Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Давидов намери 7 резултата / The search @pseudo Давидов found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Разузнавач; Агент; сътрудник "Давидов; Пеев" Улви Хасан Мюмюн

Дата на раждане: 04.07.1936
Място на раждане: с. Синчец, обл. Кърджали
Улви Хасан Мюмюн Дата на раждане 04.07.1936 г. Място на раждане с. Синчец, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Колибаров на 24.07.1956 г.; възстановен от о. р. Здравко Лазаров на 10.10.1989 г., регистриран на 02.11.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Колибаров; кап. Богомил Йовчев Йовчев; полк. Асен Петков Александров; полк. Иван Петров Иванов полк. Христо Павлов Христов; полк. Васил Минчев Цочев; полк. Милю Енев Бояджиев; о. р. Здравко Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; ДС, управление III-VIII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник разузнавач; агент; сътрудник Псевдоними Давидов; Пеев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дела № 237, 237-А и 237-Б; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 2, обр. 4 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кроячево до 02.10.1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Улви Хасан Мюмюн към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Секретен сътрудник "Давидов" Георги Николов Вдовичин

Дата на раждане: 30.04.1949
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Николов Вдовичин Дата на раждане 30.04.1949 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител ст. лейт. Стою Чанков на 03.09.1977 г., регистриран в ПГУ на 25.11.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стою Чанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6399-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП "ГЕРБ"
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Резидент "Давидов" Павел Григоров Нонев

Дата на раждане: 05.07.1949
Място на раждане: с. Филиповци, област Перник
Павел Григоров Нонев Дата на раждане 05.07.1949 г. Място на раждане с. Филиповци, област Перник Вербувал го служител о. р. Лицини Тодоров Панов на 01.09.1988 г., регистриран на 18.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Лицини Тодоров Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ-РО-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. ноември 1990 г. Кмет на кметство Филиповци, кметства Мракетници и Бутроинци до м. ноември 1999 г. и от м. ноември 2007 г. до м. ноември 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Григоров Нонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-96/ 30.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Резидент " Давидов " Павел Григоров Нонев

Дата на раждане: 05.07.1949
Място на раждане: с. Филиповци, област Перник Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Павел Григоров Нонев Дата на раждане 05.07.1949 г. Място на раждане с. Филиповци, област Перник Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Вербувал го служител Лицини Тодоров Панов на 01.09.1988 г. Ръководил го служител Лицини Тодоров Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ-РО-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Филиповци, общ. Трън, обл. Перник, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Давидов" Павел Григоров Нонев

Дата на раждане: 05.07.1949
Място на раждане: с. Филиповци, област Перник
Павел Григоров Нонев Дата на раждане 05.07.1949 г. Място на раждане с. Филиповци, област Перник Вербувал го служител о. р. Лицини Тодоров Панов на 01.09.1988 г., регистриран на 18.10.1988 г. Ръководил го служител о. р. Лицини Тодоров Панов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството УГВ-РО-2 ГО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; рег. бланка; л. д. ІА-1582 (Пк); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Трън, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ЗА ТРЪНСКО" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Павел Григоров Нонев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Давидов" Стойчо Димитров Сечанов

Дата на раждане: 03.09.1945
Място на раждане: с. Свобода, обл. Пазарджик
Стойчо Димитров Сечанов Дата на раждане 03.09.1945 г. Място на раждане с. Свобода, обл. Пазарджик Вербувал го служител вербуван на 24.09.1976 г., регистриран на 30.09.1976 г.; регистриран в ПГУ на 06.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Христослав Маринов; майор Христо Боянов Кьосев; лейт. Владимир Дунчев; полк. Георги Вапирев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ; ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр, съдържащи се в лично дело IА-506 (Пд) и в дело Ф1, а.е. 5394; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-03-1190 от 1998 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Стойчо Димитров Сечанов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Давидов" Георги Николов Вдовичин

Дата на раждане: 30.04.1949
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Георги Николов Вдовичин Дата на раждане 30.04.1949 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител ст. лейт. Стою Чанков на 03.09.1977 г., регистриран в ПГУ на 25.11.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стою Чанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Давидов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6399-2 тома. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 02.10.2002 г. до 19.01.2004 г. Зам.-декан от 19.01.2004 г. до 04.04.2008 и от 02.07.2012 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More