Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Данаил намери 4 резултата / The search @pseudo Данаил found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Агент "Данаил" Расим Рафет Хашим

Дата на раждане: 02.07.1959
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Расим Рафет Хашим Дата на раждане 02.07.1959 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Димчо Паунов Манолов на 19.04.1978 г., регистриран на 29.04.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димчо Паунов Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данаил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело ІА-472 (Сс) МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР-368; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 21.11.1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Данаил " Расим Рафет Хашим

Дата на раждане: 02.07.1959
Място на раждане: С. Паисиево, обл. Силистра
Расим Рафет Хашим Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 Дата на раждане 02.07.1959 г. Място на раждане С. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Димчо Паунов Манолов на 19.04.1978 г., регистриран на 29.04.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димчо Паунов Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данаил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-472 (Сс) МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР- 368; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. Главиница, издигнат от ДПС
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Данаил" Расим Рафет Хашим

Дата на раждане: 02.07.1959
Място на раждане: с. Паисиево, обл. Силистра
Расим Рафет Хашим Дата на раждане 02.07.1959 г. Място на раждане с. Паисиево, обл. Силистра Вербувал го служител Ст. лейт. Димчо Паунов Манолов на 19.04.1978 г., регистриран на 29.04.1978 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димчо Паунов Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данаил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр.; лично дело ІА-472 (Сс) МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР-368; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за кмет на общ. Главиница, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Радостин, Данаил " Алиосман Хюсеин Хасан

Дата на раждане: 05.08.1968
Място на раждане: с. Люляково
Алиосман Хюсеин Хасан Дата на раждане 05.08.1968 г. Място на раждане с. Люляково Вербувал го служител Владимир Енчев Божков на 18.03.1986 г. Владимир Енчев Божков на 02.10.1990г. Ръководил го служител Владимир Енчев Божков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Бургас – ДС РСЗК – Бургас, отдел 02 – отд. 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Радостин, Данаил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Саморъчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; протокол № 14/90 г. за унищожаване на р. д. ІР - 160 (Бс), л. д. ІА – 184 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001- 05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка от 02.10.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Рупча, общ. Руен, обл. Бургас, издигнат от Зелена България Доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More