Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Давид намери 2 резултата / The search @pseudo Давид found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Давид " Дамян Ташев Неделчев

Дата на раждане: 31.08.1967
Място на раждане: Гр. Провадия
Дамян Ташев Неделчев Дата на раждане 31.08.1967 г. Място на раждане Гр. Провадия Вербувал го служител Ст. лейт. Стойчо Илиев Бакалов на 26.05.1988 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Стойчо Илиев Бакалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, управление ДС, отдел 6, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Давид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-739 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Провадия, издигнат от Коалиция на свободните граждани на Провадия
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Давид" Дамян Ташев Неделчев

Дата на раждане: 31.08.1967
Място на раждане: гр. Провадия
Дамян Ташев Неделчев Дата на раждане 31.08.1967 г. Място на раждане гр. Провадия Вербувал го служител Ст. лейт. Стойчо Илиев Бакалов на 26.05.1988 г., регистриран на Ръководил го служител Ст. лейт. Стойчо Илиев Бакалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, управление ДС, отдел 6, отделение 01 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Давид Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело IА-739 МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Провадия, издигнат от НФСБ Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More