Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гриша намери 10 резултата / The search @pseudo Гриша found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1011
от 18.07.2017 г.
община Върбица

Секретен сътрудник "Маджит; Гриша" Музафер Еминов Ехлиманов

Дата на раждане: 21.05.1958
Място на раждане: с. Белокопитово, обл. Шумен
Музафер Еминов Ехлиманов Дата на раждане 21.05.1958 г. Място на раждане с. Белокопитово, обл. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Ангел Любенов Бозев на 07.07.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ангел Любенов Бозев; кап. Светлозар Иванов Трошанов; полк. Стоян Иванов; ст. лейт. Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Маджит; Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1-4 бр, обр. 2, обр. 9; рег. дневник-2 бр.; дело № 11863; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1999 г. до м. януари 2000 г. Заместник-кмет на община Върбица от м. януари 2000 г. до м. ноември 2003 г. Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2005 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-641
от 20.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Гриша" Асен Здравков Малковски

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: с. Триград, обл. Смолян
Асен Здравков Малковски Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане с. Триград, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Манолов Кисьов на 04.09.1981 г., регистриран на 22.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Манолов Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1543 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1188 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в община Девин, издигнат от ПП "ГЕРБ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гриша " Георги Николов Сяров

Дата на раждане: 15.09.1946
Място на раждане: Гр. Стара Загора
Георги Николов Сяров Дата на раждане 15.09.1946 г. Място на раждане Гр. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 20.11.1969 г.; Веселин Петков на 09.03.1982 г. Ръководил го служител Веселин Петков; Александър Спиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-VI-VI-III; ДС-06, IХ, 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. и с протокол № 171/ 02.1990 г. на личното дело на "Гриша"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Стара Загора, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Осведомител "Гриша" Костадин Николов Русков

Дата на раждане: 26.05.1933
Място на раждане: гр. Белица
Костадин Николов Русков Дата на раждане 26.05.1933 г. Място на раждане гр. Белица Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев Павлов на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ВКР-ВМФ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-6041; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-898. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. командващ Военноморските сили до 01.09.1993 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Гриша " Саид Осман Осман

Дата на раждане: 20.04.1966
Място на раждане: Гр. Момчилград
Саид Осман Осман Дата на раждане 20.04.1966 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 9 Място на раждане Гр. Момчилград Вербувал го служител Лейт. Иван Тонев Коларов на 03.07.1984 г., регистриран на 08.08.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Тонев Коларов; майор Р. Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали, отдел ДС, отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2005 (Кж) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Джебел, издигнат от ДПС
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Гриша" Асен Здравков Малковски

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: с. Триград, обл. Смолян
Асен Здравков Малковски Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане с. Триград, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Манолов Кисьов на 04.09.1981 г., регистриран на 22.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Манолов Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1543 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1188 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Триград от 01.11.1995 г. до 31.10.1998 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-641/ 20.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Гриша" Асен Здравков Малковски

Дата на раждане: 05.04.1957
Място на раждане: с. Триград, обл. Смолян
Асен Здравков Малковски Дата на раждане 05.04.1957 г. Място на раждане с. Триград, обл. Смолян Вербувал го служител ст. лейт. Стефан Манолов Кисьов на 04.09.1981 г., регистриран на 22.09.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Манолов Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1543 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-1188 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Иван Вазов" - Триград Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Гриша" Саид Осман Осман

Дата на раждане: 20.04.1966
Място на раждане: гр. Момчилград
Саид Осман Осман Дата на раждане 20.04.1966 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител Лейт. Иван Тонев Коларов на 03.07.1984 г., регистриран на 08.08.1984 г. Ръководил го служител Лейт. Иван Тонев Коларов; майор Райчо Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI; ДС, управление IV-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело ІА-2005 (Кж) МФ; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1504 (Кж); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 1999 г. до м. декември 1999 г. и от м. ноември 2007 г. до м. октомври 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Секретен " Маджит; Гриша " Музафер Еминов Ехлиманов

Дата на раждане: 21.05.1958
Място на раждане: С. Белокопитово, обл. Шумен
Музафер Еминов Ехлиманов Дата на раждане 21.05.1958 г. Място на раждане С. Белокопитово, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Ангел Любенов Бозев на 07.07.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Ангел Любенов Бозев; кап. Светлозар Иванов Трошанов; полк. Стоян Иванов; ст. лейт. Ташков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Маджит; Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; Решение № 22/ 29.01.2008 г. 56 документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1-4 бр, обр. 2, обр. 9; рег. дневник-2 бр.; дело № 11863; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г.
Решение N° 2-292
от 22.01.2014 г.
община Габрово

Агент "Галин; Гриша" Галин Филипов Узунов

Дата на раждане: 17.12.1953
Място на раждане: гр. Габрово
Галин Филипов Узунов Дата на раждане 17.12.1953 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 31.03.1976 г., регистриран на 07.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; майор К. Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Галин; Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 20.03.1990 г.за унищожаване материалите на "Галин-Гриша"; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 211 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More