Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Громов намери 5 резултата / The search @pseudo Громов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-622
от 10.03.2016 г.
ЗК УНИКА

Секретен сътрудник; Агент "Громов" Йордан Горанов Генчев

Дата на раждане: 24.05.1941
Място на раждане: гр. Долни Дъбник
Йордан Горанов Генчев Дата на раждане 24.05.1941 г. Място на раждане гр. Долни Дъбник Вербувал го служител подп. Йордан Дим. Христов на 08.01.1974 г., регистриран на 16.01.1974 г. Ръководил го служител подп. Йордан Дим. Христов; полк. Спас Георгиев Велев; ст. лейт. Венцеслав Константинов; о. р. Теню Караславов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в арх. дело Ф1, а.е. 3804; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на ЗК "УНИКА Живот" АД от 06.04.1993 г. до 21.10.2004 г. Член на Съвета на директорите на ЗК "УНИКА" АД от 04.10.1994 г. до 29.11.2005 г. Председател на Управителния съвет на ЗК "УНИКА" АД от 29.11.2005 г. до 23.05.2007 г. Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗК "УНИКА Живот" АД от 14.07.2006 г. до 21.08.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Громов" Ахмед Махмуд Мехмед

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: гр. Айтос
Ахмед Махмуд Мехмед Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Костов на 21.06.1980 г., регистриран на 24.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел 11, отделение 5-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-2809 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. на ОУ на МВР-Бургас за унищожаване на работно дело ІР-1302; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 89/ 14.10.2009 г. – кандидати за частични избори – на 24.10.2009 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Громов" Мухсин Халит Кара

Дата на раждане: 28.10.1934
Място на раждане: с. Дичево, обл. Силистра
Мухсин Халит Кара Дата на раждане 28.10.1934 г. Място на раждане с. Дичево, обл. Силистра Вербувал го служител майор Стефан Василев Караджов на 13.08.1987 г., регистриран на 26.08.1987 г. Ръководил го служител майор Стефан Василев Караджов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-646 (Сс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 18/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело на "Громов"; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работно дело IР-628 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 29.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 89
от 14.10.2009
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 24.10.2009 г.

Агент "Громов" Ахмед Махмуд Мехмед

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: Гр. Айтос
Ахмед Махмуд Мехмед Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане Гр. Айтос Вербувал го служител кап. Христо Георгиев Костов на 21.06.1980 г., регистриран на 24.07.1980 г. Ръководил го служител кап. Христо Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел 11, отделение 5-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА-2809 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. на ОУ на МВР-Бургас за унищожаване на работно дело ІР-1302; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Громов " Ахмед Махмуд Мехмед

Дата на раждане: 17.07.1961
Място на раждане: Гр. Айтос
Ахмед Махмуд Мехмед Дата на раждане 17.07.1961 г. Място на раждане Гр. Айтос Вербувал го служител Кап. Христо Георгиев Костов на 21.06.1980 г., регистриран на 24.07.1980 г. Ръководил го служител Кап. Христо Георгиев Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление трето, отдел 11, отделение 5-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Громов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 бланка; лично дело ІА-2809 (Бс) МФ; протокол № 14/ 1990 г. на ОУ на МВР-Бургас за унищожаване на работно дело ІР-1302; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за кмет на общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от Независима коалиция за община Руен

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More