждане: гр. Михайловград
Ваньо Митков Танов Дата на раждане 22.09.1958 г. Място на раждане гр. Михайловград Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Дечев Петров на 22.03.1978 г., регистриран на 06.04.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Дечев Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Русе – ДС, Отделение VI ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Гергов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А 2890 (Рс) - МФ; протокол № 12 от 29.03.1990 г. за унищожаване на работно дело I Р – 479 (Рс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на общ. Русе, издигнат от ГЕРБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More