Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Грозд намери 2 резултата / The search @pseudo Грозд found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1006
от 06.07.2017 г.
община Велики Преслав

Съдържател на явочна квартира "Грозд" Георги Николов Гроздев

Дата на раждане: 14.02.1944
Място на раждане: с. Златар, обл. Шумен
Георги Николов Гроздев Дата на раждане 14.02.1944 г. Място на раждане с. Златар, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Христо Христов на 08.05.1984 г., регистриран на 17.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Грозд Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № С 850/ 07.03.1990 г. за унищожаване делото на "Грозд"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Златар до 1990 г. Кмет на кметство Златар от 2007 г. до 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-469/ 24.02.2015 г. – Българска агенция по безопасност на храните - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Грозд " Георги Николов Грозев

Дата на раждане: 14.02.1944
Място на раждане: с. Златар, обл. Шумен
Георги Николов Грозев Дата на раждане 14.02.1944 г. Място на раждане с. Златар, обл. Шумен Вербувал го служител Христо Христов на 08.05.1984 г. Ръководил го служител Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Шумен – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Грозд Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2162/04.05.1990 г. за изключване; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More