Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Горан; Матей намери 1 резултата / The search @pseudo Горан; Матей found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Горан; Матей " Николай Неделчев Колев

Дата на раждане: 12.10.1960
Място на раждане: Гр. Толбухин
Николай Неделчев Колев Дата на раждане 12.10.1960 г. Място на раждане Гр. Толбухин Вербувал го служител Ст. лейт Димитър Ст. Кечашки на 28.01.1980 г., регистриран на 21.02.1980 г.; кап. Лъчезар Иванов Ташев на 21.09.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт Димитър Ст. Кечашки; кап. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 Лъчезар Иванов Ташев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 03, отделение 02; ОУ на МВР-Добрич, отдел ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горан; Матей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани и подписани декларации за сътрудничество-2 бр; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; лични дела ІА-3687 МФ и ІА-176 (Дч) МФ; работно дело ІР-10929; протокол рег. № КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 2208; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от ПП " Ред, Законност и Справедливост"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More