Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гоце намери 3 резултата / The search @pseudo Гоце found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Секретен сътрудник " Гоце " Георги Седефчов Първанов

Дата на раждане: 28.06.1957
Място на раждане: С. Сирищник, обл. Перник
Георги Седефчов Първанов Дата на раждане 28.06.1957 г. Място на раждане С. Сирищник, обл. Перник Вербувал го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков на 04.10.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 14 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Гоце Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф1 а.е. 7562. Снемане от действащия оперативен отчет Предложение рег. № 9109/ 16.07.1993 г. относно сваляне дело № 19183 в архив. Протокол № 3833/ 26.03.1996 г. на НРС за сдаване на дело № 19183, заведено под псевдоним "Гоце", утвърден от н-к отдел 08- НРС. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание Народен представител в 39-о Решение № 14 / 04.09.2007 г. 20 Народно събрание Обявен с решение № 7/ 19.07.2007 г. като президент на Република България от 22.01.2002 г. до днес
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Гоце" Георги Димитров Чобанов

Дата на раждане: 08.05.1958
Място на раждане: гр. Хаджидимово
Георги Димитров Чобанов Дата на раждане 08.05.1958 г. Място на раждане гр. Хаджидимово Вербувал го служител кап. Илия Димитров Лукманов на 11.06.1981 г., регистриран на 22.06.1981 г. Ръководил го служител кап. Илия Димитров Лукманов; о. р. Чакмаков; о. р. К. Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гоце Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2947 (Бл); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Димитров Чобанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 7
от 19.07.2007
президент и вицепрезидент на Република България

Секретен сътрудник " Гоце " Георги Седефчов Първанов

Дата на раждане: 28.06.1957
Място на раждане: С. Сирищник, обл. Перник
Георги Седефчов Първанов Дата на раждане 28.06.1957 г. Място на раждане С. Сирищник, обл. Перник Вербувал го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков на 04.10.1989 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Цвятко Динков Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Първо главно управление-ДС, отдел 14 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Секретен сътрудник Псевдоними Гоце Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1 и 3; рег. бланка; дело Ф1 а.е. 7562. Снемане от действащия оперативен отчет Предложение рег. № 9109/ 16.07.1993 г. относно сваляне дело № 19183 в архив. Протокол № 3833/ 26.03.1996 г. на НРС за сдаване на дело № 19183, заведено под псевдоним "Гоце", утвърден от н-к отдел 08- НРС. Публична длъжност или публична дейност Президент на Република България от 22.01.2002 г. до днес

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More