Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Данаилов намери 5 резултата / The search @pseudo Данаилов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Данаилов" Хайредин Ахмедов Садъков

Дата на раждане: 09.05.1953
Място на раждане: с. Чепинци, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Данаилов " Хайредин Ахмедов Садъков

Дата на раждане: 09.05.1953
Място на раждане: С. Чепинци, обл. Смолян
Хайредин Ахмедов Садъков Дата на раждане 09.05.1953 г. Място на раждане С. Чепинци, обл. Смолян Вербувал го служител Мл. лейт. Тодор Вълчев Герчеговски на 04.05.1975 г. Ръководил го служител Мл. лейт. Тодор Вълчев Герчеговски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данаилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1620 (См); протокол № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело ІР- 1272; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Рудозем, издигнат от „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Решение N° 2-676
от 05.07.2016 г.
община Сливо поле

Осведомител "Данаилов" Валентин Димитров Пенев

Дата на раждане: 10.06.1952
Място на раждане: с. Ряхово, обл. Русе
Валентин Димитров Пенев Дата на раждане 10.06.1952 г. Място на раждане с. Ряхово, обл. Русе Вербувал го служител о. р. Стайчо Стайков на 31.03.1972 г., регистриран на 29.04.1972 г. Ръководил го служител о. р. Стайчо Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ГУСВ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Данаилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. За Валентин Димитров Пенев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Данаилов" Иван Владимиров Джурджин

Дата на раждане: 01.04.1947
Място на раждане: с. Крачимир, обл. Видин
Иван Владимиров Джурджин Дата на раждане 01.04.1947 г. Място на раждане с. Крачимир, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев на 04.02.1967 г., регистриран на 08.02.1967 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Тодоров Райчев; о. р. Лозан Владимиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР- I армия-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данаилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 12.04.1990 г. За Иван Владимиров Джурджин липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Агент "Данаилов" Красимир Андреев Андреев

Дата на раждане: 09.11.1958
Място на раждане: гр. София
Красимир Андреев Андреев Дата на раждане 09.11.1958 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Петър Еленков Андреев на 21.06.1985 г., регистриран на 09.07.1985 г. Ръководил го служител о. р. Петър Еленков Андреев; о. р. Иван Кацарски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Данаилов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30953. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Експерт

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More